Connect with us

Energetska efikasnost

Povratak prirodi – SOLARNA energija

Objavljeno

:

Solarna energija

Poslednjih godina, da ne kažem decenija, od silne tranzicije i promena, potpuno smo izgubili kompas o svetu oko nas. Sve češće čujemo „Više nismo sigurni ni kada koje godišnje doba nastupa.„ Iako smo upoznali baba Martu, proleće u novembru, pakao u aprilu i kišu u julu, sve su šanse da nam iznenađenja tek predstoje. Dugo smo, a kako to naš mentalitet i nalaže, krivili meteorologe da ne rade baš svoj posao i da bi bismo mi to mogli drugačije i preciznije, samo da smo išli „na te škole“. A, logike nigde. Ni u našoj, ni u meteorološkoj proceni.

Kako to obično biva, niko u rešavanju nekog problema ne krene od sebe kao mogućeg i potencijalnog uzroka, nego krivce tražimo negde tamo. U slučaju klimatskih promena problem je daleko veći. Što bi se reklo globalnih razmera.

U želji da stvorimo uslove za rast i razvoj, za ugodan i lagodan život, stvorili smo uslove koji lagano uništavaju sve oko nas i, na kraju, i sam život. Naime, nekontrolisan industrijski i tehnološki razvoj, neadekvatno korišćenje prirodnih resursa, zagađivanje prirodne sredine u kojoj živimo, dovodi nas na sam rub opstanka. Ono što je dobro, jeste da svest o ovim problemima polako raste, ali problem je što više nemamo vremena za polako. Drugim rečima, što je bilo daleko, došlo je blizu. Vreme je da sa reči pređemo na dela.

U novije vreme, na svetskom nivou, sve više se primenjuje teorija održivog razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije. Pohvalno je što se taj svet sve više uvlači i u ove naše prostore, pa tako danas imamo sve veću upotrebu solarne energije u svakodnevnom životu. A, pre konkretnih primera o čemu se zapravo radi, podsetićemo se šta je solarna energija.

Solarna energija je energija Sunca koja je nama poznata kao svetlosna i toplotna energija. Od ukupne količine upućene ka Zemlji, trećina se vraća u vasionu, dok se ostatak reflektuje na atmosferu, kontinente i okeane.

Zahvaljujući njoj na Zemlji se obavljaju prirodni procesi: kruženje vode u prirodi, pojava vetrova, plime i oseke, razvoj biljnog i životinjskog sveta,… Dešava se život.

Međutim, neodgovornim ponašanjem, uništavanjem ozonskog omotača, danas Sunce doživljavamo kao velikog neprijatelja, čija energija pogubno deluje na ljudski rod i živi svet uopšte. Sa druge strane, naučnici su utvrdili da je solarna energija obnovljivi izvor energije i samo je treba pametno iskoristiti.

ŠTA JE OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE?

Upotreba solarne energije i njeno pretvaranje u električnu ili toplotnu energiju koje se koriste u svakodnevnom životu, predstavlja korišćenje besplatnog, neiscrpnog resursa koji ne samo da omogućava nove vidove energije, nego to čini potpuno bezbolno za živi svet na zemlji.

Drugim rečima prirodni izvor koji zadovoljava potrebe ljudske vrste za proizvodnjom određene vrste energije bez narušavanja i uništavanja životne sredine, čini obnovljivi izvor energije. Ako se tome doda i činjenica da energija nastala na ovaj način predstavlja i ekonomičnu i efikasnu energiju, sve činjenice idu u korist obnovljivih izvora energije.

TEHNIKE KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE

Značaj solarne energije i njeno korišćenje bilo je aktuelno još u antičkom periodu. Naime ljudi su tada gradili kuće orijentisane ka jugu, kako bi Sunčevu energiju koristili za zagrevanje prostorija. Sa druge strane, kuće su postavljali tako da su u vreme letnjih žega Sunčevi zraci dopirali najviše do nastrešnica, koje su činile prirodni hlad i sprečavale prodor toplote u unutrašnjost kuće. Takav vid gradnje danas naziva se pasivna gradnja i predstavlja jednu od tehnika korišćenja solarne energije.

Primena solarnih panela za uličnu rasvetu

Primena solarnih panela za uličnu rasvetu

Sa druge strane, korišćenje solarne energije za dobijanje električne i toplotne energije naziva se aktivna tehnika. Da bi ova tehnika uopšte funkcionisala neophodna je određena oprema, tzv. solarna oprema koju čine solarni paneli i solarni kolektori.

ŠTA ZNAMO O SOLARNIM PANELIMA

Svaki solarni panel sastoji se od grupe solarnih, fotonaponskih ćelija koje imaju sposobnost da solarnu energiju pretvore u električnu. Fotonaponske ćelije su napravljene od poluprovodnika, najčešće silicijuma. Prilikom udara sunčeve svetlosti u ćeliju, deo energije se zadržava u provodniku. Kao posledica udara dolazi do oslobađanja elektrona iz atoma i uz pomoć elektronskih polja dolazi do njihovog kretanja, koje zapravo predstavlja jednosmernu struju. Određenim metalnim spojevima ta struja se izvlači iz solarnih panela, ide dalje na korišćenje, gde je to moguće ili se putem solarnih invertora pretvara u naizmeničnu struju i nesmetano koristi kod većine kućnih aparata i uređaja.

Ugradnja solarnih panela

Ugradnja solarnih panela

VRSTE SOLARNIH PANELA

// U zavisnosti od samog načina proizvodnje, dolazi do stvaranja fotonaponskih ćelija različite boje. Ovo je upravo faktor koji utiče na podelu solarnih panela koji mogu biti monokristalni i polikristalni paneli. //

Dok su monokristalni paneli sastavljeni od crnih solarnih ćelija, koje imaju zaobljene ivice, polikristalni paneli sastavljeni su od tamno i svetlo plavih solarnih ćelija oštrih ivica.

Prilikom pojave solarnih panela na tržištu postojalo je mišljenje da su monokristalni paneli efikasniji u odnosu na polikristalne panele. Međutim, vreme je pokazalo da na efikasnost solarnih panela, boje samih solarnih ćelija nemaju veliki značaj.

FAKTORI KOJI UTIČU NA EFIKASNOST

Koliko će jedan solarni panel pretvoriti solarne energije u električnu energiju zapravo predstavlja njegovu efikasnost. Pored veličine samog solarnog panela i veličine površine na koju se postavlja(krov zgrade, …), veliki uticaj imaju i:

 • Položaj postavljanja samih solarnih panela – najbolji rezultati dobijaju se orijentisanjem panela ka jugu,
 • Broj sunačanih sati – veoma je bitno koliko Sunčeve energije u toku dana dolazi do solarnih ćelija,
 • Klimatske prilike –nije isto da li se postavljanje vrši u delovima koji imaju više sunčanih dana u godini ili preovlađuje tmurno i kišovito vreme,
 • Količina senke – veoma je bitno solarni panel postaviti tako da se što manja površina nalazi pod senkom u bilo koje doba dana. Naime, praćenja su potvrdila da ako se samo jedna solarna ćelija nalazi u senci solarni panel radi sa velikim gubitcima.

// Prosečna efikasnost današnjih solarnih panela kreće se od 20-25%. Međutim, u novije vreme na tržištu se sve češće pojavljuju solarni paneli višeg stepena efikasnosti, ali koji imaju i višu cenu. Postavlja se pitanje koji solarni panel izabrati, a da bude isplativ. //

Stručnjaci ističu da ukoliko želite da spojite efikasnost i ekonomičnost, nekada je bolje spojiti solarne panele manje energetske efikasnosti i kvalitetniju dodatnu solarnu opremu (invertor, solarne baterije) koji će omogućiti proizvodnju i snabdevanje određene količine električne energije uz generalno manje troškove.

PRIMENA SOLARNIH PANELA

Sa razvojem svesti o potrebi zaštite životne sredine na globalnom nivou, sve veća pažnja usmerena je i na razvoj i proizvodnju solarnih panela i njihovu primenu u proizvodnji električne energije. Najveći skok zabeležen je u zemljama koje su imale podsticajnu politiku i olakšice kada je u pitanju skupa proizvodnja solarnih panela i opreme.

Danas najveća zastupljenost solarnih panela je u Kini, Japanu, Indiji, SAD-u, a sve veći značaj ima i u zemljama Evrope – Austrija, Nemačka, Italija, Grčka,….

U trci sa vremenom, poslednjih godina sve značajniju ulogu u proizvodnji i primeni solarnih panela ima i naša zemlja. Naime, država i banke pružaju različite vidove podrške za nabavku solarne opreme i njenu primenu u svakodnevnom životu. Kao rezultat tih mera u Srbiji se danas sve više proizvode solarni paneli, koji cenovno postaju dostupni širim narodnim masama.

Pored solarnih panela koji se postavljaju na krovove kuća, zgrada, vikendica i koriste za snabdevanje električnom energijom i pokretanje kućnih uređaja, sve veća upotreba zabeležena je i:

 • u poljoprivredi za pokretanje vodenih pumpi za vodosnabdevanje,
 • za pokretanje motora brodova, glisera,
 • u vikendicama kao prenosivi solarni paneli.

Sa druge strane, solarni kolektori koji apsorbuju solarnu energiju, imaju mogućnost da je pretvore u toplotnu energiju i kao takvu koriste je za zagrevanje sanitarne vode, bazena, za grejanje stambenih objekata i sl.

Daleko veći značaj u korišćenju solarne energije, a čija se ekspanzija tek očekuje pružiće solarne elektrane.

SOLARNE ELEKTRANE – PRINCIP RADA

Solarne elektrane predstavljaju solarni sistem koji proizvodi električnu energiju koja se koristi za sopstvene potrebe određenog domaćinstva ili se dalje prenosi u elektrodistributivnu mrežu, a za to se ostvaruje određeni profit. Drugim rečima vrši se korišćenje ili prodaja električne energije dobijene prirodnim putem. Sam proces proizvodnje obavlje se putem sistema solarnih panela ili koncentrisanog sistema. Koncentrisani sistem zapravo znači koncentrisanje Sunčevih zraka, putem ogledala, u jedan snop čime se ostvaruje maksimalna proizvodnja toplotne energije. Putem turbina ili drugih metoda dobijena toplotna energija se pretvara u električnu.

Mini solarna elektrana

Mini solarna elektrana

SOLARNE ELEKTRANE U SRBIJI

U odnosu na druge evropske zemlje Srbija ima sve prirodne uslove za uspešan razvoj i korišćenje solarnih elektrana i svih drugih oblika solarnih sistema. Budući da u proseku ima između 1500 i 2200 sunčanih sati godišnje, Srbija je, posebno njeni jugozapadni delovi, idealno mesto za iskorišćavanje solarne energije.

Sa tim u vezi državne institucije i Ministarstvo energetike definisali su posebne uslove koje je neophodno ispuniti kako bi se dobio status povlašćenog lica, a potom i pravo subvencije za podizanje solarnih elektrana.

U Srbiji najpoznatije solarne elektrane su: Merdare kod Kuršumljije, Tancoš kod Beočina, Velesnica kod Kladova.

KORISTI SOLARNIH ELEKTRANA

Pored lica koja podižu elektrane, proizvode električnu energiju i prodaju je elektrodistributivnom sistemu, korist ostvaruje i država budući da na pouzdan način proizvodi električnu energiju iz neiscrpnog izvor, bez posledica po prirodu i zdravo okruženje.

Pored primarnog cilja – ekonomične proizvodnje električne energije, solarne elektrane omogućavaju povratak isplativosti područja, najčešće sela ili teško pristupačnih terena, koja su izgubila bilo kakvu ekonomsku korist. Takođe, solarne elektrane su veoma jednostavne za postavljanje i održavanje, a višestruko doprinose zaštiti životne sredine.

ZA KRAJ

Na kraju, vratimo se na početak. Vratimo se prirodi. Umesto njenog konstantnog uništavanja, uzmimo ono što nam ona daje. Sunčeva energija je konstantni, neiscrpni prirodni izvor, koji možemo iskoristiti za dobijanje neophodne električne i toplotne energije, bez emisije štetnih gasova, bez povećavanja troškova i bez konstantnog narušavanja i uništavanja prirodne ravnoteže. Savršen način za sprovođenje tog procesa u delo jeste primenom i korišćenjem solarnih sistema – solarnih panela i solarnih elektrana. Vreme je za zelenu energiju.

Autor: Snežana Trtica Graovac, novinar

Advertisement

Budućnost

5 miliona otkucaja za bolji život

Objavljeno

:

Od

Istraživački park viva u Wopfingu

Baumit -Viva istraživački centar

Prenećemo, kao redakcija koja upravo i sama radi na tome da ljudima koji nas čitaju približi znanje koje bi trebalo da poništi ili barem anulira greške koje u gradnji pravimo, naše iskrene impresije o „Viva istraživačkom Parku“, austrijske kompanije “Baumit”.

Poseta BAUMIT fabrici

Poseta BAUMIT fabrici

21. vek je naša stvarnost. Naši životi su u ovoj epohi postali brži, tehnika naprednija, ljudi pretrpani obavezama, užurbani i željni vremena za sebe. Željni tišine. Željni zdravog života. I sav napredak koji nam je dostupan u manjoj ili većoj meri novim generacijama doneo je manjak vremena, instant kulturu i zabavu i pojavu alergijskih reakcija koje ranije, u vremenu koje smatramo arhaičnom slikom prošlosti, medicina nije poznavala. Šta se desilo sa nama? Zašto tih 90% vremena koje provodimo u svojim domovima nije rezultiralo boljim, manje stresnim i zdravim životom?

I šta treba da uradimo da svojoj porodici omogućimo sreću zbog boravka u domu? Nije li to, u arhaičnom kao i u modernom svetu naš jedini cilj? Ovo pitanje je retoričko, a opet, čini se, da je naš život više traganje za srećom nego uživanje u njoj na mestu na kojem smo sada i ovde, u društvu onih koje smo izabrali da sa njima istu i delimo.

// Za zdrav život o kojem pričamo, za kojim bismo trebali da tragamo i kojem težimo, moramo najpre zdravo stanovati. „Zdravo stanovanje“ kao složenica
sve je češće u upotrebi, što je dobro. Locirali smo problem. //

Posle lociranja radimo na sanaciji. I, da namerno koristim građevinsku terminologiju jer početak i kraj svakog zdravog življenja je naš dom, od lokacije i načina gradnje, do materijala koji bi trebalo da saniraju štetu koju nam neki aspekti današnjeg života nanose. Štetu koja ugrožava naš život i, najzad, štetu zbog koje smo, na kraju priče, manje srećni i uz sve blagodeti koje smo u stanju sebi da kupimo. Zbog svega pomenutog, odgovorni graditelji i proizvođači materijala ulažu veliki trud, vreme i resurse da bi nas vratili tamo odakle smo svi i potekli, prirodi koja nas je održavala zdravim i srećnim.

BAUMIT kućica - Viva istraživački park

BAUMIT kućica – Viva istraživački park

Iz svih ovih razloga bavićemo se jednim istraživanjem, temeljnim i promišljenim, a koje upravo za cilj ima da živimo u zdravoj sredini, bez depresija, alergija i otuđenosti. Prenećemo, kao redakcija koja upravo i sama radi na tome da ljudima koji nas čitaju približi znanje koje bi trebalo da poništi ili barem anulira greške koje u gradnji pravimo, naše iskrene impresije o „Viva istraživačkom Parku“, austrijske kompanije “Baumit”.

Šta je „VIVA PARK“ i kako je sve počelo?

Istraživački park Viva je najveća istraživačka ustanova u Evropi za komparativne studije građevinskog materijala. Osnivač ovog velikog analitičkog projekta je ujedno i vlasnik Austrijske kompanije „Baumit“, Mag. Robert Schmid.

// Marta ove godine imali smo čast i mi iz časopisa GRENEF kao i veliki broj arhitekata, građevinskih inžinjera, zaposlenih u zavodima za zaštitu spomenika koji se bave restauracijom kulturno-istorijskih spomenika kao i profesori univerziteta, da budemo gosti kompanije Baumit i bliže se upoznamo sa ovim značajnim projektom. //

Gospodin Schmid nas je dočekao srdačno i toplo i odmah je bila vidljiva njegova radost što smo u tolikom broju prisutni na prezentaciji nečega što zaista nije zabeleženo u ovoj formi, barem ne od strane jednog giganta u proizvodnji građevinskih materijala. Robert je, bez namere da umanjimo veličinu njegovog dela, ipak samo naslednik jednako odgovornih i za zdravo življenje zainteresovanih predaka. Naime, njegov otac je poslovao tako što je pored njegove fabrike, a takva postrojenja su obično sinonim za zagađenje, tekao potok iz kojeg su meštani pili vodu bez ikakve bojazni da će od nje morati da se leče. Obezbedio je prskalice koje su imale za cilj da sakupljaju prašinu usled utovara praškastog materijala koji su proizvodili, za generaciju ovog čoveka, nezamislivi aspekt u poslovanju. Dakle, ovom čoveku, i tada moćnom, bili su važni ljudi. Bilo mu je važno da ne bude zagađivač. Bilo mu je važno da bude neko ko doprinosi boljem, a ne lošijem i nezdravijem življenju ljudi koji su deo globalne zajednice.

Poseta BAUMIT fabrici

Poseta BAUMIT fabrici

Već ta njegova namera, u vremenu kada se čini da je novac, naplata i brzina transporta u građevinskom svetu, ključna i najvažnija, bila je potez vredan svakog poštovanja. Ono što je ovaj čovek postigao kroz svoje delovanje je utrt put ka budućnosti, put koji je samo i isključivo na ovaj empatičan način, mogao biti nastavljen. I jeste. Njegov naslednik odgajan je u tom duhu, pa je posle, tako formiran, i nastavio put svojim predaka. Na radost svih nas koji se nadamo boljoj i zdravijoj budućnosti.

“Želimo da se ljudi osećaju dobro u svojim domovima. Naši proizvodi su bazirani na istraživanju u Viva Park-u”

Mag. Robert Schmid, osnivač Viva Istraživačkog Parka

Pomenuti „Viva park“ obuhvata 12 oglednih kuća sa 33 senzora izgrađenih od najrazličitijih građevinskih materijala: od masivne gradnje, betona, pune opeke, drvenih konstrukcija do montažnog načina gradnje u drvenoj skeletnoj konstrukciji. Intenzivna merenja odvijaju se više od dve godine, a prikupljeno je i evaluirano više od 5 miliona podataka.

Poseta BAUMIT fabrici

Poseta BAUMIT fabrici

Viva istraživački park osnovan je 2014. godine u saradnji sa naučnim zahtevima sledećih institucija:

 • Medicinski Univerzitet Beč (Odeljenje za higijenu životne sredine i zaštitu životne sredine)
 • IBO (Austrijski institut za biologiju i ekologiju zgrada)
 • FH Burgenland (Univerzitet primenjenih nauka)

Njegov glavni cilj je da tačno izmeri i proceni uticaj različitih građevinskih materijala na životnu udobnost simulacijom tipičnog ponašanja korisnika.

Kako pobediti letnje pregrejavanje

Toplotna izolacija je najefikasnija zaštita od pregrejavanja tokom leta. To možemo videti iz rezultata prikupljenih tokom izuzetno vrućeg leta 2015. godine, kada je temperatura vazduha dosegla do 36°C. Izolovane kuće su pokazale do 5°C niže temperature unutra u poređenju sa neizolovanom kućom. Konkretno, neizolovane kuće su zabeležile unutra- šnju temperaturu veću od 30°C. Unutrašnja temperatura u kućama od cigle ili betona sa izolacijom je u proseku dostigla 26°C, što je vrednost unutar zone komfora. Štaviše, prozori okrenuti prema jugu nisu bili zaštićeni žaluzinama.

Temperaturne razlike zabeležene tokom zime

U svih 10 kuća simuliran je prekid grejanja na dva dana. Početna unutrašnja temperatura bila je 21°C, a spoljna temperatura je bila -12°C. Zabeleženi su zanimljivi rezultati: posle 2 dana, u neizolovanoj kući, temperatura zida bila je 1°C, a unutrašnja temperatura je bila 4°C. Izolovane kuće sa masivnim zidovima zadržale su i jedno i drugo – temperaturu zida i unutrašnjosti između 15°C i 17°C.

Koja su osnovna pravila za zdravo stanovanje

Istraživanje pokazuje da se 3 važne oblasti moraju uzeti u obzir kada želite da izgradite zdravu kuću.

1. Termoizolacija na prvom mestu – Dobra izolacija osigurava uravnoteženu unutrašnju klimu i povećava ukupni životni komfor. Neizolovana kuća troši 2,5 puta više energije u odnosu na izolovanu. Drugim rečima, u izolovanoj kući potrebno je samo 40% stvarnih troškova energije.

2. Masivnost je bitna – Masa zida služi kao energetski štit. Kuće sa dobrom izolacijom i masivnim zidovima najbolje štede energiju i optimalno izjednačavaju kratkoročne temperaturne oscilacije.

Nije bitno da li pričamo o toplim ili hladnim danima. Naravno, može biti individualnih potreba za svakog graditelja:

 • Opeka i malter je najbolje za regulisanje klime
 • Beton i malter obezbeđuje dobru zvučnu izolaciju i zaštitu od vibracija
 • Puno drvo je dobro za prostornu akustiku i regulaciju prostorne klime

3. Unutrašnje vrednosti – Klima unutrašnji malteri debljine 2 cm čine značajan doprinos regulisanju vlažnosti vazduha unutrašnjih zidova i smanjuju razvoj organizama koji štete zdravlju. Ljudi se osećaju prijatno kada je vlažnost vazduha između 40% – 60% .

Istraživački park viva u Wopfingu - Baumit

Istraživački park viva u Wopfingu – Baumit

Kako teče istraživanje?

Prikupljanje podataka je počelo u 2015. godini kada je izgrađeno prvih 10 kuća. Sve kuće su izgrađene sa istim unutrašnjim dimenzijama: 3×4 metara i 2,8 metara visoko. Sastoje se od jedne prostorije u kojoj sve imaju jedan prozor i jedna vrata. Zidovi, kao i spoljni i unutrašnji slojevi kuća izgrađeni su od različitih građevinskih materijala kao što su beton, cigla, masivno drvo i različiti unutrašnji i spoljašnji premazi.

Kuće su raspoređene u posebnu rešetku kako bi bile sigurne da dobijaju istu količinu sunčeve svetlosti. Kuća br. 8 je namenjena za merenje spoljnih uslova: temperatura, vetar, vlažnost itd. Dolazi sa data centrom koji kontinuirano prikuplja sirove podatke iz svih ostalih kuća. Kuća br. 5 se trenutno koristi kao test kuća za nove Baumit proizvode. Istraživački park je proširen za još tri kuće od cigle i gaziranog betona 2018. i 2019. godine za dalje istraživanje.

Iz svega pomenutog, od kontinuiteta istraživanja do daljeg razvoja istog, govore nam da će Viva istraživački centar nastaviti svoju misiju iz više razloga:

 • Na ovaj način se mogu proceniti vrline i mane različitih tipova gradnje i građevinskog materijala.
 • Mogu se pružiti specifični saveti i rešenja kupcima za sve probleme
 • I, naravno, ovako Baumit testira sopstvene proizvode i rešenja za dokazivanje njihovih efekata.
 • Rezultate koristi i Istraživačko-razvojna služba za poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda.

Na kraju, usudićemo se da budemo optimisti jer nam ovaj tip istraživanja daje to za pravo. Za svaku štetu neko nađe sanaciju, za svako zagađenje neko nađe procvat i za svakog čoveka u strahu za svoju budućnost neko nađe nadu. Da će biti sve u redu. Da će on i njegova porodica živeti u zdravoj sredini koju svi, već svojim rođenjem i postojanjem, zaista zaslužujemo.

Mi, kao odgovorna redakcija željna više ovakvih projekata i istraživanja, izražavamo ne samo divljenje za ovakav način unapređenja poslovanja i materijala u građevinarstvu, već zahvaljujemo u ime svih nas koji se borimo kako za svoju budućnost, tako i za budućnost onih koji će doći i kada mi odavno budemo prošlost. Zahvaljujemo Baumitu što misli unapred. A upravo taj osećaj da neko razmišlja toliko unapred je neprocenjiv deo spokoja koji nam, u vremenu kada ništa nije izvesno, zaista treba.

Istraživački park Viva logo

www.healtyliving.baumit.com

Baumit Serbia d.o.o.

BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs

Nastavi sa čitanjem

Energetska efikasnost

GRAĐEVINSKI NEDELJNIK: Glavna tema u Srbiji – energetska efikasnost

Objavljeno

:

Od

Beograd uskoro dobija i sopstveni Fond za unapređenje energetske efikasnosti

U sedmici iza nas glavna tema u našoj zemlji je definitivno bila energetska efikasnost i u tom smislu najavljeni su značajni pomaci koji će imati konkretne rezultate po građane Srbije.

Država Srbija: Fond za energetski efikasnije objekte

Na samom početku sedmice obradovala nas je vest koja je u većini evropskih zemalja već realizovana ili je u procesu realizacije, a rezultiraće manjim računima građana. Konkretno, od naredne godine će i građani naše zemlje moći da zamene stare i dotrajale prozore ili da obnove fasade svojih kuća uz povoljnije kredite. Deo sredstava, kako obećavaju nadležni, biće bespovratan, a novac će biti obezbeđen iz Fonda za energetsku efikasnost, koji bi trebalo da bude formiran krajem godine, a koji će startovati sa 20 miliona evra. U taj fond će se slivati i sredstva od naknada za energetsku efikasnost, koje će biti plaćana za struju, gas i gorivo. Građani će za utrošen kilovat-sat električne energije plaćati naknadu u iznosu od 0,015 dinara, dok će za metar kubnog gasa i litar goriva naknada iznositi 0,15 dinara. Podsećamo, Skupština Srbije je u decembru prošle godine usvojila Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim je propisana i visina naknade za unapređenje energetske efikasnosti, za koju slobodno možemo da kažemo da je simbolična.

Energetska efikasnost stambenih objekata

Energetska efikasnost stambenih objekata

Uskoro realizacija projekta „Energetska efikasnost javnih zgrada AP Vojvodine“

I Pokrajinska vlada pričala je o energetskoj efikasnosti i to na evropskom nivou. Naime, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević primio je u četvrtak delegaciju Evropske banke za obnovu i razvoj, koju je predvodila Žužana Hargitaj, direktorka za Zapadni Balkan, sa kojom je razgovarao o proširenju saradnje Pokrajinske vlade i EBRD u različitim, veoma značajnim oblastima. Sagovornici su se na ovom sastanku složili da postoje neiskorišćeni potencijali i mogućnosti za rast kroz investiranje u oblastima energetske efikasnosti, vodoprivrede i navodnjavanja. Prvi korak je potpisan memorandum o razumevanju EBRD i resornog Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, koji se odnosi na realizaciju projekta „Energetska efikasnost javnih zgrada AP Vojvodine“. Konkretnije, evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je 100.000 evra za izradu analize potencijala za unapređenje energetske efikasnosti 80 javnih zgrada, na više različitih lokaliteta na teritoriji AP Vojvodine.

Paraćin očekuje sredstva za unapređenje energetske efikasnosti

I Paraćin je izrazio svoje potrebe u ovom smislu i očekuje određena sredstva za sanaciju javnih objekata u ovom gradu. Ogromne i dugotrajne procedure obezbeđivanja sredstava i kofinansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti, odnosno rekonstrukcije šest paraćinskih škola, Centra za socijalni rad i zdravstvenih ustanova, sa kojima je Opština Paraćin aplicirala za međunarodna i sredstva međunarodnih fondova preko državnih institucija, doživele su svoj epilog, odnosno u različitim su fazama finalizacije. Prve radove na nekima od objekata, moguće je očekivati krajem ove godine, ukoliko procedure javnih nabavki, prođu bez problema.

Nastavi sa čitanjem
Advertisement

Fasade

Prijavite se na newsletter

Izdvajamo

Popularno