Connect with us
Novosti

U Hrvatskoj počeo konkurs za subvencionisanje solarnih panela na krovovima kuća u iznosu od 20 miliona kuna

Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost objavio je Javni poziv za sufinansiranje solarnih fotonaponskih elektrana na krovovima porodičnih kuća. Ovaj program namenjen je svima koji su priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sistemima, a u zavisnosti od lokacije se za sistem i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno 75.000 kuna.

Ideja ovog javnog poziva jeste da obezbedi 20 miliona kuna građanima koji se odluče za to da električnu energiju za svoje porodične domove preuzimaju od sunca, a uz pomoć solarnih panela. Dubravko Panoš, direktor Fonda ističe: „Cilj ovog programa je omogućiti potrošačima da proizvode sopstvenu energiju i da na neki način budu energetski nezavisni.“

Naime, nedavno su prilagođeni zakonski okviri tako da omogućavaju lakšu primenu projekata namenjenih proizvodnji električne energije iz obnovoljivih izvora, a konačna namera je da se kroz niz mera omogući povećanje korišćenja OIE na nacionalnom nivou. Ovim programom sufinansiranja za porodične kuće obuhvaćeni su sistemi u mrežnom, ali i samostalnom radu, odnosno sva domaćinstva priključena na elektroenergetsku mrežu, ali i tzv. „off grid“ sistemi. Panoš zaključuje da: „U zavisnosti od lokacije, građani za takve sisteme i nadzor mogu dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna“, dodajući da broj takvih sistema u Hrvatskoj trenutno nije velik.“ Međutim, Panoš ističe i da se nada da će program financiranja pomoći da se taj broj značajno poveća: „Sufinansiranje Fonda građanima omogućuje kraći rok povrata investicije, koja je zasad još uvek visoka, ali se dugoročno itekako isplati, što će građani sasvim sigurno prepoznati.“

Ugradnja solarnih panela

Ugradnja solarnih panela

Preduslov za sufinansiranje je da se prijave vlasnici ili suvlasnici porodičnih kuća koje su zakonite, a u kojima je više od 50% površine namenjeno stanovanju, te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Prilikom prijave, građani moraju da prilože glavni projekat koji je izradio ovlašćeni inženjer elektrotehnike, a radi sigurnosti je obavezan i stručni nadzor nad radovima.

Primanje zahteva za sufinansiranje tzv. mikrosolara počelo je 18. septembra od 9 časova, a zahtev je moguće poslati preporučenom poštom ili ga lično predati u Fondu. Poziv će biti otvoren do iskorišćenja sredstava ili najkasnije do kraja godine, a plan je da se sa programom nastavi i u sledećoj godini. Nakon javnog poziva za građane, sličan poziv planira se i za iznajmljivače i OPG-ove, a u narednoj godini bi slični programi trebali biti dostupni i preduzećima i lokalnim jedinicama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem maila: fnobiteljske.kuce@fzoeu.hr

Izvor: www.fzoeu.hr