Connect with us
Promo

Šta je Monta od stiropora? „Međuspratna ispuna”

EPS Monta predstavlja savremeno rešenje koje se, kako u inostranstvu tako i kod nas, koristi kao međuspratna ispuna i u potpunosti, uz višestruke prednosti i olakšanja u radu, menja do sada korišćenu standardnu montu prilikom formiranja ploča i sam princip rada.

Dimenzije EPS MONTE:

 • Dužina: 1000 mm
 • Širina: 500 mm
 • Visina: 160 mm
 • Težina po komadu: 1 kg/kom
 • Broj komada u 1 m2: 2 komada

Prednosti koje pruža:

 1. Postizanje značajno bolje termičke izolacije u samoj ploči;
 2. Postizanje delimične zvučne izolacije u ploči;
 3. Velike uštede u materijalu;
 4. Smanjeno opterećenje koje predstavlja sama ploča u statici zgrade;
 5. Skoro upola skraćuje vreme potrebno za izgradnju i nalivanje ploče što smanjuje troškove radne snage i ubrzava proces izgradnje i samim tim olakšava praćenje rokova;
 6. Veoma laka manipulacija, ne zahteva veliki fizički napor ni stručnu radnu snagu pa je samim tim i produktivnost radnika veća;
 7. Cena, brzina, jednostavnost postavljanja i statika su same po sebi preporuka.

Uštede i prednosti EPS Monte u odnosu na AB ploču i FERT ispunu

Dodatne uštede prilikom korišćenja EPS Monte u odnosu na AB ploču:

 • Smanjeno vreme izrade za 40%;
 • Smanjena oplata za 60%;
 • Smanjenje opterećenja na noseće konstruktivne elemente za 45% što samo po sebi utiče na projektovanje statike cele zgrade i dodatne uštede u materijalu u ostalim etapama izgradnje;
 • Smanjeno opterećenje same ploče i težina za 55%;
 • Umanjen broj radnika;
 • Termička izolacija u samoj ploči i delimično zvučna;
 • Značajno povećana toplotna efikasnost same ploče i zgrade;
 • Potrebno je manje stručnog kadra;
 • Završna obrada donje strane tavanice, može se obraditi samo lepkom jer se dobija ravna ploča.

Dodatne uštede prilikom korišćenja EPS Monte u odnosu na tavanicu tipa FERT:

 • Smanjeno vreme izrade, nema potrebe za izradom fert gredica i teškom manipulacijom;
 • Cena koštanja samih blokova i fert gredica je viša u odnosu na EPS Montu i rukovanje je dosta otežano;
 • Umanjen broj radnika;
 • Termička izolacija u samoj ploči i delimično zvučna;
 • Značajno povećana toplotna efikasnost same ploče i same zgrade;
 • Potrebno je manje stručnog kadra;
 • Završna obrada donje strane tavanice, može se obraditi samo lepkom jer se dobija ravna površina;
 • Smanjenje opterećenja i težina same ploče za 33% što samo po sebi utiče na projektovanje statike.

Fragmat logo

FRAGMAT S d.o.o. 
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
T. +381 22 710 633

Distributivni centar BEOGRAD
Surčinska 11f, 11077 Ledine
T. +381 11 2260 129
T. +381 11 2260 382

office@fragmat.rs
www.fragmat.eu