Connect with us
Materijali

Suočite se s globalnim izazovima koristeći kamen

ROCKWOOL kamena vuna

Spajajući estetiku i visoke performanse proizvoda pomažemo stvaranje skladnih prostora koji ujedno štite i pružaju zaštitu od požara, akustične i toplotne performanse kao i dugotrajnost i kružni životni vek. Upravo iz tih razloga ROCKWOOL kamena vuna korišćena je za izolovanje najviše Passivhaus zgrade na svetu – Bolueta Tower, Bilbao, Španija.

www.rockwool.com/rs