Connect with us
Arhitektura

projekat: Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Centar za rani razvoj dece i inkluziju Beograd

Jadran d.o.o., Millennium Team d.o.o. i Telesec d.o.o. kao Grupa ponuđača u zajedničkoj saradnji predstavlja po svemu specifičan projekat izgradnje Centra za rani razvoj dece i inkluziju (CRRDI).

Izvođenje je počelo u decembru 2022. godine i trajaće 24 meseca. Odnosno projekat treba da bude gotov do decembra 2024. godine.

Do sada su na gradilištu završeni iskopi i odvoz na deponiju preko 70.000 m3 zemlje. Urađen je veći deo temeljne ploče u kojoj je projektovao da se ugradi preko 4000 m3 betona kao i sama hidroizolacija. U ovom trenutku započinje se sa izvođenjem radova ka višim etažama, odnosno postavljaju se armirano – betonski liveni zidovi, stubovi i ploče. Takođe, montaža ošupljenih prefabrikovanih ploča je u toku.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju Beograd

Centar za rani razvoj dece i inkluziju Beograd / 3D vizualizacija

Za njihovu montažu su predviđena dva toranjska krana povećane nosivosti sa dužinom strela od 60 metara. U konstrukciju će biti ugrađeno preko 12.000 m3 betona, 1.500.000 kg armature kao i preko 83.500 kg čelika.

„Radovi na lokaciji teku po planu, a u aprilu će se krenuti sa daljim zidarskim radovima, a od juna očekujemo radove na obradi podova, zidova, odnosno malterisanje, instalaterski radovi vodovod i kanalizacija“ navodi Bojana Ristović M.inž.građ. jedna od inženjera kompanije Jadran d.o.o. angažovanih na projektu.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju Beograd 3D model

Centar za rani razvoj dece i inkluziju Beograd 3D model

Objekat je dužine 173 metara, a maksimalna širina je 52,2 metara. Objekat je nepravilnog poligonalnog oblika i dilataciono podeljen na četiri nezavisne celine. Konstrukcija je projektovana kao kombinacija monolitnih AB ploča i montažnih prethodno napregnutih ošupljenih ploča debljine 35 cm i 40 cm sa slojevima za monolitizaciju od 6 cm i 8 cm. Kompletan objekat od 20.156,17 kvadratnih metara sastojaće se od terapeutskog, dijagnostičkog, edukativnog i naučno istraživačkog dela sa unutrašnjim dvorištem, koje će biti važan deo Centra i produžetak terapeutske celine.

Sastavni deo kompleksa su i objekti bungalova za smeštaj i višednevni boravak porodica, kao i objekat štale za adekvatno držanje životinja sa manježom i baby zoo vrtom koji su projektovani u svrhu sprovođenja hipoterapije, koja će se prvi put primenjivati na našim prostorima.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju 3D model

Centar za rani razvoj dece i inkluziju 3D model

„Objekat je veoma kompleksan i sadržajan sa visokim nivoom kvaliteta ugrađenih materijala. Veoma smo ponosni da imamo prilike da učestvujemo na ovakvom projektu gde su deca u fokusu i sve što mi radimo prilagođavamo njima,” ističe Bojana.

Takođe se planira smanjenje potrošnje energije i održivost u izgradnji, primenjujući odgovarajuće tehničke mere, standarde i uslove planiranja, projektovanja, izgradnje i korišćenja objekta i prostora. Na ovaj način, obezbeđuje se inkluzivno okruženje koje je pristupačno za sve, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti.

Inkluzija

Gradilišna lokacija / foto: Jadran d.o.o.

Ispunjenost osnovnog zahteva „ušteda energije” ostvarena je kroz odgovarajući izbor termičke zaštite, instalacija grejanja, ventilacije, osvetljenja i pripreme tople vode što obezbeđuje niži nivo potrošnje energije, vodeći računa o korisnicima i klimatskim uslovima lokacije.

U smislu održive izgradnje kroz Projekat za izvođenje izrađen je Projekat solarne elektrane kojim je predviđena proizvodnja električne energije za potrebe Centra.

Inkluzija - početak gradnje

Gradilišna lokacija / foto: Jadran d.o.o.

„U projektovanju smo primenili inovativne ideje, u skladu sa svetskim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti. Pri odabiru boja i materijala, bili smo inspirisani psihologijom dece i senzornim stimulansima, posebno kod dece sa poteškoćama u razvoju,” zaključuje Bojana Ristović.

Jadran doo logo

Jadran d.o.o.
Anrija Žamea 4, 11060 Beograd
T: +381 11 2781 333
office@jadran-bg.rs
www.jadran-bg.rs