Connect with us
Arhitektura

Neophodnost ili formalnost – građevinska dozvola

Objavljeno

:

Planiranje i izgradnja objekta

// Planiranje i izgradnja objekta za svakog Investitora predstavlja izuzetno složen proces, bez obzira dali je to u pitanju manje zahtevan objekat (kuća za stanovanje, vikend objekat gde je predviđen povremeni boravak korisnika) ili je u pitanju objekat kompleksnog poslovno-komercijalnog sadržaja i funkcije. //

Podsećanja radi, a kako smo već predočili u tekstu u prošlom broju našeg časopisa kako bi došli do odgovarajućeg idejnog koncepta izuzetno je važno da na početku investitor pribavi Informaciju o lokaciji od nadležnih opštinskih službi, za lokaciju na kojoj će se graditi budući objekat. U ovoj početnoj fazi razmišljanja izuzetno je važna uloga arhitekte koji će pomoći da se ideje prevedu u prostornu zamisao i pripremi idejni projekat koji je spreman da se podnese uz zahtev za lokacijske uslove.

Važna podsećanja na postupak dobijanja lokacijskih uslova

U toku procesa pribavljanja lokacijskih uslova definišu se uslovi za projektovanje i priključenje (tehničke informacije) koje dostavljaju javna preduzeća (imaoci javnih ovlašćenja).

Od trenutka kada dobijete lokacijske uslove i prateću dokumentaciju (tzv. tehničke informacije javnih preduzeća) izuzetno je važno da dokumentaciju prosledite projektantima koje ste angažovali na izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

// Poželjno je da projektant (arhitekta) koji je bio angažovan na izradi idejnog rešenja i idejnog projekta bude angažovan i u izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD). Zašto? //

Upoznat je sa svim vašim zahtevima u vezi sa budućim objektom, koji su i obuhvaćeni idejnim rešenjem i idejnim projektom.

Pored toga sva projektna dokumentacija koja se predaje u okviru zahteva za građevinsku dozvolu mora biti usklađena sa dokumentacijom koja je prethodno prihvaćena u zahtevu za lokacijske uslove.

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Pored arhitekte neophodno je u ovoj fazi angažovati i projektanta konstrukcije, projektanta energetske efikasnosti i projektante instalacija (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje), a u zavisnosti od kompleksnosti i specifičnosti objekta možda će vam biti neophodan protivpožarni elaborat.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) ne čini samo arhitektonski projekat. Detaljnije na LINKU

U zavisnosti od vrste objekta (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni), spratnosti, kvadrature, kompleksnost, projekat za građevinsku dozvolu sadrži:

 1. Arhitektonski projekat
 2. Projekat konstrukcija
 3. Projekat vodovoda i kanalizacije
 4. Projekat elektro instalacija
 5. Projekat termomašinskih instalacija
 6. Elaborat energetske efikasnosti
 7. Protivpožarni elaborat (neophodan za poslovne i stambeno poslovne objekte).

Kako bi ste skratili vreme neophodno za odabir odgovarajućih projektanata (kroz praksu se pokazalo kao efikasno), pitajte arhitektu, on uglavnom ima već saradnike sa kojima je sarađivao na ranijim projektima-da vam ponudi kompletnu uslugu.

Onog momenta kada ste angažovali projektante za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) izuzetno je važno da im prosledite odgovarajuće podatke i informacije.

Ulazni podaci za izradu projekta čine:

 1. Lokacijski uslovi
 2. Tehnička informacija javnih preduzeća (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje)
 3. Geodetski snimak
 4. Kopija plana
 5. List nepokretnosti

// Napomenuću još jednom (pošto je ovo najčešća nedoumica svakog kome je neophodna projektna dokumentacija) – Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) ne čini samo arhitektonski projekat. //

Uloga arhitekte i kontrola

Pošto ste angažovali projektante, prosledili ulazne podatke, na redu je sam proces izrade projekta koji u zavisnosti od kompleksnosti objekta zahteva vreme.

Ovoga puta ne bih se bavila rokovima izrade (rastegljiv pojam), ali svakako ako insistirate da je rok izrade kraći od tri nedelje za manje zahtevne objekte (računajte da će te dobiti nekvalitetan i površan projekat).

Pitanje koordinacije među projektantima je uloga koja je uglavnom rezervisana za arhitektu (nije pravilo pogotovo ako su u pitanju inženjerski orijentisani projekti).
Zašto je to tako?

Arhitekta je izradio idejno rešenje/idejni projekat koji predstavlja ulazni podatak za ostale projektante saradnike. Svi crteži, tehnički opis, numerička dokumentacija iz idejnog projekta daje smernice ostalim projektantima u definisanju njihovih rešenja.

Tokom samog procesa izrade projekta izuzetno je važna komunikacija među projektantima (ako su već radili zajedno na nekom projektu u toliko lakše, naravno nije pravilo). Pored uloge koordinacije među projektantima, koordinator bi trebao da vodi komunikaciju i na relaciji investitor-ostali projektanti.

U trenutku kada je dokumentacija kompletirana/završena i pored elektronske forme priprema se i u štampanom formatu. Detaljnije na LINKU.

// Obaveza je minimum 3 primerka za svaku svesku, a takođe je potrebno je da druga projektantska kuća izvrši reviziju/kontrolu projektne dokumentacije. //

Kontrola dokumentacije je izuzetno važna, ako je projektant tokom izrade nešto propustio da napiše ili tehnički prikaže kontrola će upozoriti kako bi se nepravilnosti otklonile.

Dokumentacija koja je pripremljena kao tehnička kontrola projektne dokumentacije posebno se pakuje u svesku pod nazivom Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu.
Pored dokumentacije vezane za tehničku kontrolu projektne dokumentacije, Izvod iz projekta sadrži i Glavnu svesku projekta za građevinsku dozvolu.

priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu

Priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu

U glavnoj svesci projekta za građevinsku dozvolu nalaze se svi relevantni podaci koji se zahtevaju od investitora i projektanata kao i skraćena forma projekta za građevinsku dozvolu.

// Ovako spremna dokumentacija u elektronskom obliku prilaže se u elektronskom zahtevu za građevinsku dozvolu. //

Važno je da napomenem, u momentu kada dobijete građevinsku dozvolu neophodan je još jedan korak a to je prijava radova (prijava gradilišta) u roku od osam (8) dana.
I avantura zvana izgradnja objekta može da počne. Srećno.

A odgovor na pitanje da li je priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu NEOPHODNOST ili FORMALNOST prepuštam Vama. Moje subjektivno mišljenje je, svakako, NEOPHODNOST.

Nataša Komljenović dipl.inž.arh.
Arhitektonski studio „ArhInGreen“
21000 Novi Sad, ul.Pasterova br. 6
+381 63 580 469

Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog

Advertisement reklama na grenef portalu

Izdvojeno

Sa portala

Energetska efikasnost objekata Energetska efikasnost objekata
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Energetska efikasnost objekata u kriznom vremenu

Radeći u polju energetske efikasnosti objekata poslednjih 10-ak godina, na mnogobrojnim projektima različitih nivoa energetske efikasnosti i održivosti u najširem...

Ytong zelena gradnja Ytong zelena gradnja
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Zelena gradnja i najvažnije odlike

“Zelenim” se nazivaju oni objekti koji su građeni po principima održive gradnje. Najvažnije odlike „zelene gradnje“ su: manja potrošnja energije...

Antenall tim za projektnu podršku na projektima Antenall tim za projektnu podršku na projektima
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Kako naći najbolju podršku za vaš projekat?

Velika tražnja dovela je i do hiper ponude gde nije lako razaznati kome se obratiti od inženjera, arhitekata, projektnih biroa...

Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Najbolji način za smanjenje troškova i emisija štetnih gasova

S obzirom na to da se kompanije širom sveta suočavaju s ogromnim pritiskom kada je reč o troškovima energije i...

Divus Apartmani Divčibare Divus Apartmani Divčibare
Arhitektura2 meseca ranije

ENERGY NET predstavlja najnoviji projekat Divus apartmani Divčibare

Vođena svrhom da stvara bolju atmosferu po meri čoveka u skladu sa prirodom, kompanija ENERGY NET već više od 30...

Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču
Arhitektura3 meseca ranije

Vegetativni zidovi u arhitekturi

Vegetativni zidovi koji fasadni omotač pretvaraju iz statičnog u dinamičan odnos prema posmatraču, u gustim urbanim sredinama imaju veliki potencijal...

Sadržaj

Popularno