Connect with us
Građevina

Savršeno rešenje za protivpožarno zaptivanje – 8 koraka koje treba izbegavati

Savršeno rešenje za protivpožarno zaptivanje

Protivpožarno zaptivanje je verovatno jedan od najkritičnijih delova projekta pasivne zaštite od požara. Jednom kada je konstrukcija zgrade zaštićena i kada su formirani požarni sektori, sve je pripremljeno da zgrada bude bezbedna u slučaju požara i da životi budu sačuvani. Da li je stvarno tako? Pouzdanost kompletnog projekta zaštite od požara na kraju će zavisiti od kvaliteta ugradnje sistema protivpožarnog zaptivanja. Ako izbegnete 8 čestih grešaka, na putu ste do savršenog rešenja za protivpožarno zaptivanje.

Nakon što izvođač završi izvođenje zidova, plafona i podova koji čine požarni sektor, zgradi još uvek nedostaju sistemi za protivpožarno zaptivanje. Svaki izvođač koji napravi prodor kroz postojeći protivpožarni element ostavlja rupe, zazore, spojeve ili šupljine u zidovima, plafonima ili podovima. Kroz svaki od ovih prodora požar može da se prenese u susedni požarni sektor. Ako prodori ili otvori nisu ispravno zaptiveni odobrenim protivpožarnim zaptivkama, obujmicama ili premazima, požar će se proširiti i uništiti druge delove zgrade.

Imajte na umu da se svaka servisna instalacija koja prodire kroz protivpožarnu konstrukciju ponaša na drugačiji način u slučaju požara. Iz tog razloga protivpožarno zaptivanje u objektu ne može biti rešeno jednim univerzalnim proizvodom ili sistemom koji bi se koristio za zaštitu svih tipova servisnih instalacija. Sistem mora biti prilagođen različitim tipovima građevinskih konstrukcija. Zbog toga postoji tako širok spektar proizvoda kompanije Promat za protivpožarno zaptivanje, pri čemu je svaki proizvod ispitan za određenu namenu.

Nezaštićeni prostori i šupljine koje su skrivene u konstrukciji predstavljaju opasan put za širenje dima i požara. To je posebno izraženo u slučaju otvora i spojeva koji se nalaze unutar, iznad i ispod zidova, podova, plafona, krovova i fasada. Zbog toga što su ti prostori i spojevi skriveni, oni predstavljaju još veću pretnju nego očigledniji nedostaci u konstrukciji zgrade.

Pazite na prstenasti otvor

Pazite na prstenasti otvor / foto: Promat

Br. 1: Pazite na prstenasti otvor

Prstenasti otvor ili zazor je razmak između instalacije (npr. kablova, kablovskih regala ili cevi) koja prodire kroz protivpožarnu konstrukciju i ivice otvora u konstrukciji. Razmak zavisi od veličine i oblika otvora i instalacije koja prodire kroz protivpožarnu konstrukciju.

Uverite se da prstenasti otvor i dimenzije otvora odgovaraju sistemu za zaptivanje prodora koji ste izabrali. Kao opšte pravilo možete da koristite smernicu da instalacijama ne treba popuniti više od 60% otvora, osim ako proizvođač nije drugačije ispitao. Ako je razmak između ivice otvora i instalacije koja prodire veći ili manji od ispitanog (kako je navedeno u zvaničnim odobrenjima), sistem protivpožarnog zaptivanja verovatno neće funkcionisati kako bi trebalo, a rezultat će biti širenje požara ili curenje dima.

Ne zaboravite da je prostor između ivice otvora u protivpožarnoj konstrukciji i instalacije koja prodire kroz konstrukciju potrebno ispuniti ispitanim protivpožarnim sistemom za zaptivanje, prema posebnim odobrenjima zasnovanim na ispitivanjima. Uvek pažljivo pratite uputstvo proizvođača sistema ili učestvujte u programima obuke kako biste bili sigurni da pravite pravi izbor. Neke zemlje ugradnju materijala za protivpožarno zaptivanje dozvoljavaju isključivo obučenim licima.

Kompletan članak pročitajte na LINKU

Logo   

ETEX Building Performance logo

Etex Building Performance d.o.o.
Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica
T. +381 21 210 10 90
promat.rs@etexgroup.com
www.promat.com