Connect with us
Novosti

Pitajte eksperte na RENEXPO® Sajmu

RENEXPO® BIH 2018

Najveći međunarodni sajam obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i upravljanja vodama
23. i 24. oktobar 2019.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zaštita okliša, obnovljivi izvori energije i upravljanje vodama i otpadom su teme koje sve više privlače pažnju stanovnika Bosne i Hercegovine. Problemi sa zagadjenim zrakom, vodosnadbijevanjem i odlaganjem otpada direktno utiču na kvalitet života i zdravlje svih građana BiH. Obnovljivi izvori električne energije i moderni sistemi grijanja dobijaju sve više na popularnosti kako kod komercijalnih preduzeća tako i kod privatnih domaćinstava.

Bosna i Hercegovina, sa svojim prirodnim potencijalima, idealno je mijesto za implementaciju ovih naprednih tehnologija . Pouzdanost navedenih sistema i nihova ekonomska opravdanost su veoma privlačni kao riješenje mnogih akuelnih energetskih i ekoloških problema u BiH. Da bi se iskoristio takav potencijal BiH, potrebna je sinhronizacija svih učesnika lanca korištenja električne energije, voda i otpada.

RENEXPO® BIH 2018

RENEXPO® BIH 2018

Dvodnevni RENEXPO® BiH sajam i stručne konferencije biti de mjesto povezivanja privrednika, stručnjaka i donosioca odluka, predstavljajudi bududnost ekološkog i ekonomskog razvoja BiH kroz praktične primjene. Očekuju Vas renomirani predavači, priznati stručnjaci i tržišni lideri, koji će predstaviti napredna, efikasna rješenja i uspješne primere iz prakse.

Na konferencijama ovog događaja, raspravljati de se aktuelne teme: održivo upravljanje vodama u BiH, fotonaponske elektrane i solarna energija , upravljanja otpadom , male i srednje hidroelektrane i obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grijanja/ hlađenja u BiH. Takođe de biti organizovan i okrugli sto o vjetroenergiji u BiH i prvi godišnji skup energetskih menadžera BiH.

Ovo je jedinstvena prilika da iz prve ruke saznate koji ekološki i ekonomski trendovi su prisutni u BiH i čitavom regionu Zapadnog Balkana. Ukoliko želite da prisustvujete konferencijama i okruglim stolovima posetite web stranicu sa programom konferencija.

Ulaz na konferencije je BESPLATAN zahvaljujući sponzorima sajma, uz obaveznu registraciju putem ovog linka.

Organizator REECO International želi Vam dobrodošlicu i uspješnu posjetu sajmu.
Za sve ostale informacije posetite sajt – www.renexpo-bih.com