Connect with us
Promo

Stiropor kao podna zvučna izolacija

Austrotherm EPS® T650 je ploča od stiropora koji u podnim konstrukcijama pruža kvalitetnu zvučnu izolaciju od tzv. udarne buke, što svakako doprinosi komforu boravka i rada u takvom jednom stambenom ili poslovnom prostoru.

Definicija udarne buke kaže da je tu reč o buci koja nastaje kao posledica mehaničkih udara. Ako se skoncentrišemo na građevinarstvo, po pravilu se tu radi o udarima po međuspratnoj ploči – kao posledica na primer kretanja ljudi, ili nastanka buke usled pada raznih predmeta. Zvuk udara koji tada nastaje širi se na okolne zidove, instalacije i dalje kroz konstrukciju objekta, tako da je moguće da u jednoj prostoriji čujemo udarnu buku čiji se izvor nalazi i nekoliko spratova ispod ili iznad etaže na kojoj se mi nalazimo.

Austrotherm EPS T650 je ploča od ekspandiranog polistirena koja se proizvodi u debljinama od 10 mm, 20 mm i 30 mm. Njena maksimalna pritisna opteretivost iznosi 650kg/m2. Ugrađuje se u podne konstrukcije (bez obzira da li je reč o „plivajućem podu“, suvoj košuljici ili o sistemu podnog grejanja), a po pravilu se postavlja direktno iznad termoizolacione ploče (Austrotherm EPS A100, Austrotherm EPS A120 ili Austrotherm EPS A150).

Konstrukcija plivajućeg poda

Konstrukcija plivajućeg poda / foto: Austrotherm d.o.o.

 1. „plivajući pod“ (estrih-košuljica)
 2. PE folija
 3. Austrotherm EPS T650
 4. Austrothem PE ivična traka
 5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
 6. armirana betonska ploča
 7. Austrotherm XPS („oplata“ rubova međuspratne ploče)
 8. Austrotherm EPS AF (fasadna termoizolaciona ploča)

U ovom primeru (ali i u naredna dva primera) konstrukcije međuspratne ploče, na spojevima zidova i poda vidimo postavljenu Austrothem PE ivičnu traku. Značaj njenog postavljanja je u tome što se njenim prisustvom sprečava nastajanje tzv. „zvučnog mosta“ (prenošenja zvuka iz jedne u drugu prostoriju). Ona treba da ima debljinu min. 10mm, a po visini treba da doseže oko 20mm iznad nivoa završne (izlivene) betonske košuljice. Košuljica treba da „pliva“ na zvučnoj izolaciji, tako da ne dodiruje zidove. Zbog toga ovu vrstu konsktrukcije nazivamo „plivajući pod“.

Konstrukcija suva košuljica

Konstrukcija suva košuljica / foto: Austrotherm d.o.o.

 1. završna podna obloga (parket, tepih itd.)
 2. drvena šper-ploča („suva košuljica“)
 3. PE folija
 4. Austrotherm EPS T650
 5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
 6. armirana betonska ploča
 7. malter
 8. Austrothem PE ivična traka
Konstrukcija podno grejanje

Konstrukcija podno grejanje / foto: Austrotherm d.o.o.

 1. završna podna obloga (parket, tepih itd.)
 2. „zagrejani“ estrih
 3. PE folija
 4. Austrotherm EPS T650
 5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
 6. PE folija
 7. sitan pesak
 8. armirana betonska ploča
 9. malter
 10. Austrothem PE ivična traka

Austrotherm EPS®T650 – Optimalno rešenje za zvučnu izolaciju od udarne buke

Pojam „udarna buka” predstavlja zvuke koji nastaju kao posledica mehaničkih udara (po pravilu po međuspratnoj ploči) kao što su hodanje, skakanje, buka od pada raznih predmeta, pomeranja nameštaja itd. Naša ploča Austrotherm EPS® T650 nudi odličnu zvučnu izolaciju od udarne buke, a ugrađuje se u sve tipove podnih konstrukcija – bez obzira da li se radi o „plivajućem podu”, suvoj košuljici ili o ugradnji sistema podnog grejanja. Austrotherm EPS® T650 je idealna za ugradnju u stambenim i poslovnim prostorima, tamo gde su ljudi ti koji proizvode udarnu buku. Ploča Austrotherm T650, debljine 30 mm, pruža poboljšanje zvučne izolacije od udarne buke od čitavih 28 dB!

 • Zvučna izolacija u međuspratnim pločama
 • Proizvod za udobniji život
 • Dodatna termoizolacija
 • Minimalna stišljivost ploče
Austrotherm EPS T650

foto: Austrotherm d.o.o.

Napomena

Poboljšanje zvučne izolacije u iznosu od 10 dB predstavlja duplo manju buku za čulo sluha!

AUSTROTHERM d.o.o. predstavništvo za Beograd (kancelarija za marketinško-tehničku podršku)
Arčibalda Rajsa 27, 11030 Beograd
T. +381 11 2369 280
office-beograd@austrotherm.rs
www.austrotherm.rs