Connect with us

Energetska efikasnost

Balirana slama u građevinarstvu

Objavljeno

:

Foto: www.archdaily.com/Alberto Sinigaglia

Neprevaziđen prirodni energetski efikasan materijal

U izdavaštvu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, objavljena je knjiga “Građenje baliranom slamom“, autora Gorana Milenkovića i prof. dr Slobodana Krnjetina, koja će se koristiti kao udžbenik za studente na tri Departmana na Osnovnim akademskim studijama: Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i Departmanu za građevinarstvo i geodeziju.

knjiga ''Građenje baliranom slamom'', autora Gorana Milenkovića i prof. dr Slobodana Krnjetina

Knjiga “Građenje baliranom slamom“, autora Gorana Milenkovića i prof. dr Slobodana Krnjetina

Pored korišćenja na fakultetima, plan je da se udžbenik i tema građenja baliranom slamom promoviše za širu upotrebu u Srbiji i okruženju. Knjiga promoviše energetsku efikasnost i održivi razvoj u građevinarstvu kroz ovu tehnologiju koja je kod nas nova i nije zastupljena, a u inostranstvu u poslednjih 15 godina sve više jeste. Krajnji cilj je da se taj materijal sertifikuje u Srbiji kao građevinski proizvod, kao što je to učinjeno nakon višegodišnjih ispitivanja u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Austriji, Nemačkoj, SAD i drugim državama, gde je izgrađeno stotine takvih objekata, stambene, obrazovne, poslovne, ugostiteljske i svake druge namene.

KARAKTERISTIKE GRAĐENjA BALIRANOM SLAMOM

Ogroman potencijal u građevinarstvu je slama i njeno korišćenje u različitim oblicima i namenama. Mahom je svuda dostupna, štedi novac na mnogo načina, njeno korišćenje održava prirodni poredak, a boravak u objektima izgrađenim od bala slame predstavlja uživanje i zadovoljstvo.

Održivost

Konvencionalni načini gradnje još uvek uveliko zavise od značajnih količina energije, koja se troši za industrijsku proizvodnju materijala, prevoz i ugradnju građevinskih materijala. Poreklo te energije su neobnovljivi izvori energije, pa je stoga građevinski sektor i dalje odgovoran za oko 40% flobalne emisije štetnih gasova, jer zavisi od nafte i plina. Srbija se nalazi na samom dnu lestvice među zemljama koje racionalno koriste energiju, jer su zgrade u Srbiji veliki potrošači energije i zagađivači životne sredine.

Tehnika gradnje balama slame

Tehnika gradnje balama slame

Tehnika gradnje balama slame

Tehnika gradnje balama slame

 

To je razlog što drživost u svetu nikada nije bila aktuelnija nego što je danas, kako u industriji tako i kod potrošača, koji je smatraju trendom i preovlađujućim pravcem. Umesto redukovanja emisije ugljen-dioksida, radi se na njegovom eliminisanju. Nije više dovoljno da se ne čini šteta, već će celo društvo morati da čini DOBRO.

Prirodni materijali

Veliki deo zabluda o tradicionalnim graditeljskim materijalima potiče iz procesa nagle industrijalizacije u kojem su se favorizovali veštački i industrijski proizvedeni materijali. Rađena su brojna istraživanja na kućama od bala slame širom sveta, koja pokazuju da takva gradnja nije ništa rizičnija od bilo kojeg drugog oblika gradnje. Takođe, takva vrsta gradnje treba da se posmatra kao savremen metod. jer se tek u poslednje 1-2 decenije masovno primenjuju savremene tehnologije građenja baliranom slamom.

Foto: www.archdaily.com, image by: Ecococon via Cradle to Cradle

Foto: www.archdaily.com, image by: Ecococon via Cradle to Cradle

Slama

Slama je poljoprivredni nusproizvod, lokalni je materijal i ima je u velikim količinama u Srbiji, naročito na severu. Ona je energetski i ekološki održiv i obnovljivi materijal, biorazgradiva je i lokalno dostupna, pa se za njenu proizvodnju i transport troši daleko manje energije, nego što je slučaj s ostalim građevinskim materijalima. Kada se balira i sveže u pravougaoni oblik, dobija se balirana slama, građevinski materijal odličnih ekoloških i građevinskih svojstava.

Balirana slama

Balirana slama

Aspekti upotrebe balirane slame

 • odlična termoizolaciona svojstva. Potrošnja energije za zagrevanja prostora je od 70-90% manja u odnosu na klasično građene objekte. Toplotni komfor i energetska efikasnost kuća od bala slame ispunjavaju standarde 3 puta više od propisanih.
 • cena objekta po m² je 20-30% manja u odnosu na klasičnu gradnju.
 • slama je odličan zvučni izolator,
 • zid balirane slame prekriven završnim slojem od krečnog maltera, izložen temperaturi 1000°C može obezbediti otpornost prema požaru u dužini trajanja od 90 do 120 minuta, te je klasifikovan kao F90.
 • slama se u zemlji raspada za 6 meseci, ali u optimalnim uslovima, na suvom, ona se ne raspada, to jest traje i 3.000 godina,
 • u ovakvim objektima se popravlja kvalitet vazduha, jer nema emitovanja štetnih gasova iz zidova,
 •  mali je utrošak energije u procesu proizvodnje materijala, jer se za proizvodnju balirane slame troši 14 MJ/m³, a za proizvodnju mineralne vune 1077 MJ/m³, pa je slama energetski isplativa,
 • glodari se ne hrane slamom, a tvrdo presovane bale sa gustinom od 90 kg/m³ i više su nego dovoljne da se odupru napadu glodara,
 • slama ne sadrži hranljive materije, za razliku od sena, te ne privlači insekte,
 • zbog svojstava visoke elastičnosti, pri zemljotresima se ovaj materijal ponaša kao „prigušivač”.

Gradnja

Prepreke leže u predrasudama, nedovoljnoj obaveštenosti, kao i u bitnim formalnim uslovima nepostojanja odgovarajuće građevinske regulative u Srbiji. Kako je i u razvijenim zemljama (SAD, Nemačka, Velika Britanija, Francuska) donošenju propisa prethodila izgradnja demonstracionih objekata, što je omogućilo ekspanziju ovakve vrste građenja, potrebno je slediti isti pristup: organizovati radionice sa profesionalnim edukatorima i volonterima i izgraditi demonstracioni objekat prema iskustvima i smernicama donete inostrane regulative.

Građenje baliranom slamom

Foto: www.engaged.umich.edu

// Savremene metode građenja baliranom slamom predstavljaju sistem lakog nosećeg okvira i ispune od balirane slame. Skeletni sistem ovakvih objekata se formira od nosivih drvenih, čeličnih ili betonskih elemenata, a bale predstavljaju izolacioni materijal postavljen između elemenata skeleta. //

U zemljama na zapadu, u komercijalne svrhe, najviše se koriste savremene tehnike, odnosno gradnja objekata montažnim panelima. Ovi montažni paneli se proizvode u fabrici, od drvenih okvira, koji se ispunjavaju slamom. Spoljašnje površine panela se zatvaraju drvenom oblogom ili krečnim malterom, što omogućava objektu da diše. Paneli su izolovani, otporni na plesan. Ovaj inovativni, zidni i krovni sistem se brzo i efikasno ugrađuje, a pri montaži nema otpada.

Ovaj sistem ima PassivHaus sertifikat i zadovoljava kriterijume održive gradnje, što se ogleda u korišćenju obnovljivih materijala, smanjenoj potrošnji energije, smanjenim troškovima izgradnje, reciklažom, te unapređenjem životne sredine.

// Korišćenje ovog obnovljivog i potpuno prirodnog materijala – stabljike žitarica ili drugih industrijskih biljaka, odlične mehaničke i izolacione karakteristike, brzina i jednostavnost gradnje, kao i dugotrajnost ovako izvedenih objekata, obezbeđuju kućama od slame
sigurnu budućnost. //

Autor: Goran Milenković mast.inž.arh.

Advertisement

Budućnost

5 miliona otkucaja za bolji život

Objavljeno

:

Od

Istraživački park viva u Wopfingu

Baumit -Viva istraživački centar

Prenećemo, kao redakcija koja upravo i sama radi na tome da ljudima koji nas čitaju približi znanje koje bi trebalo da poništi ili barem anulira greške koje u gradnji pravimo, naše iskrene impresije o „Viva istraživačkom Parku“, austrijske kompanije “Baumit”.

Poseta BAUMIT fabrici

Poseta BAUMIT fabrici

21. vek je naša stvarnost. Naši životi su u ovoj epohi postali brži, tehnika naprednija, ljudi pretrpani obavezama, užurbani i željni vremena za sebe. Željni tišine. Željni zdravog života. I sav napredak koji nam je dostupan u manjoj ili većoj meri novim generacijama doneo je manjak vremena, instant kulturu i zabavu i pojavu alergijskih reakcija koje ranije, u vremenu koje smatramo arhaičnom slikom prošlosti, medicina nije poznavala. Šta se desilo sa nama? Zašto tih 90% vremena koje provodimo u svojim domovima nije rezultiralo boljim, manje stresnim i zdravim životom?

I šta treba da uradimo da svojoj porodici omogućimo sreću zbog boravka u domu? Nije li to, u arhaičnom kao i u modernom svetu naš jedini cilj? Ovo pitanje je retoričko, a opet, čini se, da je naš život više traganje za srećom nego uživanje u njoj na mestu na kojem smo sada i ovde, u društvu onih koje smo izabrali da sa njima istu i delimo.

// Za zdrav život o kojem pričamo, za kojim bismo trebali da tragamo i kojem težimo, moramo najpre zdravo stanovati. „Zdravo stanovanje“ kao složenica
sve je češće u upotrebi, što je dobro. Locirali smo problem. //

Posle lociranja radimo na sanaciji. I, da namerno koristim građevinsku terminologiju jer početak i kraj svakog zdravog življenja je naš dom, od lokacije i načina gradnje, do materijala koji bi trebalo da saniraju štetu koju nam neki aspekti današnjeg života nanose. Štetu koja ugrožava naš život i, najzad, štetu zbog koje smo, na kraju priče, manje srećni i uz sve blagodeti koje smo u stanju sebi da kupimo. Zbog svega pomenutog, odgovorni graditelji i proizvođači materijala ulažu veliki trud, vreme i resurse da bi nas vratili tamo odakle smo svi i potekli, prirodi koja nas je održavala zdravim i srećnim.

BAUMIT kućica - Viva istraživački park

BAUMIT kućica – Viva istraživački park

Iz svih ovih razloga bavićemo se jednim istraživanjem, temeljnim i promišljenim, a koje upravo za cilj ima da živimo u zdravoj sredini, bez depresija, alergija i otuđenosti. Prenećemo, kao redakcija koja upravo i sama radi na tome da ljudima koji nas čitaju približi znanje koje bi trebalo da poništi ili barem anulira greške koje u gradnji pravimo, naše iskrene impresije o „Viva istraživačkom Parku“, austrijske kompanije “Baumit”.

Šta je „VIVA PARK“ i kako je sve počelo?

Istraživački park Viva je najveća istraživačka ustanova u Evropi za komparativne studije građevinskog materijala. Osnivač ovog velikog analitičkog projekta je ujedno i vlasnik Austrijske kompanije „Baumit“, Mag. Robert Schmid.

// Marta ove godine imali smo čast i mi iz časopisa GRENEF kao i veliki broj arhitekata, građevinskih inžinjera, zaposlenih u zavodima za zaštitu spomenika koji se bave restauracijom kulturno-istorijskih spomenika kao i profesori univerziteta, da budemo gosti kompanije Baumit i bliže se upoznamo sa ovim značajnim projektom. //

Gospodin Schmid nas je dočekao srdačno i toplo i odmah je bila vidljiva njegova radost što smo u tolikom broju prisutni na prezentaciji nečega što zaista nije zabeleženo u ovoj formi, barem ne od strane jednog giganta u proizvodnji građevinskih materijala. Robert je, bez namere da umanjimo veličinu njegovog dela, ipak samo naslednik jednako odgovornih i za zdravo življenje zainteresovanih predaka. Naime, njegov otac je poslovao tako što je pored njegove fabrike, a takva postrojenja su obično sinonim za zagađenje, tekao potok iz kojeg su meštani pili vodu bez ikakve bojazni da će od nje morati da se leče. Obezbedio je prskalice koje su imale za cilj da sakupljaju prašinu usled utovara praškastog materijala koji su proizvodili, za generaciju ovog čoveka, nezamislivi aspekt u poslovanju. Dakle, ovom čoveku, i tada moćnom, bili su važni ljudi. Bilo mu je važno da ne bude zagađivač. Bilo mu je važno da bude neko ko doprinosi boljem, a ne lošijem i nezdravijem življenju ljudi koji su deo globalne zajednice.

Poseta BAUMIT fabrici

Poseta BAUMIT fabrici

Već ta njegova namera, u vremenu kada se čini da je novac, naplata i brzina transporta u građevinskom svetu, ključna i najvažnija, bila je potez vredan svakog poštovanja. Ono što je ovaj čovek postigao kroz svoje delovanje je utrt put ka budućnosti, put koji je samo i isključivo na ovaj empatičan način, mogao biti nastavljen. I jeste. Njegov naslednik odgajan je u tom duhu, pa je posle, tako formiran, i nastavio put svojim predaka. Na radost svih nas koji se nadamo boljoj i zdravijoj budućnosti.

“Želimo da se ljudi osećaju dobro u svojim domovima. Naši proizvodi su bazirani na istraživanju u Viva Park-u”

Mag. Robert Schmid, osnivač Viva Istraživačkog Parka

Pomenuti „Viva park“ obuhvata 12 oglednih kuća sa 33 senzora izgrađenih od najrazličitijih građevinskih materijala: od masivne gradnje, betona, pune opeke, drvenih konstrukcija do montažnog načina gradnje u drvenoj skeletnoj konstrukciji. Intenzivna merenja odvijaju se više od dve godine, a prikupljeno je i evaluirano više od 5 miliona podataka.

Poseta BAUMIT fabrici

Poseta BAUMIT fabrici

Viva istraživački park osnovan je 2014. godine u saradnji sa naučnim zahtevima sledećih institucija:

 • Medicinski Univerzitet Beč (Odeljenje za higijenu životne sredine i zaštitu životne sredine)
 • IBO (Austrijski institut za biologiju i ekologiju zgrada)
 • FH Burgenland (Univerzitet primenjenih nauka)

Njegov glavni cilj je da tačno izmeri i proceni uticaj različitih građevinskih materijala na životnu udobnost simulacijom tipičnog ponašanja korisnika.

Kako pobediti letnje pregrejavanje

Toplotna izolacija je najefikasnija zaštita od pregrejavanja tokom leta. To možemo videti iz rezultata prikupljenih tokom izuzetno vrućeg leta 2015. godine, kada je temperatura vazduha dosegla do 36°C. Izolovane kuće su pokazale do 5°C niže temperature unutra u poređenju sa neizolovanom kućom. Konkretno, neizolovane kuće su zabeležile unutra- šnju temperaturu veću od 30°C. Unutrašnja temperatura u kućama od cigle ili betona sa izolacijom je u proseku dostigla 26°C, što je vrednost unutar zone komfora. Štaviše, prozori okrenuti prema jugu nisu bili zaštićeni žaluzinama.

Temperaturne razlike zabeležene tokom zime

U svih 10 kuća simuliran je prekid grejanja na dva dana. Početna unutrašnja temperatura bila je 21°C, a spoljna temperatura je bila -12°C. Zabeleženi su zanimljivi rezultati: posle 2 dana, u neizolovanoj kući, temperatura zida bila je 1°C, a unutrašnja temperatura je bila 4°C. Izolovane kuće sa masivnim zidovima zadržale su i jedno i drugo – temperaturu zida i unutrašnjosti između 15°C i 17°C.

Koja su osnovna pravila za zdravo stanovanje

Istraživanje pokazuje da se 3 važne oblasti moraju uzeti u obzir kada želite da izgradite zdravu kuću.

1. Termoizolacija na prvom mestu – Dobra izolacija osigurava uravnoteženu unutrašnju klimu i povećava ukupni životni komfor. Neizolovana kuća troši 2,5 puta više energije u odnosu na izolovanu. Drugim rečima, u izolovanoj kući potrebno je samo 40% stvarnih troškova energije.

2. Masivnost je bitna – Masa zida služi kao energetski štit. Kuće sa dobrom izolacijom i masivnim zidovima najbolje štede energiju i optimalno izjednačavaju kratkoročne temperaturne oscilacije.

Nije bitno da li pričamo o toplim ili hladnim danima. Naravno, može biti individualnih potreba za svakog graditelja:

 • Opeka i malter je najbolje za regulisanje klime
 • Beton i malter obezbeđuje dobru zvučnu izolaciju i zaštitu od vibracija
 • Puno drvo je dobro za prostornu akustiku i regulaciju prostorne klime

3. Unutrašnje vrednosti – Klima unutrašnji malteri debljine 2 cm čine značajan doprinos regulisanju vlažnosti vazduha unutrašnjih zidova i smanjuju razvoj organizama koji štete zdravlju. Ljudi se osećaju prijatno kada je vlažnost vazduha između 40% – 60% .

Istraživački park viva u Wopfingu - Baumit

Istraživački park viva u Wopfingu – Baumit

Kako teče istraživanje?

Prikupljanje podataka je počelo u 2015. godini kada je izgrađeno prvih 10 kuća. Sve kuće su izgrađene sa istim unutrašnjim dimenzijama: 3×4 metara i 2,8 metara visoko. Sastoje se od jedne prostorije u kojoj sve imaju jedan prozor i jedna vrata. Zidovi, kao i spoljni i unutrašnji slojevi kuća izgrađeni su od različitih građevinskih materijala kao što su beton, cigla, masivno drvo i različiti unutrašnji i spoljašnji premazi.

Kuće su raspoređene u posebnu rešetku kako bi bile sigurne da dobijaju istu količinu sunčeve svetlosti. Kuća br. 8 je namenjena za merenje spoljnih uslova: temperatura, vetar, vlažnost itd. Dolazi sa data centrom koji kontinuirano prikuplja sirove podatke iz svih ostalih kuća. Kuća br. 5 se trenutno koristi kao test kuća za nove Baumit proizvode. Istraživački park je proširen za još tri kuće od cigle i gaziranog betona 2018. i 2019. godine za dalje istraživanje.

Iz svega pomenutog, od kontinuiteta istraživanja do daljeg razvoja istog, govore nam da će Viva istraživački centar nastaviti svoju misiju iz više razloga:

 • Na ovaj način se mogu proceniti vrline i mane različitih tipova gradnje i građevinskog materijala.
 • Mogu se pružiti specifični saveti i rešenja kupcima za sve probleme
 • I, naravno, ovako Baumit testira sopstvene proizvode i rešenja za dokazivanje njihovih efekata.
 • Rezultate koristi i Istraživačko-razvojna služba za poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda.

Na kraju, usudićemo se da budemo optimisti jer nam ovaj tip istraživanja daje to za pravo. Za svaku štetu neko nađe sanaciju, za svako zagađenje neko nađe procvat i za svakog čoveka u strahu za svoju budućnost neko nađe nadu. Da će biti sve u redu. Da će on i njegova porodica živeti u zdravoj sredini koju svi, već svojim rođenjem i postojanjem, zaista zaslužujemo.

Mi, kao odgovorna redakcija željna više ovakvih projekata i istraživanja, izražavamo ne samo divljenje za ovakav način unapređenja poslovanja i materijala u građevinarstvu, već zahvaljujemo u ime svih nas koji se borimo kako za svoju budućnost, tako i za budućnost onih koji će doći i kada mi odavno budemo prošlost. Zahvaljujemo Baumitu što misli unapred. A upravo taj osećaj da neko razmišlja toliko unapred je neprocenjiv deo spokoja koji nam, u vremenu kada ništa nije izvesno, zaista treba.

Istraživački park Viva logo

www.healtyliving.baumit.com

Baumit Serbia d.o.o.

BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs

Nastavi sa čitanjem

Energetska efikasnost

GRAĐEVINSKI NEDELJNIK: Glavna tema u Srbiji – energetska efikasnost

Objavljeno

:

Od

Beograd uskoro dobija i sopstveni Fond za unapređenje energetske efikasnosti

U sedmici iza nas glavna tema u našoj zemlji je definitivno bila energetska efikasnost i u tom smislu najavljeni su značajni pomaci koji će imati konkretne rezultate po građane Srbije.

Država Srbija: Fond za energetski efikasnije objekte

Na samom početku sedmice obradovala nas je vest koja je u većini evropskih zemalja već realizovana ili je u procesu realizacije, a rezultiraće manjim računima građana. Konkretno, od naredne godine će i građani naše zemlje moći da zamene stare i dotrajale prozore ili da obnove fasade svojih kuća uz povoljnije kredite. Deo sredstava, kako obećavaju nadležni, biće bespovratan, a novac će biti obezbeđen iz Fonda za energetsku efikasnost, koji bi trebalo da bude formiran krajem godine, a koji će startovati sa 20 miliona evra. U taj fond će se slivati i sredstva od naknada za energetsku efikasnost, koje će biti plaćana za struju, gas i gorivo. Građani će za utrošen kilovat-sat električne energije plaćati naknadu u iznosu od 0,015 dinara, dok će za metar kubnog gasa i litar goriva naknada iznositi 0,15 dinara. Podsećamo, Skupština Srbije je u decembru prošle godine usvojila Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim je propisana i visina naknade za unapređenje energetske efikasnosti, za koju slobodno možemo da kažemo da je simbolična.

Energetska efikasnost stambenih objekata

Energetska efikasnost stambenih objekata

Uskoro realizacija projekta „Energetska efikasnost javnih zgrada AP Vojvodine“

I Pokrajinska vlada pričala je o energetskoj efikasnosti i to na evropskom nivou. Naime, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević primio je u četvrtak delegaciju Evropske banke za obnovu i razvoj, koju je predvodila Žužana Hargitaj, direktorka za Zapadni Balkan, sa kojom je razgovarao o proširenju saradnje Pokrajinske vlade i EBRD u različitim, veoma značajnim oblastima. Sagovornici su se na ovom sastanku složili da postoje neiskorišćeni potencijali i mogućnosti za rast kroz investiranje u oblastima energetske efikasnosti, vodoprivrede i navodnjavanja. Prvi korak je potpisan memorandum o razumevanju EBRD i resornog Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, koji se odnosi na realizaciju projekta „Energetska efikasnost javnih zgrada AP Vojvodine“. Konkretnije, evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je 100.000 evra za izradu analize potencijala za unapređenje energetske efikasnosti 80 javnih zgrada, na više različitih lokaliteta na teritoriji AP Vojvodine.

Paraćin očekuje sredstva za unapređenje energetske efikasnosti

I Paraćin je izrazio svoje potrebe u ovom smislu i očekuje određena sredstva za sanaciju javnih objekata u ovom gradu. Ogromne i dugotrajne procedure obezbeđivanja sredstava i kofinansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti, odnosno rekonstrukcije šest paraćinskih škola, Centra za socijalni rad i zdravstvenih ustanova, sa kojima je Opština Paraćin aplicirala za međunarodna i sredstva međunarodnih fondova preko državnih institucija, doživele su svoj epilog, odnosno u različitim su fazama finalizacije. Prve radove na nekima od objekata, moguće je očekivati krajem ove godine, ukoliko procedure javnih nabavki, prođu bez problema.

Nastavi sa čitanjem
Advertisement

Fasade

Prijavite se na newsletter

Izdvajamo

Popularno