Connect with us
Materijali

Najlepši krov je onaj koji dugo traje

Grad postaje sve češća elementarna nepogoda

Ravni krovovi su idealni za komercijalne i proizvodne objekte, kao i sportske objekte i dvorane za različite manifestacije. Izvode se brzo i ekonomično, ali mogu biti izloženi posebno teškim opterećenjima usled vremenskih neprilika.

ROCKWOOL izolacioni proizvodi za ravan krov zadovoljavaju potrebe savremenih krovova i uključuju rešenja za sve vrste ravnih krovova koja deluju kao zaštita od požara, toplote i zvuka u jednom.

Ispitana zaštita od grada na ravnom krovu

Primarna funkcija izolovane krovne konstrukcije je energetski efikasna i trajna zaštita objekta od različitih vremenskih uslova. Bilo da se radi o industrijskim, komercijalnim i sve više stambenim objektima, svima nam je stalo da krov bude bezbedan i očuvan u svim vremenskim uslovima.

https://youtu.be/vb8POis5UYo

Ozbiljne vremenske nepogode sa gradom su se alarmantno povećale poslednjih godina.

Kao pozitivan primer izdvajamo Nemačku gde postoji podela građevinskih elemenata obloge na različite razrede otpornosti na grad. Razred otpornosti 1 znači da je građevinski element otporan na grad prečnika 1 cm, što približno odgovara veličini lešnika. Razred otpornosti 4 odgovara otpornosti na grad veličine loptice za stoni tenis, što danas više nije retkost. Da bi se zaštitili ravni krovovi, a samim tim i ljudi i imovina, potrebno je postići minimalno razred otpornosti 4.

Efikasna zaštita od grada
ROCKWOOL

Fleksibilan gornji sloj izolacije

ROCKWOOL izolacione ploče za ravni krov štite hidroizolaciju zahvaljujući gornjem sloju velike gustine kojim se postiže bolja raspodela mehaničkog opterećenja. Kao rezultat toga, životni vek ravnog krova se znatno produžuje. ROCKWOOL kamena vuna je fleksibilna i gornji sloj velike gustine apsorbuje udarnu energiju. Krovna konstrukcija sa ROCKWOOL izolacionim pločama za ravne krovove otporna je na grad prečnika zrna od 6 cm. Ova veličina odgovara veličini teniske loptice.

Protivpožarna bezbednost krovne konstrukcije

Protivpožarni otpor krovne konstrukcije u celini značajno utiče na raspoloživo vreme potrebno za evakuaciju zgrade u slučaju požara. ROCKWOOL krovne ploče su negorive, mogu da izdrže na temperaturama i od 1000 ºC i ne ispuštaju značajne količine dima za vreme požara.

Toplotno opterećenje na ravnim krovovima

Temperature na površini ravnih krovova, u zavisnosti od sezone i geografskog položaja zgrade, mogu se kretati od -25 °C do +75 °C. Često u određenim vremenskim uslovima, temperaturni opseg u jednom danu prelazi 80 °C, što direktno utiče na završni sloj ili krovnu membranu. Odabirom odgovarajuće debljine toplotne izolacije ravnog krova smanjujemo toplotne gubitke objekta zimi i sprečavamo prekomerno grejanje prostorija u letnjem periodu.

Zaštita od buke

Kamena vuna sa svojom isprepletanom strukturom kamenih vlakana apsorbuje zvuk i vibracije iz okruženja mnogo bolje od organskih izolacionih materijala, koji imaju ćelijsku strukturu i nisku prostornu masu.

www.rockwool.com/rs