Connect with us

Građevina

Savremena rešenja skrojena po meri klijenta

Objavljeno

:

Noseća konstrukcija eksponata, Ujedinjeno Kraljevstvo

Zavidno iskustvo i veliki broj uspešno završenih projekata u Švedskoj, Nemačkoj, Singapuru, Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu svrstava TGE među eksperte za projektovanje, 3D modelovanje i detaljnu razradu čeličnih konstrukcija.

TIM GLOBAL ENGINEERING (TGE) je privatna kompanija osnovana 2016. godine u Novom Sadu kao ćerka firma kompanije TIM INŽENJERING SISTEM, sa namerom da se delatnost proširi na evropsko i svetsko tržište. Od samog početka, kompanija okuplja mlade i ambiciozne stručnjake za građevinarstvo. Svojim klijentima nudi sigurnost da će svi poslovi koji su im povereni biti završeni kvalitetno i brzo i da će biti primenjena savremena, ali proverena rešenja.

TGE je specijalizovan za izradu veoma preciznih numeričkih modela potrebnih za proračun konstrukcija, kao i visokokvalitetnih BIM 3D modela i radioničke dokumentacije za sve tipove čeličnih konstrukcija. Radi postizanja željenog nivoa kvaliteta, primenjuju se vodeći softveri za projektovanje u oblasti građevinarstva, kao što su Autodesk Advance Steel, Tekla Structures, Dlubal RFEM, Dlubal CRANEWAY, Idea StatiCa, itd. Posebno treba istaći dobro poznavanje i primenu standarda i pravilnika za projektovanje konstrukcija Evropske unije – Evrokodova (sa nacionalnim aneksima), Australije, Novog Zelanda, itd.

Uroš Torbica, direktor:

„Prilikom projektovanja, vodi se računa o aspektima stabilnosti i sigurnosti čelične konstrukcije, vizuelnom aspektu, kao i o funkcionalnosti i ekonomičnosti. U projekte ugrađujemo savremena inženjerska rešenja i materijale, a za sam proces rada koristimo najnovije softverske tehnologije. Takav način rada doneo nam je zadovoljne klijente i dobre rezultate, zahvaljujući kojima je kompanija stekla ugled i respektabilnu poziciju na tržištu.“

Imajući u vidu sve veći značaj održivosti u izgradnji, bitno je voditi računa i o materijalu koji se koristi. Ono što čelik čini jedinstvenim je njegov veliki potencijal za recikliranje bez gubitka kvaliteta (čelik je materijal koji se u svetu najviše reciklira na godišnjem nivou, zbog toga što se lako odlaže i sortira), kao i široki spektar upotrebe zbog karakteristika (čvrstine, otpornosti i trajnosti).

Urbana farma, Ujedinjeno Kraljevstvo

Urbana farma, Ujedinjeno Kraljevstvo / foto: Tim Global Engineering d.o.o.

TGE je do sada projektovao čelične konstrukcije različitih hala i platformi, nadstrešnica, mostova, univerzitetskih zgrada, pa i muzeja (na primer, konstrukcija za nošenje veoma nestandardnog opterećenja – maketa aviona, avio opreme i sl.).

TGE je učestvovao u nekoliko velikih projekata zajedno sa međunarodnim timom projektanata i izvođača, i iskustva stečena saradnjom sa takvim kompanijama imaju veliki uticaj na razvoj same kompanije. TGE može da se pohvali saradnjom sa kompanijama koje nude inovativna i inteligentna rešenja u izgradnji koja omogućavaju visoku energetsku efikasnost. Jedan od takvih projekata je i pasivna građevina u Kroliju u Velikoj Britaniji, čija čelična konstrukcija kao glavna noseća konstrukcija ima veoma zanimljiv oblik, ali je istovremeno i veoma zahtevna zbog velikog broja zakrivljenih greda.

Pasivna kuća, Ujedinjeno Kraljevstvo

Pasivna kuća, Ujedinjeno Kraljevstvo / foto: Tim Global Engineering d.o.o.

Tu je i projekat za čeličnu konstrukciju neobičnog izgleda i namene u Birmingemu u Velikoj Britaniji. Naime, konstrukcija se nalazi unutar postojećeg objekta i služi kao „urbana farma“ za vertikalni uzgoj biljaka u cilju promovisanja održivog načina uzgoja i pružanja mogućnosti korisnicima da prate put proizvodnje hrane.

Miloš Marković, tehnički direktor:

„Za potrebe proračuna i dimenzionisanja konstrukcija koristimo najnaprednije i najsavremenije metode u cilju postizanja što vernije simulacije ponašanja konstrukcije. Zbog toga, koristimo savremene MKE alate (proračun primenom metode konačnih elemenata) bez obzira na kompleksnost konstrukcije. MKE nam omogućava da izvršimo statičke, dinamičke i analize stabilnosti za bilo koju vrstu konstrukcije. Uprkos činjenici da MKE može dati rešenja za mnoge probleme sa kojima se susrećemo, najvažniji faktor za njihovo rešavanje jeste naše znanje i iskustvo. MKE je alat koji koristimo zajedno sa svojim inženjerskim veštinama. Kao rezultat toga, možemo da izvršimo razne vrste proračuna koji uključuju većinu građevinskih materijala, kao što su čelik, armirani beton, drvo i staklo.“

Tim Global Engineering d.o.o. logo

TIM GLOBAL ENGINEERING d.o.o.
Braće Ribnikar 29, 21000 Novi Sad
M. +381 64 50 77 175
info@timglobaleng.com
www.timglobaleng.com

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno