Connect with us
Enterijer

Kako se reŔava problem buke u poslovnom prostoru?

Složićete se da je za svaki poslovni i komercijalni prostor veoma važno da vlada mir, kako bi fokus i produktivnost bili na visokom nivou. Iz tog razloga korisno je znati koji su to problemi buke sa kojima se srećemo u poslovnim objektima i kako da iste predupredimo i reÅ”imo.

Pored eha, koji je jedan od najčeŔćih problema, tu je i ambijentalna buka. Kako se radi o dinamičnim prostorima, gde svaka osoba proizvodi odgovarajuće Å”umove i zvuke, počevÅ”i od Å”etanja, pomeranja stolica, koriŔćenja računara, Å”tampača i drugih uređaja u prostoru, sve kada se skupi nastaje buka koja remeti mir i utiče na produktivnost samih zaposlenih.

ā€žSa druge strane, u komercijalnim prostorima, i održavanje privatnosti je od suÅ”tinskog značaja. Kada zvuk prođe između područja – bilo da se radi o kancelarijskim kabinama, salama za sastanke ili hotelskim apartmanima – osećaj privatnosti stanovnika je ugrožen. Ovo ne utiče samo na udobnost, već takođe izaziva zabrinutost u vezi sa poverljivoŔću.ā€œ, rekao je naÅ” sagovornik, gospodin Danilo Mićić, generalni menadžer kompanije Acoustic SEE.

Veoma je važno pratiti znake, osluÅ”kivati i učiniti sve kako bi se buka u poslovnom prostoru smanjila i svela na razumnu jačinu, a samo okruženje pretvorilo u jedan, akustički prihvatljiv prostor. Prostor koji će imati uslove, bar kada je akustika u pitanju, za jednu produktivnu sredinu.

Posebno veliki izazov predstavljaju tzv. otvorene kancelarije. Sa njihovom ekspanzijom doÅ”lo je do potrebe stvaranja novih načina i strategija uređenja prostora, kako bi novo koncipirani poslovni prostor omogućio pored estetike, slobode, kreativnosti i uslove mirne, za posao odgovarajuće i prihvatljive sredine.

Inovativna reŔenja za problem buke u poslovnom prostoru

Pored zoniranja, za koje gospodin Mićić ističe da je u pitanju ā€ždodeljivanje tihih zona za usmeren rad i saradničkih oblasti za sesije brainstorminga, dizajneri osiguravaju da stanovnici mogu da izaberu okruženje koje najbolje odgovara njihovim zadacima i preferencijamaā€œ, izuzetno veliki značaj imaju savremeni i moderni akustični paneli i pregrade.

JoÅ” jedno od inovativnih reÅ”enja redukcije buke u poslovnom prostoru su sistemi za maskiranje. ā€žSistemi za maskiranje su stekli popularnost kao efikasno reÅ”enje za kancelarije sa otvorenim prostorom. Ovi sistemi emituju doslednu pozadinsku buku koja prikriva distrakcije i osigurava da nagli skokovi u nivou buke budu manje ometajući. Ovaj pristup podstiče mirno okruženje koje poboljÅ”ava koncentraciju.ā€œ, naglaÅ”ava gospodin Mićić.

Prirodni načini redukcije buke

Pored inovativnih reÅ”enja, značajan doprinos reÅ”avanju ovog problema daju i tzv. prirodni načini. Neki od njih su i pregrade od nameÅ”taja. Adekvatnim i smislenim postavkama, nameÅ”taj može pružiti odgovarajuću prepreku koja će sprečiti prodor i Å”irenje zvuka, a sa druge strane dati vizuelni doživljaj otvorenog prostora i uslove za fokusiran i produktivan rad.

Stalnim razvojem modernog druÅ”tva, buka je generalno sve veći problem i izazov, sa kojim se susrećemo na svakom koraku i u svim segmentima života. Kako bi stvorili uslove za kvalitetnu i prosperitetnu svakodnevicu sebi i budućim generacijama, problemi reÅ”avanja buke moraju biti jedan od prioriteta. To znači stalno istraživanje, stvaranje i primenu odgovarajućih strategija, koje pored estetski dopadljivog, stvaraju i akustički prijatan prostor. Drugim rečima moramo raditi da bismo bili produktivni, a da bismo bili produktivni neophodno je da poradimo na akustici i stvorimo prijatnu sredinu koja će raditi u korist naÅ”e efikasnosti.

Impact Acoustic SEE logo

Impact Acoustic SEE
Radnicka 26, 21000 Novi Sad
M +381 60 7400 867
info@impactacousticsee.com
www.impactacousticsee.com