Connect with us
Građevina

Za kvalitet stanovanja sa pet zvezdica

Porodica u stanu zdrava i ugodna životna sredina

Savremena klimatizacija i ventilacija

Grejanje, hlađenje i provetravanje prostora čine „sveto trojstvo“ komfornog modernog življenja dostojnog 21. veka. Iako je generalno zagrevanje stana svima nama prioritet i ono ključno pitanje koje svake godine moramo rešiti pre početka sezone, izmenjena klimatska karta ovog dela Evrope koja se naročito u poslednjih desetak godina ispoljava kroz sve toplija (gotovo tropska) leta i nepodnošljivost boravka u prostoriji, jasno nam je stavila do znanja da se tokom ovog godišnjeg doba itekako moramo baviti njegovim rashlađivanjem, a preko cele godine snabdevanjem svežim vazduhom, odnosno provetravanjem.

// Klimatizacija je pojam koji se najčešće usko tumači kao hlađenje objekta za koje su se nekada koristili portabl ventilatori, a u novije vreme „klima” uređaji, ali zapravo podrazumeva objedinjeno grejno-rashladno i ventilaciono delovanje izabranog aparata ili sistema, koje treba da bude neometano, efikasno i energetski štedljivo. //

Mada su na našim prostorima za potrebe stambenih jedinica i objekata u većini slučajeva još uvek u upotrebi klasični „klima” uređaji koji hlade ili eventualno imaju dodatnu opciju grejanja, svoje mesto u rezidencijalnoj sferi postepeno nalaze savremeni klimatizacioni aparati visoke klase energetske efikasnosti bazirani na inovativnoj tehnologiji i obnovljivim izvorima energije, parametrima koji pružaju maksimalan komfor stanovanja i ubrzavaju povraćaj investicije.

Klima za grejanje i hlađenje

Klima uređaj u stanu

Reč je o toplotnim pumpama vazduh-voda koje se zasnivaju na rekuperatoru toplote (uređaju za iskorišćenje otpadne toplote vazduha), prečišćavanju otpadnog vazduha (proizvedenog procesom disanja i fizičkih aktivnosti ljudi, i radom kućnih električnih aparata) i inverteru koji na adekvatan način upravlja radom kompresora u cilju smanjenja potrošnje električne energije (može se smanjiti na ovaj način potrošnja električne energije i do 30 %).

Kod individualnih stambenih kuća, kao izvor toplote može se koristiti zemljište. Cevne zmije se mogu polagati u zemljište na dubinu od oko 1,5 m, ili se mogu koristiti geosonde ili bunari. Najveća efikasnost se postiže ukoliko se koriste bunari (voda ima stabilnu temperaturu tokom cele godine. Njihovom primenom se mogu postići stepeni grejanja i do 6. Ukoliko se kao izvor toplote koristi vazduh (ima promenljivu temperaturu tokom vremena) i stepeni grejanja su dosta promenljivi. Zagrejana voda iz kondenzatorskog dela može se koristiti za sanitarne potrebe. Osnovni princip toplotne pumpe je dobijanje mnogo više toplotne energije od uložene električne. Princip održivosti je još karakterističniji ako se električna energija proizvodi iz obnovljivih izvora.

// Toplotne pumpe prema mestu instalacije mogu biti unutrašnje i spoljašnje, a prave se u vidu pojedinačnog klima uređaja za jednu prostoriju (monoblok pumpa iliti split sistem); u vidu multi-split sistema koji pored grejanja i hlađenja snabdeva objekat toplom vodom, pokriva veći broj prostorija i ima opciju individualne kontrole svake sobe. //

Na jedan spoljni deo (kondenzatorski) može se priključiti veći broj unutrašnjih jedinica (isparivač). Promenom rada regulacionog ventila se menja uloga unutrašnje i spoljne jedinice, zavisno od potreba hlađenja ili grejanja. Današnje toplotne pumpe predstavljaju već četvrtu generaciju kod koje su, sudeći prema tvrdnjama proizvođača, otklonjene uočene manjkavosti od kojih su “patile” prethodne serije. Glavna mana odnosila se na situaciono paljenje i gašenje kompresora komutatora toplote čim se dostigne zadata temperatura. To je regulisano pomoću već pomenute inverter tehnologije, gde kompresorom upravlja izmenjivač toplote sa regulatorom zahvaljujući kome je sistem konstantno aktivan i štedi energiju koju bi inače trošio pri svakom pokretanju, a režim rada se usklađuje sa trenutnom temperaturom prostora i spoljnim vremenskim uslovima. Takođe, senzoru temperature na prednjoj ploči dodat je senzor pritiska radi obezbeđivanja stabilnog rada na niskim temperaturama, pa se najnoviji modeli mogu “pohvaliti” operativnim temperaturnim opsegom od +48 do -20 stepeni.

// Inverter tehnologija je značajno uticala na smanjenje potrošnje energije i povećanje primene klimatizacionih postrojenja. //

Ukoliko se vaše trenutne potrebe odnose na određenu prostoriju u kući ili jednu kancelariju, sada već kupovinom split sistema dobijate uređaj koji će leti hladiti, zimi zagrevati, obavljati ventilaciju uz podešavanje optimalnog protoka vazduha pomoću funkcije “inteligentno oko”, vršiti prečišćavanje i odvlaživanje vazduha koje eliminiše plesni i alergene, i povrh svega uređaj koji će se bojom i dizajnom savršeno uklapati u bilo koji enterijer.

Osnovna mana split (razdvojenog) sistema je neprekidno cirkulisanje unutrašnjeg vazduha. Kao zamena koriste se i prozorski sistemi koji imaju problem velike buke u prostoru, jer isparivački i kondenzatorski deo nisu razdvojeni. Nikako ne smemo zaboraviti uštedu energije.

Popravka i održavanje klima uređaja, montaza klime

Klima uređaj

Na prvi pogled deluje da sve ove funkcije iziskuju mnogo električne energije i da povlače za sobom vrlo visoke račune za struju, ali tu će vas demantovati specifikacija: toplotne pumpe vazduh-voda funkcionišu kombinujući 75% energije iz obnovljivih izvora (vazduh i sunce) i svega 25% električne energije, pritom ostvarujući maksimalni stepen grejanja ili hlađenja od 4,1.

Ova brojna vrednost govori o tome koliko kilovat sati toplotne energije sistem daje objektu angažovanjem 1kWh električne energije, a učinak 4,1 znači da dati uređaj na potrošen 1kWh struje proizvodi više od 4kWh toplote. Primera radi, klasični klima uređaji po efikasnosti i štedljivosti spadaju u A ili maksimalno A+ energetski razred, dok digitalne inverterske toplotne pumpe IV generacije pripadaju A+++ razredu, a njihov stepen grejanja je skoro 6. Ne treba zaboraviti ni to da za razliku od svojih preteča za hlađenje koriste ekološki freon R410 koji znatno manje oštećuje ozonski omotač, a dvostruki turbo ventilator omogućava gotovo bešuman rad.

Porodica u stanu zdrava i ugodna životna sredina

Zdravo stanovanje, savremena klimatizacija i ventilacija

Konstruktori inverterskih klimatizacionih sistema ništa nisu prepustili slučaju, a to se itekako odnosi i na tipove uređaja i njihov dizajn. Sem osnovne forme uređaja sa zidnom unutrašnjom jedinicom koju najčešće viđamo u kućama i stanovima, na raspolaganju su još i podno-plafonski, kasetni i kanalni (duktalni) model, koji svoju primenu nalaze u oblasti maloprodaje, ugostiteljstva i usluga (restorani, hoteli, spa i fitnes centri), te kao deo složenih sistema sa i do 64 jedinice kakvi su sistemi za industrijsko hlađenje u fabrikama, sistemi za hlađenje infrastrukture i računarskih centara, te oni u velikim poslovnim objektima.

// Odabir konkretnog modela najviše će zavisiti od koncepta objekta odnosno rasporeda prostorija, i eventualne potrebe za dodatnim prostorom gde se najčešće instaliraju skrivene jedinice integrisane u pod ili plafon. //

Savremene klimatizaciono-ventilacione sisteme zaista karakteriše veliki diverzitet primene pa valja istaći da je jedan od njihovih najznačajnijih aduta fino podešavanje temperature i drugih parametara čistog i kvalitetnog vazduha koje upravo nedostaje običnim klimama, gde se temperaturna vrednost može povećavati ili smanjivati samo za po čitav stepen i neretko se dešava da je baš zato za mrvicu neadekvatna (izaziva blagi osećaj nelagode jer je nedovoljno ili previše toplo/hladno), a uz to je potrebno provetravanje i nabavka odvlaživača vazduha jer kroz uređaj stalno kruži jedan te isti vazduh koji se u datom momentu zatekao u prostoru.

Klima uređaj na zidu grejanje i hlađenje klimatizacija prostora

Klima uređaj u stanu, klimatizacija prostora

Benefiti nijansiranja temperature i optimizacije protoka vazduha posebno su jasno vidljivi u maloprodaji, uslužnoj delatnosti i oblasti skladištenja hrane: mnogi preduzetnici su izjavili da se klijenti duže zadržavaju u objektu u kom im je prijatno i da samim tim više potroše, a da namirnice duže zadržavaju savršenu svežinu.

U ovakve objekte najčešće se ugrađuje multi-split sistem (ako su veće kvadrature sistem sa direktnom ekspanzijom) sa kojim se na ulazu zahvaljujući vazdušnoj zavesi energetski gubitak smanjuje za 72%.

// Odabirom podno-plafonskog ili kasetnog modela koji se nenametljivio uklapaju u enterijer zidovi se oslobađaju za postavljanje polica i vitrina, a posredstvom tehnologije automatskog čišćenja kaseta skuplja se prašina iz izmenjivača toplote čime se za 50% povećava operativna efikasnost i značajno smanjuju troškovi održavanja. //

Autor: Jelena Mitrović. diplomirani novinar