Connect with us
Gra─Ĺevina

Šta donosi postupak objedinjene procedure elektronskim putem

Ishodovanje neophodne dokumentacije za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekta decenijama unazad bila je optere─çena zastarelim sistemom, nepotrebno nedefinisanim rokovima i brojnim ote┼żavaju─çim faktorima.

Reforma koja nastupa 2015. godine, sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, donosi nam postupak objedinjenje procedure elektronskim putem sa ambicijom da reši situaciju sa pribavljanjem neophodne dokumentacije u postupku izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije objekta.

Puna primena postupka objedinjenje procedure elektronskim putem kre─çe po─Źetkom 2016. godine i donosi niz novina koje dobrim delom olak┼íavaju i poma┼żu u br┼żoj realizaciji postupaka koji se provode u okviru objedinjene procedure.

Šta je to objedinjena procedura? I na koju vrstu postupaka se odnosi?

Pre svega, objedinjena procedura je skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadle┼żna slu┼żba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekta.

Pored toga, ovom procedurom obuhva─çen je postupak izvo─Ĺenja radova, kome prethodi izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, odnosno re┼íenje prema ─Źlanu 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

Zatim, tu je i postupak prijave radova, pribavljanje saglasnosti na tehni─Źku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, kao i priklju─Źenje objekta na infrastrukturu.
Pored svega navedenog, moguće je u elektronskom postupku, pribaviti isprave i druga dokumenta koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekta.

Ovo je najkraći mogući uvod i pojašnjenje objedinjenje procedure.

Procedura za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole

Procedura za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole

Poja┼ínjenje je svakako neophodna investitorima koji imaju iskustva sa pribavljanjem dokumentacije, a naro─Źito investitorima koji prvi put planiraju izgradnju (va┼żi za sve vrste izgradnje, po─Źev od ku─çe pa do zahtevnijih objekata poslovnog karaktera).

Veoma je va┼żno napomenuti da su ovom procedurom sada obuhva─çeni i radovi na sanaciji i adaptaciji objekata i enterijera, kao i razni oblici promene namene objekata, kao i razdvajanje i spajanje stambenih ili poslovnih jedinica.

Pored toga, koji se poslovi mogu realizovati putem objedinjenje procedure, neophodno je znati i kako funkcioniše ovaj postupak.

// Centralna evidencija objedinjenih procedura je jedinstvena, javna elektronska baza podataka koja se vodi u okviru APR-a (agencija za privredne registre) gde se nalaze objedinjeni podaci, akta i dokumenti svih registara objedinjenih procedura na teritoriji Republike Srbije.//

Sva razmena podnesaka, akata i dokumenata u objedinjenoj proceduri izme─Ĺu podnosioca zahteva i nadle┼żnog organa, kao i izme─Ĺu nadle┼żnog organa i imaoca javnih ovla┼í─çenja obavlja se elektronskim putem.

Sva dokumenta, akta i projekti koji se dostavljaju putem elektronske procedure dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta PDF, DWG ili DWF formata obavezno potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (elektronskim postupkom).

U zavisnosti od zahteva koji pokre─çete dostavljate odgovaraju─çu dokumentaciju i projekte, a tako─Ĺe imate mogu─çnost i usagla┼íavanja zahteva. Usagla┼íavanje zahteva podrazumeva da, ukoliko ste prilikom prvog zahteva propustili da prilo┼żite ili popunite tra┼żene informacije, u roku od 30 dana mo┼żete dostaviti podatke ili dokumenta koja ste propustili.
Kompletan put dokumentacije podnosilac zahteva mo┼że pratiti kroz elektronsku proceduru, a sve va┼żne informacije pristi┼żu na meil koji ste predvideli za komunikaciju sa op┼ítinskom slu┼żbom i to je najva┼żnija prednost elektronskog postupka.

// Jo┼í jedna va┼żna prednost je da su sada definisani rokovi za dostavu informacija i dokumenata u okviru procedure. Zna─Źajno se ┼ítedi vreme za komunikaciju i pribavljanje sve neophodne dokumentacije.//

Koliki je zna─Źaj reforme sistema i izdanja neophodne dokumentacije elektronskim putem vreme ─çe tek pokazati.

Dosada┼ínja iskustva svakako idu u prilog efikasnijem obavljanju postupaka kroz ovaj sistem i boljoj i br┼żoj komunikacija unutar sistema.

Sistem je veoma jednostavan za kori┼í─çenje, a pristup sistemu je mogu─çe ostvariti kreiranjem korisni─Źkog naloga na portalu gra─Ĺevinske dozvole.

Ukoliko su vam potrebna dodatna pojašnjenja u praćenju procedure, svakako nam se obratite za pomoć.

Nata┼ía Komljenovi─ç dipl.in┼ż.arh.
Arhitektonski studio ÔÇ×ArhInGreenÔÇť
21000 Novi Sad, ul. Pasterova br. 6
+381 63 580 469
Pokreta─Ź bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog