Connect with us
Građevina

Biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda AS-HSBR (30-600 ES)

AS-HSBR je hibridni reaktor koji koristi kombinaciju kontinuiranog i SBR reaktora kako bi se postigao maksimalni učinak u tretmanu otpadne vode koje nemaju konstantni dotok i konstantan kvalitet otpadne vode u uređaj.

Ovaj tip UPOV-a namenjen je za prečišćavanje otpadnih voda iz kućanstava, apartmanskih i hotelskih objekata i objekata slične namene. Prednost ovog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ogleda se u sposobnosti lakog prilagođavanja lokalnim uslovima i mogućnosti upravljanja uređajem u rasponu kapaciteta od 50 do 110%. Na osnovu nestandardnih zahteva projektovali smo UPOV koji se može nositi sa zahtevima za uklanjanje NH4, Ntotal i P.

Prednosti

  • Kompletna isporuka (sve je uključeno u cenu)
  • Niski troškovi rada i potrošnje energije
  • Visoka prilagodljivost
  • Visoka pouzdanost u radu
  • Izolovani poklopac na inox šarkama sa mogućnošću zaključavanja
  • Jednostavno održavanje uređaja
  • Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji SBR reaktora i tehnološkim rešenjima na izdvajanju vode osigurava se akumulacija za novu ulaznu otpadnu vodu
  • Jednostavne radne postavke, mogućnost rada sa pola kapaciteta
  •  Korisnička podrška i servisiranje

AS–HSBR

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik, koji istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. U spremniku se zadržavaju plutajuće i sedimentacijske nečistoće te se podvrgavaju anaerobnoj razgradnji. Prethodno tretirana otpadna voda ulazi u odjeljak za aktivaciju gde se odvijaju sve faze ciklusa pročišćavanja.

AS–HSBR PROFI

U poređenju sa osnovnim tipom, linija AS-HSBR PROFI dodatno je opremljena sondom sa automatskom kontrolom kiseonika u delu aktivacije, pumpom za mulj za unutrašnju recirkulaciju u razdoblju niskog opterećenja, merenja radnih sati kompresora i merenja protoka pročišćene otpadne vode kao i sistemom za daljinsko praćenje i dojavom kvarova putem SMS-a i web aplikacije.

AS–HSBR P

Opremljen je opremom za precipitaciju fosfora. Zbog ovog dodatnog procesa uređaj osigurava koncentraciju fosfora na izlazu Ptotal = 2 mg/l.

AS–HSBR PUMP

Za razliku od osnovnog tipa, AS-HSBR PUMP sadrži ugrađeno prepumpno okno koje je opremljeno sa pumpom za mulj i rešetkastu košaru za mehanički predtretman. Takođe, ova linija uređaja je duža za jedan metar, a ulazna cev može biti smeštena niže nego cev kod osnovnog tipa.

AS–HSBR DENITRI

Ovaj tip uređaja dodatno je opremljen delom za denitrifikaciju otpadnih voda.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
Tikveška 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com