Connect with us
Promo

Vatrootporne gipsane ploče NIDA Flam tip DFR

U SINIAT-u neprestano radimo na poboljšanju naših sistema za otpornost prema požaru. Glavna ideja kojom se vodimo je poboljšati i pojednostaviti postupke montaže prilikom izvođenja na objektima. Da bi to bilo moguće, morali smo započeti sa unapređenjem glavnih komponenti, a to su vatrootporne gipsane ploče NIDA Flam tip DFR.

Vatrootporne ploče SINIAT NIDA Flam 12,5 mm i 15,0 mm imaju veliku gustinu i čvrstoću (tip DFR), a samim tim unapređuju protivpožarne i akustične performanse sistema. Zahvaljujući visokoj efikasnosti ovih gipskartonskih ploča kada su izložene visokim temperaturama koje nastaju tokom požara, možemo pojednostaviti naše sisteme zamenom ploča koji su praktičnije za ugradnju. Predstavljamo Vam nove i jedinstvene na tržištu sisteme vertikalnih i horizontalnih obloga u najčešćoj klasi vatrootpornosti EI60.

Nida Flam protivpožarne gipsane ploče

foto: ETEX Building Performance d.o.o.

Nove sisteme je sada još lakše i racionalnije montirati. Sastav vatrootporne obloge NIDA Flam tip DF 2×15,0 mm, koji se primenjivao dugi niz godina, sada je zamenjen sa NIDA Flam tip DFR 12,5 + 15,0 mm.

Nove sisteme je sada još lakše i racionalnije montirati. Sastav vatrootporne obloge NIDA Flam tip DF 2x15,0 mm, koji se primenjivao dugi niz godina, sada je zamenjen sa NIDA Flam tip DFR 12,5 + 15,0 mm.

foto: ETEX Building Performance d.o.o.

POBOLJŠANA ŠAHT OBLOGA EI60

 • Smanjena debljina obloge – veoma važno u slučaju malog prostora,
 • 14% lakša konstrukcija,
 • Ista klasa otpornosti na požar EI60,
 • Obostrana otpornost na požar,
 • Manje angažovanje radne snage,
 • Ušteda vremena i novca.
Poboljšana šaht obloga EI60

foto: ETEX Building Performance d.o.o.

POBOLJŠANA ZIDNA OBLOGA EI60

 • Smanjena debljina obloge – veoma važno u slučaju malog prostora,
 • 14% lakša konstrukcija,
 • Ista klasa otpornosti na požar EI60,
 • Obostrana otpornost na požar, bez obzira na vrstu postojećeg masivnog zida,
 • Manje angažovanje radne snage,
 • Ušteda vremena i novca.
Poboljšana Siniat zidna obloga EI60

foto: ETEX Building Performance d.o.o.

POBOLJŠAN SPUŠTENI PLAFON EI60

 • 14% lakša konstrukcija,
 • Ista klasa otpornosti na požar EI60,
 • Manje angažovanje radne snage,
 • Ušteda vremena i novca.
Poboljšani Siniat spušteni plafon EI60

foto: ETEX Building Performance d.o.o.

POBOLJŠAN SAMONOSEĆI SPUŠTENI PLAFON EI60

 • 14% lakša konstrukcija,
 • Ista klasa otpornosti na požar EI60,
 • Varijante sa obostranom otpornosti prema požaru,
 • Manje angažovanje radne snage,
 • Ušteda vremena i novca.
Poboljšani Siniat samonoseći spušteni plafon EI60

foto: ETEX Building Performance d.o.o.

Ova evolucija je izuzetno važna iz perspektive stvarnih ušteda i poboljšanja građevinskih procesa. Zahvaljujući tome, suvomontažni izvođači štede vreme i mogu značajno povećati obim svojih izvedenih radova.

Tu su i ostale prednosti: manja potražnja za materijalom na gradilištu, niži troškovi transporta, a sve se na kraju pretvara u uštedu novca. Takođe, jedinstvena je i standardna gipskartonska ploča SINIAT NIDA Standard 12,5 mm tip A13 koja ima staklena vlakna u jezgru gipsa. Dobija se znatno povećana otpornost na deformacije (kao i deformacije od povećane vlage), povećana otpornost prema požaru, povećana čvrstina i elastičnost.

Jedino SINIAT ima Tehničku dokumentaciju za proizvode (Izveštaje sa ispitivanja otpornosti prema požaru, Klasifikacione izveštaje, Deklaracije i Tehničke izveštaje) koji se proizvode u fabrikama iz kojih se isporučuju na teritoriji Srbije (nije slučaj da se isporučuje iz jednih, a dokumentacija odnosi na proizvode iz drugih Evropskih fabrika).

Logo   Siniat logo

ETEX Building Performance logo

Etex Building Performance d.o.o.
Vojvode Putnika 79,
21208 Sremska Kamenica
T. +381 21 210 10 90
siniat.rs@etexgroup.com
www.siniat.rs