Connect with us
Promo

Zavarivački, brusački i radovi na sečenju metala

CEPRO HD radno-zavarivački šator

Vodeći proizvođač zaštitne opreme CEPRO predstavlja novinu u svom proizvodnom asortimanu

Zavarivački, brusački kao i radovi na sečenju metala sa sobom nose izvesnu količinu rizika po zdravlje i od povreda, kako za radnike koji te poslove obavljaju, tako i za posmatrače. Svesni nepredvidljivosti toka ovih postupaka, holandska kompanija CEPRO se specijalizovala upravo za zaštitu radnika i posmatrača, širokim opsegom proizvoda. Varnice, zavarivačka svetlost, buka – izvori su rizika sa kojima se CEPRO uspešno „bori” više od 30 godina, kao jedan od najuspešnijih proizvođača na evropskom i svetskom nivou.

Karakteristike CEPRO šatora

Karakteristike CEPRO šatora / foto: Gem Trade d.o.o.

Postoje situacije koje zahtevaju težak rad na otvorenom. Kada uslovi za rad na otvorenom nisu optimalni za izvršenje radnih zadataka, CEPRO preporučuje upotrebu HD radno-zavarivačkih šatora. CEPRO HD šatori se mogu koristiti kako za zavarivačke, tako i za teške industrijske zadatke, pogotovo u situcijama kada je završetak radnih zadataka ugrožen dejstvom sunca, kiše, vetra ili hladnoće.

Radno-zavarivačke šatore ovog proizvođača odlikuje visok stepen izdržljivosti, modularnost i lakoća postavljanja. Predviđeni su da se u njima zavaruje, seče i brusi, pa se stranice šatora sastoje od više slojeva tkanine koja je sertifikovana po važećem M2 standardu kao vatrootporna. Usled unapređenih cevnih spojnica, šatori su konstruisani sa padom krova 15°, čime se osigurava da ne dodje do nagomilavanja vode na krovu.

Otpornost na vetar

Otpornost na vetar / foto: Gem Trade d.o.o.

Cevi koje čine okvir šatora su visokog kvaliteta, prečnika 33,7 mm, čime se formira stabilan i izrazito jak okvir šatora. Stranice/pokrivači se lako kombinuju, a međusobno se povezuju putem cipzara koji su vodootporni. Pored ovih prednosti, korisnici kao plus navode i odličan odnos kvalitet-cena.

Okvir radno-zavarivačkog šatora

Okvir radno-zavarivačkog šatora / foto: Gem Trade d.o.o.

 

GEM TRADE logo

GEM Trade d.o.o.
Bele njive 35, 21000 Novi Sad
+381 21 6623 159, +381 21 452 844
Servis: Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin
office@gemtradedoo.com
www.gemtradedoo.com