Connect with us
Energetska efikasnost

Stolarija u službi uštede energije

PVC stolarija dovela je do revolucije kada je ušteda energije u pitanju

Jedan od osnovnih razloga velike potrošnje energije jesu neefikasni stambeni objekti. Naime, poznato je da većina zgrada u našem okruženju gubi preko 30% energije kroz dotrajalu stolariju, dok je postojanje izolacije zidova, tavana, krova ili temelja misaona imenica. Dogrevanje zimi i hlađenje leti, svake godine košta nas sve više i finansijski i zdravstveno. 

Pored izbora odgovarajućih izolacionih materijala kojim bi se vršilo spoljašnje ili unutrašnje oblaganje objekta, značajnu ulogu u povećanju i postizanju što bolje energetske efikasnosti ima stolarija. Znajući da prozori čine većinu zidova, a ako tome dodamo i činjenicu da se najveći procenat odliva energije dešava baš kroz prozore i vrata, negde oko 30%, jasno je da je zamena postojeće i ugradnja nove među prvim koracima ka stvaranju energetski efikasnog objekta. Kao što je došlo do usavršavanja izolacionih materijala, tako je došlo do razvoja savremenih vidova stolarije.

Tehnomarket LINEAL aluminijumski prozori

Foto: Tehnomarket d.o.o. / Lineal Therm 77 profil za prozore i vrata

Aluminijum stolarija smatra se stolarijom XXI veka kada je u pitanju energetska efikasnost, stvaranje potpuno novih vidova fasada i moderne arhitekture. 

Velika otpornost materijala, lako oblikovanje, odličan estetski dojam, sloboda i mogućnost arhitekata da iskažu svoju individualnost, uticala je na poboljšanje izolacionih karakteristika aluminijuma kroz termo prekide i stvaranje moderne visoko energetske stolarije.

PVC stolarija dovela je do revolucije kada je ušteda energije u pitanju. Da bi se to postiglo, stručnjaci su veliku pažnju posvetili usavršavanju PVC profila, stvaranjem višekomornih profila, proizvodnjom različitih vrsta stakala, dvoslojnih, troslojnih, sa plemenitim gasovima, premazima, čime se povećala njihova toplotna izolacija.

PVC stolarija dovela je do revolucije kada je ušteda energije u pitanju

PVC stolarija dovela je do revolucije kada je ušteda energije u pitanju

Danas, PVC stolarija čini najbolji odnos cene i kvaliteta i kao takva, zajedno sa termičkom i zvučnom izolacijom i odličnim dizajnom štiti većinu objekata.

Ono što je bio cilj i suština moderne vrste stolarije jeste snižavanje troškova energenata, stvaranje boljih uslova života, uz optimalnu temperaturu i što manje buke. Slobodno se može reći da je stolarija to i postigla. Troškovi su niži do 55%.

Prilikom izgradnje novog ili renoviranja postojećeg objekta, vodite računa o izolaciji toplotnoj, ali i zvučnoj i znajte ova izolacija nema negativni kontekst, naprotiv ovo je izolacija za bolje sutra.

Autor teksta: Snežana Trtica Graovac, novinar