Connect with us
Arhitektura

Savremeni sistemi ostakljenih fasada u modernoj arhitekturi

Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada / Tehnomarket d.o.o.

TEHNOMARKET
Energetski efikasne fasade

Staklene fasade imaju sve veći značaj u modernoj arhitekturi gde, uz pomoć novih materijala i naprednih tehničkih rešenja, efikasno zamenjuju tradicionalne materijale poput cigle, bloka ili betona. Dizajn ovakvih sistema, poput Tehnomarket Aluminik CS55 serije ostakljenih fasada, omogućava kompletno rešenje koje zadovoljava sve termoizolacione, akustične, ergonomske i estetske parametre savremene gradnje.

Ecobank headquarters, Accra, Ghana

Poslednjih godina Accra ubrzano postaje jedan od važnijih trgovinskih i ekonomskih centara, kako Gane, tako i cele zapadne Afrike, što se možda najbolje reflektuje kroz ulaganja u izuzetne arhitektonske projekte, poput GACC, potpuno novog kargo terminala internacionalnog aerodroma, zgrade NCA – National Communication Authority ili impozantne upravne zgrade Ecobank-e, koja je za svoju novu centralu odabrala upravo ovaj dinamični grad sa sjajnom perspektivom.

Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada / Tehnomarket d.o.o.

Ecobank headquarters, Accra, Ghana / Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada / Tehnomarket d.o.o.

Upravna zgrada Ecobank prostire se na više od 18.000m2 najsavremenijeg poslovnog prostora i predstavlja uspešnu studiju savremene gradnje i implementacije novih proizvoda u sferi arhitektonskih aluminijumskih sistema.

Svakako najupečatljiviji element predstavlja gotovo 13.000m2 ostakljene aluminijumske fasade izvedene u Tehnomarket ALUMINIK CS55 Continual sistemu, dopunjenu perforiranim vertikalnim i fiksnim horizontalnim aluminijumskim brisolejima za kontrolisanu zaštitu od sunca, kao i zanimljivom double-skin ventilisanom fasadom od perforiranog aluminijumskog lima. Aluminik CS55 Continual poseduje dobre termičke performanse koje idu do izuzetnih Ucw=0,64W/m2K, što je potvrđeno i testiranjem na prestižnom IFT Rosenheim institutu u Nemačkoj.

Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada postavljena je na većem delu kompleksa kao dinamični, slojeviti omotač u obliku elipse u svojoj osnovi, dok u gornjoj zoni kule dominira specifična staklena kruna koja celokupnoj gornjoj konstrukciji daje posebnu transparentnost. Svakako jedna od fokalnih tačaka, kruna predstavlja izuzetno zanimljiv detalj gde se staklena fasada produžava iznad krovne ivice objekta u svojevrsni skulpturni element koji upečatljivo naglašava lučni, gotovo organski oblik objekta i primarnog staklenog sloja. U samoj strukturi fasadnog rastera ritmički se smenjuju polja veće i manje širine, ponovljena na svim slojevima fasade, služeći kao okvir za instalaciju otvorivih prozorskih polja prema projektu. Ova igra elemenata dodatno je naglašena naizmeničnom panelnom ispunom uskih vertikalnih segmenata fasade, koji tonalno povezuju perforiranu DSF (Double Skin Facade) sa ostalim slojevima objekta u jednu integralnu, uravnoteženu celinu.

Ecobank headquarters, Accra, Ghana / Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada / Tehnomarket d.o.o.

Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada / Tehnomarket d.o.o.

Ecobank headquarters, Accra, Ghana / Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada / Tehnomarket d.o.o.

DSF fasada obložena je Euramax limovima u Moonstone plavičasto-zlatnoj završnoj obradi, koji su postavljeni na jedinstvenu „custom made“ štapnu potkonstrukciju, namenski dizajniranu upravo za ovaj projekat. Ovakva potkonstrukcija, plastificirana u komplementarnom tonu, omogućava sigurno postavljanje perforiranih aluminijumskih panela sa znatnim izbačajem u odnosu na spoljnu ravan ostakljene fasade, i precizno trodimenzionalno pozicioniranje omotača u prostoru tako da prati osnovnu konturu objekta.

Mogućnost uvođenja specijalnih rešenja i kreiranja novih proizvoda za konkretnu namenu kroz saradnju sa Tehnomarketovim inženjerskim timom jedna je od stvari koja je omogućila vodećem arhitekti na projektu, gospodinu Mo Phala-i, jednom od direktora ARC Pratorie, da svoj koncept i inicijalni dizajn pretvori u jedan od najambicioznijih završenih projekata u regionu čitave zapadne Afrike.

Projekat Ecobank-e jasno nam pokazuje da domaći proizvodi, razvijeni i dizajnirani u Srbiji, i te kako mogu pronaći primenu na velikim svetskim objektima, što predstavlja izvrsne vesti za naše arhitekte i građevinare.

Tehnomarket logo

TEHNOMARKET d.o.o.
Skadarska 73, 26101 Pančevo
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799
panel@tehnomarket.com
www.tehnomarket.com