Connect with us
Materijali

Zbog čega dolazi do pregrevanja fasade?

fasada

Intenzivne boje su u trendu koje predstavljaju pravi izazov za proizvođače materijala. Sa Baumitom sada možete kombinovati koloritne ideje arhitekte, dizajnera ili investitora sa visokom zahtevima efikasnosti i kvaliteta dugovečnih materijala.

Tamne boje privlače sunčevu svetlost, usled čega dolazi do neželjenog pregrevanja površina. Boje se obeležavaju koeficijentom odbijanja svetlosti HBW. Ilustracije radi, bela boja ima vrednost HBW 100, što znači da 100 % svetlosti biva odbijeno. S druge strane, crna upija svo svetlo i ima vrednost 0. Prema tome, upijeno sunčevo zračenje uzrokuje toplotu na površinama.

Izolacija od toplote štiti kuću pa ona ne može da izlazi napolje. S druge strane, ona sprečava da sunčeva energija prodre u unutrašnjost kuće.

I tako u cc. 5 mm sloju na površini koji stvara sloj lepka sa mrežicom i fasadnim malterom dolazi do pregrevanja i povećanja temperature, što može rezultirati oštećenjem maltera i pojavom pukotina.

Hlađenje fasade

U pomoć su priskočili proizvođači pigmenata koji su na tržište uneli posebne, hladne pigmente koji upijaju mnogo manje sunčevog zračenja i čija je površina hladnija.

Kako su to postigli?

Kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, Baumit je kreirao posebnu COOL pigment tehnologiju, zahvaljujući kojoj fasada reflektuje više sunčeve svetlosti, posebno njenu toplotu, što omogućava odabir široke palete intenzivnih fasadnih boja bez straha od pregrevanja.

Baumit PuraTop fasadni dekorativni malter i Baumit PuraColor premium boja za postizanje intenzivnih nijansi, sadrže posebne pigmente koji reflektuju infracrvenu komponentu sunčeve svetlosti, čime se znatno smanjuje temperatura na površini fasade i istovremeno snižava rizik od oštećenja fasadnog sistema usled pregrevanja.

Studije i iskustvo su pokazali da upotrebom hladnih pigmenata možete smanjiti temperaturu površine za više od 10°C.

 

Baumit Serbia d.o.o.

BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs