Connect with us
Građevina

Od čega zavisi dugotrajnost hidroizolacijskog sistema

IZGRADNJA I RENOVIRANJE MOSTOVA IZISKUJE I ADEKVATNU HIDROIZOLACIJU KOJA IMA SVRHU ZAŠTITE SAME MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE KAKO ARMIRANO-BETONSKIH TAKO I ČELIČNIH MOSTOVA. ZA HIDROIZOLACIJU MOSTOVA PREPORUČUJE SE MATERIJAL NA BAZI BITUMENA.

PRIPREMA PODLOGE

Kvalitet izvedenih radova i dugotrajnost hidroizolacijskog sistema zavise od pripreme podloge. Površina betonske ploče treba biti ravna, čista i suva. Sve nečistoće i prašinu potrebno je ukloniti. Nečistoće betona treba odstraniti brušenjem ili peskarenjem. Površina betona na objektu mora biti što ravnija.

Primenjeni materijali:

  1. Bitumenski prajmer – hladan premaz – BITULIT M
    Bitumenski namaz za hladan postupak ugradnje, kao prethodni premaz pre ugradnje hidroizolacije, odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240.
  2. Hidroizolacija – SBS ili APP bitumenska traka debljine 4,0 mm ili 5,0 mm, proizvodi FRAGMAT S, Srbija (IZOELAST i KONDORFLEX kao SBS bitumenske trake i IZOTEKT kao APP bitumenske trake). Izvodi se jednoslojno debljine 5,0 mm ili dvoslojno debljine 4,0 mm (x 2) na prethodno pripremljenu podlogu premazanu prajmerom, varenjem za podlogu 100%, brenerima (višecevnim) na prirodni gas. Bitumenske trake SBS i APP za mostove je namenski proizvedena za hidroizolaciju mostova i sličnim objektima gde se koristi saobraćaj (parking, garaže i sl.) i odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.304.

Opis:

Hidroizolacione bitumenske trake su se decenijama unazad pokazale kao najkvalitetnija rešenja za hidroizolaciju mostova i vijadukata, parkinga… To su trake na bazi elastomera-SBS ili plastomera-APP sa uloškom od poliesterskog filca, koje moraju imati sposobnost preuzimanja svih deformacija podloge. Najčešće se ugrađuju jednoslojne bitumenske trake debljine 5 mm. Ukoliko je neravna podloga, predlaže se izravnavanje polimer bitumenskom masom za hidroizolacije (PBM masa za hidroizolacije – topli postupak), koji odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244. Može se, takođe, projektovati hidroizolacija sa dva sloja bitumenskih traka (d=4 mm x 2).

Bitumenska traka se vari plamenikom za podlogu 100%, (brenerima – može i višecevnim na prirodni gas) koji ravnomerno zagreva trake po celoj širini. Prilikom varenja bitumenskih traka, potrebno je da sloj bitumenske mase koja po krajevima trake izlazi/ curi bude oko 10-20 mm, pri čemu treba paziti da ne dođe do nepotrebnog pregrevanja temeljnog sloja i oštećenja ojačanja hidroizolacione trake.

Trake se polažu od niže tačke ka višoj. Preklopi moraju biti minimum 10 cm. Ukoliko se ugrađuju dva sloja bitumenskih traka, drugi sloj smaknuti na pola trake – 50 cm od prvog/donjeg zavarenog sloja.

ZNAČAJ PRIMENE HIDROIZOLACIJE MOSTOVSKIH OBJEKATA

Za potpunu zaštitu mostovskih objekata potrebno je izvesti horizontalnu (vozni deo) i vertikalnu hidroizolaciju (temelji), da bi ispunjavali sledeće:

  • Odlično prijanjanje za kolovoznu ploču
  • Vodonepropusnost
  • Postojanost pri niskim i visokim temperaturama
  • Otpornost na dinamičko opterećenje pod dejstvom saobraćaja i rada konstrukcija.

Varenje traka za hidroizolaciju / foto: Fragmat S

Varenje traka za hidroizolaciju / foto: Fragmat S

Horizontalna jednoslojna hidroizolacija mostovskih konstrukcija

Fragmat S / Horizontalna jednoslojna hidroizolacija mostovskih konstrukcija

FRAGMAT S – Horizontalna jednoslojna hidroizolacija mostovskih konstrukcija:

1. Habajući sloj asfalt betona
2. Zaštitni sloj asfalt betona
3. IZOTEKT P-5M, KONDORFLEX P-5M ili IZOELAST P-5M, plastomer APP ili elastomer SBS bitumenska traka za varenje
4. PBM masa za hidroizolaciju, polimer bitumenska masa (za izravnavanje podloga)
5. BITULIT M prethodni bitumenski premaz (ili epoksidni premaz)
6. Noseća konstrukcija.

Vertikalna hidroizolacija temelja mostovskih konstrukcija

Fragmat S Vertikalna hidroizolacija temelja mostovskih konstrukcija

FRAGMAT S – Vertikalna hidroizolacija temelja mostovskih konstrukcija:

1. EPS 150 Zaštitni sloj hidroizolacije
2. KONDOR V-4 plastomer bitumenska traka za varenje
3. BITULIT bitumenski prethodni premaz
4. Betonska podloga.

 

 

 

Fragmat logo

FRAGMAT S d.o.o. 
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
T. +381 22 710 633

Distributivni centar BEOGRAD
Surčinska 11f, 11077 Ledine
T. +381 11 2260 129
T. +381 11 2260 382

office@fragmat.rs
www.fragmat.eu