Connect with us
Arhitektura

projekat: B11 – Nectar Group Office Space

Kancelarijski prostor Nectar Group nalazi se u okviru novobeogradskog Belgrade Office Parka i obuhvata prostor od 650 kvadratnih metara. Od samog početka klijent je jasno definisao prioritete – glavni zahtev je bio kreiranje savremenog kancelarijskog prostora uz ostvarivanje željenih kapaciteta po pitanju trenutnog i planiranog broja zaposlenih. Podaci koje smo dobili od klijenta u okviru projektnog zadatka ukazivali su na jasnu podelu po departmanima, koji su u prethodnom kancelarijskom prostoru bili fizički odvojeni, te je bilo neophodno sačuvati takvu postojeću strukturu i prilagoditi je novom prostoru.

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11 / foto: Relja Ivanić

Istovremeno, klijent je želeo da kancelarije odražavaju postojeće vrednosti kompanije i pravac u kom firma planira da se razvija u budućnosti – samim tim bilo je potrebno stvoriti otvoren i transparentan prostor u kom bi dodatno bilo naglašeno jedinstvo svih zaposlenih.

Kako je sam objekat u kom se nalaze kancelarije, zbog svog komercijalnog karaktera pogodan za racionalnu organizaciju i prilagođavanje novih kancelarija potrebama klijenata, postojala je mogućnost kompletne reorganizacije, odnosno uklanjanja postojećih fizičkih i vizuelnih barijera u vidu gipskartonskih i staklenih pregrada. Sam blok objekta je optimalne širine i dvostrane orijentacije, te je bilo moguće kreiranje otvorene osnove sa centralnim koridorom i radnim mestima sa obe strane koridora.

Racionalnom organizacijom departmana i pozicioniranjem staklenih pregrada koje kreiraju zatvorene kancelarije, a ujedno i segregaciju samih departmana, postignuta je neophodna i adekvatna izolovanost samih sektora u okviru strukture zaposlenih. Sa druge strane, ovakav raspored staklenih pregrada u prostoru ne stvara vizuelnu barijeru i omogućava da se ostvari utisak jedinstvenog fluidnog prostora, sa idejom da se naglasi jedinstvo kolektiva zaposlenih.

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11 / foto: Relja Ivanić

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11 / foto: Relja Ivanić

Pored kancelarija, prostor je funkcionalno obogaćen kabinama za telefoniranje i zonama za štampu (u vidu dva Print Corner-a) koje se nalaze na samom centralnom koridoru, centralnom salom za sastanke koja se može transformisati u dve sale uz pomoć sklopive pregrade, manjim salama za sastanke i zajednički rad zaposlenih, kao i prostorima za interakciju u vidu Design Thinking Room-a i kantine.

Nakon što je postignuta željena organizacija, ideja je bila da se sama funkcionalna organizacija na pomalo grafički način manifestuje u prostoru i istakne racionalnost pristupa projektu. Artikulisanost prostora dodatno je naglašena kroz horizontalne elemente – plafone i podove, koje neće stvoriti fizičku barijeru unutar samog prostora, ali će ga jasno definisati i uneti neophodni akcenat na samu funkcionalnu organizaciju. U isto vreme, geometrija plafona i podova je pomogla da se ostvari utisak dodatne fluidnosti u okviru velikog otvorenog prostora, kako bi se ceo projekat sagledavao u celini.

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11 / foto: Relja Ivanić

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11 / foto: Relja Ivanić

Dominantan detalj u enterijeru je geometrija plafona, koja je zasnovana na samoj organizaciji departmana i kancelarija, ali je i prilagođena je postojećim mehaničkim instalacijama, prateći centralnu osu prostora po dužoj strani. Geometrija koja se zasniva na eliminisanju pravih uglova je dodatno naglašena kontinualnom crnom bordurom, koja omogućava da se prostor percipira kao celina i pored fizičkih pregrada. Na ovaj način se takođe grafički elementi arhitektonskog crteža ostvaruju u prostoru – linija koja je u osnovi služila da definiše okvire departmana sada postaje arhitektonski element koji uokviruje zonu komunikacije i naglašava njenu formu. Sličan pristup je primenjen kada su u pitanju podovi, prateći geometriju plafona, odnosno zonu komunikacije u svetlijoj nijansi sivog itisona, dok su zatvorene kancelarije i departmani u okviru otvorenog prostora naglašeni tamnijom nijansom sive.

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11

Poslovni prostor kompanije Nectar group, Biro / 11 / foto: Relja Ivanić

Izbor materijala i boja u enterijeru imao je za cilj stvaranje nenametljivog radnog okruženja u kome se sam dizajn stavlja u službu korisnika prostora. U skladu sa tim, korišćeni su neutralni tonovi podova, zidova i plafona. Uključivanjem drvenih obloga i nameštaja, prostor je dodatno obogaćen prirodnim materijalom, stvarajući na taj način balans između uređenog kancelarijskog prostora i toplog okruženja za boravak zaposlenih.