Connect with us
Arhitektura

Moderan dizajn enterijera Skyline Beograd

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd

Ubrzana stambena gradnja, sa kojom se Beograd, a i čitava Srbija, već godinama unazad suočava, sa sobom je donela unificiranje u jedan nepregledni šablon konstruktivne i kvadratne optimizacije. Bez jasnog pravila i kriterijuma u pogledu organizacije i upotrebne vrednosti stana, savremena praksa se našla u momentu, takvom da nema jasan smer, a još manje ideju ili neki upečatljiv identitet.

Eksperimenti i pokušaji poboljšavanja kvaliteta stanova, koji su postojali u prošlosti, naišli su danas na slep kolosek u kome takve ideje bivaju odbačene, zarad ustaljenog i sigurnog pristupa koji odlikuje generalizam i unificiranje.

Na kraju jednog, a kao početak drugog pitanja, nameće se pitanje šta je to zapravo dobar i moderan stan?

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd / foto: Relja Ivanić

U ritmu savremenog života i mogućnosti prilagođavanja načina i stila življenja potrebama i navikama, dobar stan bi mogao biti nešto što na prvom mestu zadovoljava individualne potrebe korisnika.

Stambena naselja, svakako, ne mogu odgovoriti potrebama svakog korisnika pojedinačno, samim tim, cilj savremenih arhitektonskih i dizajnerskih praksi treba da bude, makar i pokušaj, da nasleđene, podjednako kao i nove strukture preoblikuje i prilagodi životnom stilu i potrebama korisnika. Njihovim navikama, težnjama i potrebama koje današnji život sa sobom nosi.

Enterijer stana Skyline Beograd predstavlja takav pokušaj. On predstavlja podstrek i težnju za istraživanjem, gde razdvajanje bitnog i nebitnog predstavlja individualnu odluku svakog pojedinačnog korisnika.
Na kraju, SL predstavlja izjavu, predstavlja refleksiju i način razmišljanja u određenom momentu u vremenu. On se trudi da svojim pristupom i dizajnom stvori prostor za život.

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd / foto: Relja Ivanić

U generičkom rasteru, on koristi refleksiju kao sredstvo za formiranje izjave, a pažljivo odabrane forme, kao način njihovog manifestovanja. Pozicije zona refleksije su koncipirane tako, da kroz svakodnevno korišćenje anuliraju momenat monotonije, već da stvore prostor za iznenađenje i igru, te dodatno, diferencijaciju i različitost u odnosu, na te tako isto različite ostale prostore.

Sama pozicija stana u okviru stambenog kompleksa i dubok „upad“ Sunca, predstavlja pravi raritet. U takvim situacijama, ti rariteti koji istim prostorima daju unikatnost, jesu ono čega se treba držati i ono što treba pokušati dodatno naglasiti. U slučaju SL-a, taj raritet je akcentovan refleksijama… ili su refleksije dodatno akcentovale njega.

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd / foto: Relja Ivanić

Kroz kompletan proces, SL nije težio tome da postigne jedinstvenost dizajna po svaku cenu. Nije težio ni tome da se svakoj stvari ili navici opredeli tačno mesto, naprotiv. Navedeno iznad, nikako ne znači da funkcija nije primarna; samo je ostavljeno dovoljno mesta da on postane prostor za život korisnika, pre nego da bude još jedan projekat i još jedan prostor sa interneta.

U cilju pravljenja konkretnog od tipičnog, poseban akcenat je stavljen na izbor materijala, kako bi se naglasili kvaliteti, a redukovale ili ublažile mane samog prostora.

Volumetrija je u ovom kontekstu igrala veliku ulogu, te spram pozicije, pojedini elementi bivaju prenaglašeni, dok drugi bivaju redukovani, na nivo potreban za postizanje „konkretnog”.

U prilično, sada već, standardnom rasteru jednostrano orijentisanog stana, korišćena su ogledala i njihova refleksija kako bi se prostor vizuelno produžio i time stvorio, novi, prepoznatljivi identitet. Ovakav pristup, doveo je do preklopljenih perspektiva i potpune dematerijalizacije servisnog dela stana. Jedna sekundarna i pomoćna funkcija, na taj način postaje stožer prostorne orijentacije.

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd

Unknown Studio dizajn enterijera Skyline Beograd / foto: Relja Ivanić

Sam odabir nameštaja, tonova i formi, težio je tome da prostoru da notu elegancije i umerenosti.

Dnevna zona, sačinjena od ulaznog dela, kuhinje sa trpezarijom i dnevnog boravka, tretirana je kao total dizajn manir, jasne estetske linije. Svi ostali elementi prate ton i teksturu natur hrasta i teže da sa njim komuniciraju, bilo kroz dopunjavanje, bilo kroz konflikt.

Na kraju, upravo ta komunikacija kroz konflikt i asimetričnost, čini ovaj prostor onim što su njegovi korisnici od stana očekivali.

Projekat: SL enterijer stana
Lokacija: Skyline, Beograd
Projekat 2020.
Realizacija 2021.
Kvadratura: 88 m2
Autor: Unknown studio, Beograd
Projektni tim: Jovana Miletić, Miloje Krunić
Saradnik: Milan Grubanov
Fotografije: Relja Ivanić