Connect with us
Materijali

EPS Termoizolacije – Minimalno opterećenje za okolinu

FRAGMAT S
NaŔa kompanija u ponudi ima veliki izbor proizvoda za termoizolovanje objekata od temelja do krova

ENERGETSKI ŠTEDLJIVE ZGRADE I KVALITETNE STAMBENE PROSTORE NE MOŽEMO NI ZAMISLITI BEZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA [EPS]. U RAZVIJENIM DRŽAVAMA STANJE JE TAKVO, DA JE 90% SVIH FASADA IZOLOVANO UPRAVO SA EKSPANDIRANIM POLISTIRENOM.

U većini sistema toplotne izolacije, zbog svojih izuzetnih svojstava stiropor je nezamenjiv. Koristimo ga svuda gde je potrebno uraditi toplotnu i zvučnu izolaciju zidova, krovova, podova i u drugim delovima građevinskih konstrukcija.

Investicija u toplotnu izolaciju od stiropora (EPS-a) sa energetskog stanoviÅ”ta u relativno kratkom roku se vraća. Stiroporu voda i vlaga iz okruženja ne smetaju, jer su ćelije ā€žzavareneā€ pod pritiskom vrele pare i iz tog razloga nisu potrebna dodatna (Å”tetna) veziva.

Naziv ā€žstiroporā€œ postao je sinonim za izolacione ploče od ekspandiranog polistirena, sa kratkom oznakom EPS. Svojstva EPS sirovine su takva, da granule kod visokih temperatura povećaju volumen do 60 puta. U procesu proizvodnje, pri ekspandiranju u kalupu se stvaraju visoki pritisci. Iz tog razloga kao i zbog prisutnosti visoke temperature i vodene pare materijal se međusobno zavari (spoji) bez Å”tetnih veziva za zdravlje ljudi.

Fragmat S / EPS kutija

foto: Fragmat S / EPS kutija

Pre odabira adekvatnog materijala potrebno je dobro proveriti Å”ta vam se nudi, Å”ta piÅ”e na deklaraciji i, naravno, ko je proizvođač.

Ne postoji varijanta jeftinijeg stiropora za fasade. Takođe je bitan i odabir proverenih majstora, koji bi mogli da utiču na kvalitet materijala, kako za EPS stiropor za fasade, tako i za ostali prateći materijal (lepkovi, mrežice, zavrÅ”ni slojeviā€¦).

TERMOIZOLACIJE EPS

ā€¢ Građevinske EPS ploče
(EPS F 60, EPS 100, EPS 120, EPS 150)

  • EPS F 60 – Rezane ploče od ekspandiranog polistirena EPS F 60 koriste se za toplotnu izolaciju na mestima, bez mehaničkih opterećenja (potkrovlja, podovi i ostala mesta sa manjim opterećenjima), fasade obložene sa oblogom od fasadne cigle. *1
  • EPS 100 – Rezane ploče od ekspandiranog polistirena EPS 100 koriste se za toplotnu izolaciju podova, ravnih krovova, potkrovlja, podnog grejanja i u hladnjačama. *1
  • EPS 120 – Rezane ploče od ekspandiranog polistirena EPS 120 koriste se za toplotnu izolaciju ravnih krovova (veća opterećenja, prohodne i servisne povrÅ”ine), podovi sa većim debljinama toplotne izolacije, podovi sa većim opterećenjima, izolacija hladnih potkrovlja sa povremenom prohodnom povrÅ”inom podnog grejanja i hladnjača. *1
  • EPS 150 – Rezane ploče od ekspandiranog polistirena EPS 150 koriste se za toplotnu izolaciju ravnih krovova (veća opterećenja, prohodne i servisne povrÅ”ine), podovi sa većim debljinama toplotne izolacije, podovi sa većim opterećenjima, izolacija hladnih potkrovlja sa povremenom prohodnom povrÅ”inom podnog grejanja i hladnjača. *1

ā€¢ EPS izolacija za podove
(EPS T – STIROAKUSTIK)

Elastificirane EPS ploče EPS Tā€“STIROAKUSTIK se koriste za zvučnu izolaciju podova od udarnog dejstva zvuka u sistemu plivajućih podova. Ploče se postavljaju slobodnim polaganjem na betonsku podlogu ili podlogu prethodno termoizolovanu sa EPS 100. *2 Proizvod je usaglaÅ”en sa SRPS EN 13163. Klasa gorivosti E, u skladu sa EN 13501-1 ili B1 po DIN 4101 (samogasiv). EPS-EN 13163ā€“L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS 100-CP3-DS(N)2 ā€“SD.

ā€¢ EPS fasadne ploče
(EPS fasadni)

Rezane ploče od ekspandiranog polistirena EPS FASADNI se koriste za toplotnu izolaciju u fasadnim sistemima. Ploče ugrađujemo fasadnim lepkom ili dodatnim mehaničkim pričvrŔćivanjem. *2

*1 Ploče ugrađujemo u zavisnosti od načina namene lepljenjem, mehaničkim pričvrŔćivanjem ili slobodnim polaganjem. Pri ugradnji moramo poÅ”tovati uputstvo za ugradnju, kao i važeće stručne i zakonske propise. *2 Pri ugradnji moramo poÅ”tovati uputstvo za ugradnju, kao i važeće stručne i zakonske propise.

 

Fragmat logo

FRAGMAT S d.o.o.Ā 
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
T. +381 22 710 633

Distributivni centar BEOGRAD
Surčinska 11f, 11077 Ledine
T. +381 11 2260 129
T. +381 11 2260 382

office@fragmat.rs
www.fragmat.eu