Connect with us
Građevina

Mislite na vazduh pre nego što ga ugledate!

Nulta emisjia štetnih gasova moguća je sa elektro modelima koje u ponudi ima kompanija Sab d.o.o.. Samohodne korpe, makazaste platforme, vertikalni liftovi. Vi birate kupovina ili najam. Držite svoje troškove pod krontrolom, ostvarite vrhunske performanse uz najviše bezbednosne i ekološke standarde.

Foto: Sab doo

Kompanija Sab d.o.o. iz Beograda je uvek na visini zadatka i nudi Vam jednostavna rešenja na dohvat ruke!

SAB d.o.o. je prvo privredno društvo na domaćem tržištu koje je ponudilo iznajmljivanje potpuno novih samohodnih platformi/korpi za rad na visini. Samohodne platforme/korpe za rad na visini su postale apsolutno neophodno oruđe u savremenoj industriji gradnje. Mobilne, stabilne, lake za rukovanje, bezbedne, one predstavljaju najefikasniji i najbezbedniji način za pozicioniranje radnika, alata i opreme na visini.


SAB doo
Pariske komune 26/I,
11070 Novi Beograd, Srbija
T: +381 (11) 260-43-75
F: +381 (11) 260-43-75
office@sabdoo.rs
www.sabdoo.rs