Connect with us
Energetska efikasnost

Usmeravanje Srbije ka zelenoj energetici i zelenoj ekonomiji

solarni paneli

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će novi zakoni u energetskom sektoru omogućiti građanima da sami mogu da proizvode električnu energiju i samim tim imaju niže račune.

Mihajlović je, gostujući na Televiziji „Prva“, objasnila da Srbija baca 40 odsto više električne energije od svojih komšija iz regiona, što znači i da su naši računi za struju i grejanje veći.

Novim zakonom o energetskoj efikasnosti osnivamo upravu kroz koju ćemo omogućiti građanima da u različitim iznosima dobiju novac za zamenu prozora i vrata u svojim domovima, pri čemu će 50 odsto ići od uprave, države i grada, a 50 odsto će obezbediti građani, precizirala je ona.

Prema njenim rečima, u pitanju nije samo novac iz budžeta, već i iz raznih fondova, a procedura će biti veoma jednostavna jer nije cilj da građani gube vreme po šalterima prikupljajući dokumentaciju, već da što pre zamene stolariju.

Srbija, kako je napomenula, po prvi put dobija zakon o obnovljivim izvorima energije, koji će, između ostalog, omogućiti da svako ko troši električnu energiju može da bude i proizvođač.

solarne ploče

Foto: pexels / Usmeravanje Srbije ka zelenoj energetici i zelenoj ekonomiji

Naime, hoćemo da omogućimo da na svaki krov kuće i stambene zgrade mogu da se postave solarni paneli. Ako živite u zgradi, biće vam potrebna odluka stambene zajednice ili dela nje, zatim okvirni projekat za solarne panele, koji se potom priključuju na postojeće instalacije u objektu, objasnila je ona.

Za koliko električne energije proizvedete, toliko će vam biti niži računi, ukazala je Mihajlović i dodala da kada građani nisu kod kuće, energija se i dalje proizvodi, odlazi u distributivnu mrežu i čuva za naredni mesec.

Sa jedne strane, koristite zelenu energiju, a sa druge će vaši računi biti niži, poručila je potpredsednica Vlade.

Vlada je usvojila predloge četiri zakona – zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, zakona o energetici, zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i zakona o obnovljivim izvorima energije.

Vlada je usvojila Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, čiji je cilj ostvarivanje ušteda energije, sigurnost snabdevanja energijom, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa.

Ovaj zakon, između ostalog, predviđa uspostavljanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike umesto dosadašnjeg Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti.

Uspostavljanje te uprave omogućiće i da se u cilju povećanja energetske efikasnosti privuku i bespovratna sredstva EU, kao i sredstva međunarodnih finansijskih institucija, a posebno je značajno to što će sredstva biti dostupna i građanima.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji treba da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.

solarni paneli

Foto: pexels.com / Na sednici je usvojen Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Primenom zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura. Između ostalog, novi zakon uvodi tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU.

Novi sistem podsticaja će proizvođače izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu, uz obezbeđivanje stabilnog i predvidivog zakonskog okvira za investitore.

Uvodi se institut kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da višak isporuče u mrežu i umanje račun za utrošenu električnu energiju.

Izvor: Vlada Republike Srbije