Connect with us
Energetska efikasnost

Vodič kroz svet solarnih sistema

solarni paneli

Nedvosmislena efikasnost i dugoročna isplativost solarnih sistema doprineli su da interesovanje za ovim vidom generisanja električne energije kontinuirano i rapidno raste u svim krajevima sveta, pa je u mnogim zemljama za samo godinu dana procenat investicija u solar dramatično porastao. Kao rezultat takvih kretanja, solarni paneli postali su pristupačniji, banke širom planete uveliko kreiraju posebne solarne programe, a brojne države najzad donose odluke da je i u njihovom interesu da svojim građanima ponude izvesne podsticaje u obliku poreskih olakšica, subvencionisanja dela solarnih projekata, te otkupa viška solarne energije.

Iako Srbija još uvek nije sasvim zaokružila svoju solarnu priču kroz sve pomenute aspekte, nesumnjivo je da je danas znatno lakše upustiti se u avanturu kupovine i instaliranja solarnih panela nego pre nekoliko godina, te da kroz izvesno vreme možemo očekivati da solarni entuzijasti dobiju potpunu podršku ne bi li bez zadrške proizvodili čistu zelenu energiju. Upravo zato, zbog trendova koji idu u prilog ovim tvrdnjama važno je da vam predočimo detaljan i sveobuhvatan vodič kroz svet solarnih sistema ne biste li stekli jasniju i precizniju sliku o samom procesu kupovine i postavljanja solarnih konstrukcija.

Šta čini solarni sistem?

Broj i tačan niz elemenata koji definišu jednu celokupnu solarnu konstrukciju u mnogome zavisi od toga da li je reč o on-grid ili off-grid solarnom sistemu.

On-grid instalacija vezuje konkretan solarni sistem za javnu mrežu snabdevanja električnom energijom, i omogućava njenim korisnicima da, sa jedne strane, imaju konstantan dotok električne energije bez obzira na isključenja i status javne mreže, a sa druge strane, da višak proizvedene energije vrate, odnosno prodaju javnoj mreži.

Off-grid solarne postavke pak nezavisni su sistemi koji su idealni za izolovane oblasti koje nemaju prustup regularnoj električnoj mreži, te zahtevaju upotrebu baterija za skladištenje viška proizvedene struje. U tom slučaju, off-grid objekti će imati električnu energiju i tokom noći kada solarni paneli ne mogu da generišu sunčeve zrake.

solarni panelni sistem

Foto: pexels-scott-webb / Vodič kroz svet solarnih sistema

U nastavku sledi spisak osnovnih elementa svakog solarnog sistema, s tim da je potrebno imati u vidu da se kao propratne komponente tu uvek javljaju i izvesni konektori, nosači solarne konstrukcije, kablovi, osigurači, te ostali potrošni delovi.

Solarni paneli

Sama dinamika solarne instalacije u oba slučaja zasniva se prvenstveno na solarnim panelima koji se najčešće postavljaju na krovove objekata kako bi prikupljali sunčeve zrake i potom fotone svetlosti pretvarali u električnu energiju. Čitav proces se odvija u fotonaponskim ćelijama skrivenim pod staklenim paravanima panela, a struja koja se dobija je jednosmerna, takozvana DC koju je potom neophodno pretvoriti u naizmeničnu (AC) koja je pogodna za funkcionisanje naših kućnih aparata.

Inverter

Inverter, ili pretvarač struje kako ga kod nas takođe zovu, nezaobilazna je stavka bilo da je reč o on-grid ili off-grid projektu. Upravo ovaj deo sistema zaslužan je za već pomenuto konvertovanje DC struje u AC koje je neophodno i ključno budući da gotovo svi potrošači električne energije funkcionišu isključivo na bazi naizmenične struje. Sam inverter postavlja se u blizini solarnih panela, takođe kao spoljna jedinica, ali budući da može da stvara izvesnu količinu buke preporučljivo je locirati ga dalje od prozora, na bočni zid objekta, nedaleko od glavnog panela.

Baterija

Dok je kod on-grid sistema najčešća situacija da solarna instalacija ne podrazumeva ugradnju baterija, kod off-grid konstrukcija ovaj deo nije opcioni. Baterija omogućava skladištenje proizvedene električne energije uz pomoć solarnih panela za kasnije potrebe, kako biste tokom noći, ili kada sunčeva svetlost nije dovoljno jaka usled oblačnosti i lošeg vremena imali dovoljno struje za sve ili bar većinu elementarnih potreba. Ono što je ključno kod ovog elementa je dobro predvideti dimenziju baterije shodno potrebama potrošača, što je moguće učiniti pomoću izvesnih online kalkulatora, ali i ustanoviti odgovarajući napon spram specifikacije invertera te prosečan životni vek baterije.

Kontroler

I najzad neophodno je ukazati i na važnost kontrolnog mehanizma solarnog sistema koji će pratiti tok električne energije do baterije. Savetuje se da sistem koji se nalazi na bateriji uvek ide ruku pod ruku sa kontolerom kako bi ovaj element sprečio potencijalno stvaranje štete prekomernim punjenjem. Kontroler će zapravo produžiti životni vek vašoj bateriji koja predstavlja jedan od najskupljih delova svake solarne instalacije, i omogućiti njenu pravilnu i odmerenu upotrebu. Za razliku od nekadašnjih kontrolera ovi moderni koji su danas dostupni na solarnom tržištu u znatnoj meri su unapređeni kako bi bili imuni i otporni na ekstremne vremenske prilike.

solarni paneli

Foto: pexels-solarimo-gmbh / Samo postavljanje i povezivanje solarnog sistema najčešće može biti završeno za jedan dan

Kupovina i instalacija solarnih sistema

Prilikom investiranja u solarni sistem najvažnije je da znate šta želite – da zadovoljite celokupne ili samo delimične električne potrebe vašeg objekta, a potom da se posavetujete sa stručnim licem te uradite svoj sopstveni proračun prosečne potrošnje. Na osnovu toga doći ćete do informacije koji je najoptimalniji solarni sistem za vas te koliko će vam solarnih panela biti potrebno.

Drugi korak je poseta inženjera koji će predložiti najadekvatnije mesto za ugradnju solarnih panela, a potom uraditi i procenu stanja terena za montiranje sistema, te procenu vaših električnih vodova ne bi li ustanovio da li je potrebna nadogradnja istog. Nakon inženjera sledi poziv instalateru koji će predložiti poželjan nagib panela, još jednom proveriti da li je predviđena lokacija za njihovo instaliranje najbolja moguća, i na kraju napraviti pripremu terena za samo izvođenje radova.

Samo postavljanje i povezivanje solarnog sistema najčešće može biti završeno za jedan dan, s tim da ponekad može da potraje i nešto duže u zavisnosti od veličine konstrukcije, a sam proces, pored montiranja solarnih panela kao i eventualnih držača i nosača podrazumeva i uspostavljanje električne instalacije i njeno povezivanje sa opštim sistemom napajanja. Nakon toga sledi postavljanje invertera, baterije, kontolera, kao i provera te odobravanje celokupnog projekta od strane stručnog lica.

Nastavak vodiča u narednom broju…

Priči o solarnim sistemima i solarnoj energiji nikad kraja. S razlogom svakako – reč je o obnovljivom energetskom izvoru koji “preti” da do 2050. godine postane broj jedan u svetu u domenu tehnologije stvaranja zelene električne energije. Zato budite uvereni da vas i u narednom broju očekuje još pregršt interesantnih i korisnih informacija na temu solara.

Autor: Marija Milošević