Connect with us

Arhitektura

Neophodnost ili formalnost – građevinska dozvola

Objavljeno

:

Planiranje i izgradnja objekta

// Planiranje i izgradnja objekta za svakog Investitora predstavlja izuzetno složen proces, bez obzira dali je to u pitanju manje zahtevan objekat (kuća za stanovanje, vikend objekat gde je predviđen povremeni boravak korisnika) ili je u pitanju objekat kompleksnog poslovno-komercijalnog sadržaja i funkcije. //

Podsećanja radi, a kako smo već predočili u tekstu u prošlom broju našeg časopisa kako bi došli do odgovarajućeg idejnog koncepta izuzetno je važno da na početku investitor pribavi Informaciju o lokaciji od nadležnih opštinskih službi, za lokaciju na kojoj će se graditi budući objekat. U ovoj početnoj fazi razmišljanja izuzetno je važna uloga arhitekte koji će pomoći da se ideje prevedu u prostornu zamisao i pripremi idejni projekat koji je spreman da se podnese uz zahtev za lokacijske uslove.

Važna podsećanja na postupak dobijanja lokacijskih uslova

U toku procesa pribavljanja lokacijskih uslova definišu se uslovi za projektovanje i priključenje (tehničke informacije) koje dostavljaju javna preduzeća (imaoci javnih ovlašćenja).

Od trenutka kada dobijete lokacijske uslove i prateću dokumentaciju (tzv. tehničke informacije javnih preduzeća) izuzetno je važno da dokumentaciju prosledite projektantima koje ste angažovali na izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

// Poželjno je da projektant (arhitekta) koji je bio angažovan na izradi idejnog rešenja i idejnog projekta bude angažovan i u izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD). Zašto? //

Upoznat je sa svim vašim zahtevima u vezi sa budućim objektom, koji su i obuhvaćeni idejnim rešenjem i idejnim projektom.

Pored toga sva projektna dokumentacija koja se predaje u okviru zahteva za građevinsku dozvolu mora biti usklađena sa dokumentacijom koja je prethodno prihvaćena u zahtevu za lokacijske uslove.

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Pored arhitekte neophodno je u ovoj fazi angažovati i projektanta konstrukcije, projektanta energetske efikasnosti i projektante instalacija (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje), a u zavisnosti od kompleksnosti i specifičnosti objekta možda će vam biti neophodan protivpožarni elaborat.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) ne čini samo arhitektonski projekat. Detaljnije na LINKU

U zavisnosti od vrste objekta (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni), spratnosti, kvadrature, kompleksnost, projekat za građevinsku dozvolu sadrži:

 1. Arhitektonski projekat
 2. Projekat konstrukcija
 3. Projekat vodovoda i kanalizacije
 4. Projekat elektro instalacija
 5. Projekat termomašinskih instalacija
 6. Elaborat energetske efikasnosti
 7. Protivpožarni elaborat (neophodan za poslovne i stambeno poslovne objekte).

Kako bi ste skratili vreme neophodno za odabir odgovarajućih projektanata (kroz praksu se pokazalo kao efikasno), pitajte arhitektu, on uglavnom ima već saradnike sa kojima je sarađivao na ranijim projektima-da vam ponudi kompletnu uslugu.

Onog momenta kada ste angažovali projektante za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) izuzetno je važno da im prosledite odgovarajuće podatke i informacije.

Ulazni podaci za izradu projekta čine:

 1. Lokacijski uslovi
 2. Tehnička informacija javnih preduzeća (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje)
 3. Geodetski snimak
 4. Kopija plana
 5. List nepokretnosti

// Napomenuću još jednom (pošto je ovo najčešća nedoumica svakog kome je neophodna projektna dokumentacija) – Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) ne čini samo arhitektonski projekat. //

Uloga arhitekte i kontrola

Pošto ste angažovali projektante, prosledili ulazne podatke, na redu je sam proces izrade projekta koji u zavisnosti od kompleksnosti objekta zahteva vreme.

Ovoga puta ne bih se bavila rokovima izrade (rastegljiv pojam), ali svakako ako insistirate da je rok izrade kraći od tri nedelje za manje zahtevne objekte (računajte da će te dobiti nekvalitetan i površan projekat).

Pitanje koordinacije među projektantima je uloga koja je uglavnom rezervisana za arhitektu (nije pravilo pogotovo ako su u pitanju inženjerski orijentisani projekti).
Zašto je to tako?

Arhitekta je izradio idejno rešenje/idejni projekat koji predstavlja ulazni podatak za ostale projektante saradnike. Svi crteži, tehnički opis, numerička dokumentacija iz idejnog projekta daje smernice ostalim projektantima u definisanju njihovih rešenja.

Tokom samog procesa izrade projekta izuzetno je važna komunikacija među projektantima (ako su već radili zajedno na nekom projektu u toliko lakše, naravno nije pravilo). Pored uloge koordinacije među projektantima, koordinator bi trebao da vodi komunikaciju i na relaciji investitor-ostali projektanti.

U trenutku kada je dokumentacija kompletirana/završena i pored elektronske forme priprema se i u štampanom formatu. Detaljnije na LINKU.

// Obaveza je minimum 3 primerka za svaku svesku, a takođe je potrebno je da druga projektantska kuća izvrši reviziju/kontrolu projektne dokumentacije. //

Kontrola dokumentacije je izuzetno važna, ako je projektant tokom izrade nešto propustio da napiše ili tehnički prikaže kontrola će upozoriti kako bi se nepravilnosti otklonile.

Dokumentacija koja je pripremljena kao tehnička kontrola projektne dokumentacije posebno se pakuje u svesku pod nazivom Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu.
Pored dokumentacije vezane za tehničku kontrolu projektne dokumentacije, Izvod iz projekta sadrži i Glavnu svesku projekta za građevinsku dozvolu.

priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu

Priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu

U glavnoj svesci projekta za građevinsku dozvolu nalaze se svi relevantni podaci koji se zahtevaju od investitora i projektanata kao i skraćena forma projekta za građevinsku dozvolu.

// Ovako spremna dokumentacija u elektronskom obliku prilaže se u elektronskom zahtevu za građevinsku dozvolu. //

Važno je da napomenem, u momentu kada dobijete građevinsku dozvolu neophodan je još jedan korak a to je prijava radova (prijava gradilišta) u roku od osam (8) dana.
I avantura zvana izgradnja objekta može da počne. Srećno.

A odgovor na pitanje da li je priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu NEOPHODNOST ili FORMALNOST prepuštam Vama. Moje subjektivno mišljenje je, svakako, NEOPHODNOST.

Nataša Komljenović dipl.inž.arh.
Arhitektonski studio „ArhInGreen“
21000 Novi Sad, ul.Pasterova br. 6
+381 63 580 469

Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog

Advertisement

Arhitektura

Drvo po drvo – naselje

Objavljeno

:

Od

Fælledby/foto:Henning Larsen

Drvena era je, očito, uzela maha i donela mnoštvo drvenih nebodera. U skladu sa tim projekat firme Henning Larsen, iako uključuje drvenu građu, nudi nešto malo drugačije – idilično naselje ispunjeno prirodom izgrađeno od drveta za oko 7000 ljudi. U planu je da se ovakvo jedno naselje nalazi u Kopenhagenu u Danskoj.

Poduhvat “Fælledby” osmišljen je za arhitektonski konkurs i kreiran u partnerstvu firme Henning Larsen sa inženjerima iz kompanije MOE. Koncept planira tri kružna centra sa zelenilom, u nameri da se stanovnicima ponudi život u malom ruralnom području. Impresivnih 40 odsto dostupnog zemljišta biće ostavljeno “netaknuto” kako bi se razvijale flora i fauna.

Signe Kongebro, partner u firmi Henning Larsen izjavio je da su se za ovakvu vrstu projekta, koja podrazumeva gradnju u prirodnim okruženju, odlučili jer osećaju obavezu da ljudi budu u balansu sa prirodom. To konkretno znači, dodao je, da će ova nova četvrt biti prva u Kopenhagenu koja će u potpunosti biti izgrađena od drveta i koja će uključivati prirodna staništa koja podstiču rast i razvoj biljnog i životnjskog sveta.

Kuće će biti izgrađene od drveta i isporučivaće se u 37 varijanti, u zavisnosti od veličine, visine i stila. U okviru samih fasada će se nalaziti kućice za ptice i staništa za druge životinje. Kuće će biti tako grupisane da će okvirno na 150 ljudi ići jedan vrt ili staklenik koji će oni održavati i biće u njihovom vlasništvu.

Izvor: gradjevinarstvo.rs

Nastavi sa čitanjem

Arhitektura

Arhitektura – projekat enterijera Palačinkarnica Panuša

Objavljeno

:

Projekat enterijera Palačinkarnica Panuša

TIP PROJEKTA / uređenje enterijera
GODINA / 2018.
MESTO / Novi Sad, Srbija
POVRŠINA / 57 m2
AUTORI / Modelart Arhitekti + Centar za digitalni dizajn, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad;
Jelena Mitov, Dejan Mitov, Krsto Radovanović, Aleksandra Pavlović, Maja Papić, Bojan Mitov, dr Bojan Tepavčević, Vladimir Mijović, Jovan Maksimović
BRENDING I VIZUELNE KOMUNIKACIJE / Jasmina Ciganović

Parametarsko modelovanje i digitalna fabrikacija u službi  enterijera

Kafe palačinkarnica “Panuša” nalazi se u Novom Sadu, na raskrsnici Ulica Novosadskog sajma i Toplice Milana, i predstavlja pravi raj za ljubitelje palačinki. Jelovnik je u potpunosti zasnovan na palačinkama i njihovim različitim kombinacijama, sa jakom kreativnom notom. Upravo je kreativnost i inovativnost u jelovniku bila inspiracija projektantima iz novosadskog studija Modelart Arhitekti prilikom dizajniranja ovog nesvakidašnjeg prostora. Osnovni cilj je bio preneti koncept restorana na prostorni nivo i kreirati prostor koji će biti udoban i prijatan za boravak, a ujedno i prepoznatljiv, sa jasno izraženim identitetom i privlačnošću.

Projekat enterijera Palačinkarnica Panuša

Projekat enterijera Palačinkarnica Panuša / Foto: Relja Ivanić

U svrhu kreiranja ugodnosti i neponovljivosti prostora, projektanti su se istovremeno oslonili na klasične i napredne metode projektovanja. Pažljiva organizacija prostora, raspored tipova sedenja, taktilnost i uklopljenost materijala čine prostor raznorodnim, preglednim i sigurnim. Korišćenje opeke i drveta, diverzitet osvetljenja, cvetni motivi i različiti živopisni detalji daju prostoru toplinu i pozivaju posetioce na uživanje. Želja klijenta je bila da prostor ne bude “pretrpan” stolovima, nego da naglasak bude na specifičnoj i prijatnoj atmosferi. Zbog toga u prostoru postoje različiti tipovi sedenja, koji definišu različite zone i gde svaki posetilac može da pronađe svoj “kutak”.

Prilikom dizajniranja ovog enterijera, projektanti su podjednako vodili računa o tome kako će se posetioci osećati u prostoru, ali i kako zaintrigirati prolaznike i privući ih da uđu. Bilo je potrebno stvoriti autentičnost i prepoznatljivost prostora, što je ostvareno korišćenjem parametarskog modelovanja i digitalne fabrikacije. Organska geometrija spuštenog plafona dobijena je naprednim tehnikama projektovanja i izvođenja, a realizovana je u radionici Modelart Arhitekata, u saradnji sa Centrom za digitalni dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Korišćenjem savremenih tehnologija geometrijski složene forme realizovane su na ekonomičan način od drvenih ploča koje su široko rasprostranjeni materijal. Korišćenjem drveta, kao “toplog” materijala koji asocira na pristupačnost i udobnost, u kombinaciji sa složenom i sofisticiranom geometrijskom formom, postignut je kompleksan efekat, čiji je osnovni cilj stvaranje prepoznatljivog identiteta prostora i brenda.

Prolaznici i posetioci su privučeni igrom geometrijskih formi i svetlosti, pretvarajući arhitektonski prostor u snažno marketinško oruđe. Upravo je u tome moć savremenih digitalnih alata koji, za razliku od korišćenja standardizovanih materijala i tehnika, nude mogućnost prilagođavanja specifičnim potrebama klijenta kroz skoro beskonačne mogućnosti oblikovanja.

Priča o enterijeru “Panuše” priča je o poverenju između arhitekte i klijenta. Sa jedne strane jasna vizija klijenta o tome šta želi da postigne svojim prostorom, a sa druge strane zanatsko umeće i iskustvo arhitekata, rezultirali su u toplom i neobičnom enterijeru.

Nastavi sa čitanjem
Advertisement

Fasade

Izdvajamo

Popularno