Connect with us
Građevina

Energetska efikasnost na prvom mestu

ENERGETSKI RAZRED

Energetski razred zgrade predstavlja indikator energetskih svojstava zgrade. Na osnovu rezultata proračuna, kojim se u krajnjem obliku iskazuje potrebna godiÅ”nja toplotna energija za grejanje svedena na kvadratni metar grejanog prostora, objekti se klasifikuju u 8 energetskih razreda, od, A+“ do ,,G“, gde je ,A+“ najpovoljniji, a ā€žGā€œ energetski najnepovoljniji razred.

Da bi se postigao Å”to bolji energetski razred, presudnu ulogu ima odabir i kvalitet ugrađenih materijala.

TOPLOTNA PROVODLJIVOST

Sistem gradnje KLIMABLOC + prirodna izolacija + fasadna opeka / foto: ZORKA OPEKA

Koeficijent toplotne provodljivosti (lambda) predstavlja sposobnost materijala da provodi toplotu. Å to je lambda vrednost manja, izolaciona svojstva materijala su bolja. Koeficijent toplotne provodljivosti je osnova za izračunavanje ,U“ vrednosti građevinskih elemenata. To je najbitnija karakteristika fasadnog zida koja ocenjuje energetsku efikasnost materijala i učestvuje u ukupnoj analizi toplotnih gubitaka.

Što je toplotna provodljivost manja, to je toplotna zaŔtita zgrade bolja.

TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA

Odlična termoizolaciona svojstva KLIMABLOC-a su posledica mikroŔupljina u samoj sirovini, kao i oblika samog bloka, koji maksimalno produžava put neophodan za prolaz toplote.

KLIMABLOC

Zorka Opeka / KLIMABLOC

Raspored vertikalnih Å”upljina direktno utiče na toplotna svojstva materijala zbog specifičnog prolaza toplog i hladnog vazduha kroz blok. Vazduh je odličan izolator, pa vazduÅ”ne komore imaju svojstvo da akumuliraju toplotu, te je leti potrebno manje vremena za hlađenje, a zimi za zagrevanje kuće.

www.zorka-opeka.rs

ZORKA OPEKA
Obrenovački put bb, 15000 Šabac
+381 15 000 0000
kontakt@zorka-opeka.rs
www.zorka-opeka.rs