Connect with us
Materijali

Razlike između glathih i hrapavih XPS ploča

Glatka površinska struktura:
Austrotherm Universalplatte (d = od 10mm do 20mm)
Austrotherm XPS TOP 30 (d = od 30mm do 120mm)
Austrotherm XPS TOP 50
Austrotherm XPS TOP 70 (d = od 40mm do 120mm)
Hrapava površinska struktura:
Austrotherm Universalplatte P (d = 20mm)
Austrotherm XPS TOP P (d = od 30mm do 120mm)
Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

NAJBITNIJE RAZLIKE:

Deklarisana pritisna čvrstoća (računa se sa 10% stišljivosti ploče) za ploče Austrotherm Universalplatte i Austrotherm Universalplatte P (200 kPa = 20 t/m2) je za čitavu trećinu manja od deklarisane pritisne čvrstoće za ploče Austrotherm XPS TOP 30 i Austrotherm XPS TOP P (300 kPa = 30 t/m2).

Deklarisana pritisna čvrstoća za hrapavu ploču Austrotherm XPS TOP P (300 kPa = 30 t/m2) važi samo za ploče debljine d ≥ 50mm, dok za glatke ploče (300 kPa, 500 kPa ili 700 kPa) ona važi za čitav spektar debljina u proizvodnji.

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Dozvoljena trajna pritisna opteretivost (sa 2% stišljivosti) je deklarisana samo kod glatkih ploča (sa 13, 18, odnosno čitavih 25 t/m2), ali ne i za hrapavu ploču Austrotherm XPS TOP P.

Upijanje vode kroz difuziju vodene pare (max. 3 vol.% kod tanjih ploča) je kod glatkih ploča manje nego kod hrapave ploče Austrotherm XPS TOP P (max. 5 vol.% kod tanjih ploča).

Otpornost na dejstvo mraza je kod glatkih ploča max. 1 vol.%, dok je kod hrapave ploče Austrotherm XPS TOP P ona max. 2 vol.%.

Austrotherm XPS top ploče

Austrotherm XPS top ploče

PRIMENA XPS PLOČA:

Glatke ploče imaju mnogo širi spektar primene, jer se pravilno primenjuju svuda gde postoji izloženost vodi / vlagi, odnosno tamo gde postoje visoka pritisna opterećenja (temelji, podrumski i ostali betonski zidovi i ravni krovovi).

Hrapave ploče su pravilan izbor tamo gde se na XPS-ploču nanosi lepak ili malter (sokle, unutrašnje strane zidova, obodi međuspratnih ploča), s obzirom da oni mnogo bolje prijanjaju na jednu takvu (hrapavu) podlogu.

AUSTROTHERM d.o.o.
predstavništvo za Beograd
(kancelarija za marketinško-tehničku podršku)
Arčibalda Rajsa 27, 11030 Beograd
T. +381 11 2369 280
office-beograd@austrotherm.rs
www.austrotherm.rs