Connect with us
Energetska efikasnost

Prednosti života u niskoenergetskoj kući

Pasivne kuće su energetski efikasne, ekološke i zdrave kuće, koje pružaju komfornu temperaturu unutar objekta tokom cele godine uz korišćenje samo 10% energije inače potrebne za grejanje i hlađenje standardne kuće.

Kada govorimo o prednosti pasivne kuće u odnosu na standardnu, pre svega mislimo na veliku uštedu u energiji. Energetska efikasnost je način korišćenja i očuvanja energije gde, po definiciji, ona predstavlja delovanje koje proizvodi više usluga uz istu količinu utrošene energije ili proizvodi iste usluge uz manju količinu utrošene energije. Međutim, to možda i nije najveća vrednost pasivne kuće.

Energetski efikasni objekti nastali su pre svega iz potrebe smanjenja potrošnje energije i očuvanja prirodnih resursa, kako bi se smanjio negativan uticaj objekata na životnu sredinu i smanjila emisija CO2 koji oni stvaraju. Podsetimo, da su zgrade odgovorne za stvaranje 40% svetske emisije ugljen-dioksida u atmosferu. Iako je ideal smanjenja negativnog čovekovog uticaja na životnu sredinu izuzetno human, u praksi, ljudi se odlučuju za gradnju energetski efikasnosnog objekta iz ličnih koristi i zadovoljstva koje im život u takvim objektima pruža.

Svi novi objekti na prostoru Republike Srbije moraju zadovoljiti minimalni standard u pogledu energetske efikasnosti, međutim ako odemo korak dalje i upotrebimo efikasniju izolaciju, prozore i vrata, konstrukcijska rešenja koja sprečavaju pojavu termičkih mostova na termičkom omotaču objekta i pametno promišljen dizajn objekta, koji na najbolji mogući način koristi prednosti lokacije – dobićemo „Niskoenergetski objekat“.

On može stvoriti uštede oko 50% u odnosu na standardni objekat. Ako želimo da odemo i korak dalje na takav objekat ugradićemo sistem mehaničke ventilacije sa rekuperacijom i stvoriti „Pasivnu kuću“ koja može uštedeti i oko 75-90% potrošnje energije u odnosu na standardnu kuću.

Međutim, tu nije kraj našim mogućnostima i upotreba sistema energetski efikasnog grejanja i hlađenja sa kombinovanjem obnovljivih izvora energije može nas dovesti do „Gotovo-nula“ energetskih objekata, kada nije uopšte potrebna dodatna energija za funkcionisanje objekta, već on proizvodi sam svoju potrebnu energiju i tako postaje samoodrživ.

// Sa stanovištva jednog prosečnog korisnika koji ima želju za poboljšanjem svog životnog prostora na što ekonomičniji i pristupačniji način, možemo reći da se najisplativija kategorija nalazi u standardu Pasivne kuće i niskoenergetskih objekata.

Ovde je investiciona vrednost dodatnih sistema, kvalitetnijih građevinskih materijala i opreme u odnosu na standard u razumnim granicama, periodi otplate su mali i omogućavaju korisniku da što pre oseti uštede koje ovi objekti stvaraju.

Prozori za niskoenergetske kuće su 70% efikasniji u očuvanju toplote

Prozori za niskoenergetske kuće su 70% efikasniji u očuvanju toplote

RAČUNI ZA GREJANJE  SU 75-90% MANJI

Niskoenergetska kuća je dizajnirana tako da omogući veoma velike uštede u korišćenju energije.

// Prozori za ove kuće su 70% efikasniji u očuvanju toplote unutar objekta u odnosu na obične prozore sa dvostrukim staklima. Visoko kvalitetna izolacija koja je projektovana tako da spreči pojavu toplotnih mostova u kući štedi 90% energije u odnosu na tradicionalnu gradnju.

Takođe, ovakva izolacija bolje štiti konstrukciju i produžava vek trajanja objekta, pa time sprečava dodatne troškove na njenoj sanaciji tokom vremena.

Ako se postavljanje izolacije i odabir vrste izolacije uradi pravilno onda u veoma dugom periodu neće biti potrebna ponovna zamena ove izolacije – posle 20 godina će možda biti potrebno krečenje fasade, kao što bi bilo potrebno i za zgradu bez izolacije.

Prema istraživanjima koje je Institut pasivne kuće sproveo u Nemačkoj, pokazalo se da je debljina izolacije propisana njihovim standardom upravo ona koja posmatrano za čitav period eksploatacije objekta predstavlja najekonomičnije rešenje.*¹

Za konstrukcije zidova koje imaju vrednosti koeficijenta prolaza toplote U = 0,22 W/(m²K) do U = 0,10 W/(m²K) napovoljniji je odnos ukupnih troškova (postavljanje i održavanje umanjeno za postignute uštede), što odgovara debljini termoizolacije od 15 – 35 cm. Optimum je postignut za konstrukcije zida čija je vrednost U = 0,145 W/(m²K).*² Ovo je zapravo debljina izolacije potrebna za postizanje niskoenergetskog i pasivnog objekta.

*¹ Passipedia – The Passive House Resource, http://www.passipedia.org/planning/thermal_protection/ integrated_thermal_protection#detailed_information_on_passive_house_ insulation (septembar 2014)
*² Kah, O; Feist, W; Pfluger, R; Schnieders, J; Kaufmann, B; Schulz T; Bastian, Z: Endbericht: Bewertung energetischer Anforderungen im Lichte steigender Energiepreise für die EnEV und die KfW-Förderung, Darmstadt: Passivhaus Institut [online], 2008.

// Pošto se Pasivna kuća ventiliše pomoću sistema ventilacije sa rekuperacijom, ventilacioni gubici mogu biti redukovani do 90%.

Nema potrebe za ubacivanjem hladnog zimskog vazduha otvaranjem prozora i vetrenjem, vazduh je unutar Pasivne kuće uvek čist i to na energetski efikasan način. To znači da je veoma malo dodatne energije za grejanje objekta potrebno da se obezbedi komforna temperatura unutar kuće.

Optimalna debljina termoizolacije u odnosu na ukupne troškove posmatrano za čitav period eksplatacije objekta

Optimalna debljina termoizolacije u odnosu na ukupne troškove posmatrano za čitav period eksplatacije objekta

Kaže se da je potrebno toliko malo energije za grejanje u ovim objektima da ih je moguće grejati samo sa par upaljenih sveća. S obzirom na veoma burna dešavanja na globalnom nivou, naročito u pogledu situacije sa naftom i energentima, mogućnost ovakve nezavisnosti od distributivne mreže i energetskog sistema omogućava veliki spokoj u životu čoveka.

SISTEM MOŽE BITI AUTOMATIZOVAN I LAK ZA KORIŠĆENJE

Sistemi klimatizacije u Pasivnoj kući su automatski i prilagođavaju se trenutnim potrebama kuće u odnosu na spoljašnju temperaturu i klimatske prilike. Korisnici ne moraju da brinu o kvalitetu vazduha i provetravanju prostorija, kao ni o prevelikim računima, jer je sistem napravljen tako da pruža maksimalne uštede i komfor. Povremeno održavanje, u smislu zamene filtera za ventilaciju, je jedino što je potrebno.

// Takođe, automatizacija sistema, mogućnost upravljanja klimatizacijom objekta putem mobilnog telefona i sistemi pametne kuće, postaju sve popularniji danas, kada smo navikli da skoro sve stvari kontrolišemo preko mobilnih telefona.

Da bi ovakvi sistemi imali smisla i bili isplativi, potrebno ih je postaviti kao nadogradnju na kvalitetno isprojektovan i građen objekat u standardu niskoenergetske kuće.

Standard pasivne kuće, zaptivenost prozora

Standard pasivne kuće

Sistem ventilacije sa rekuperacijom neće imati smisla ako su prozori lošeg kvaliteta i postavljeni tako da kroz njih duva promaja. Slično je i sa ostalim sistemima, energetski efikasno grejanje će postići najbolji rezultat tek kada je objekat dobro izolovan i kompaktno isprojektovan, u tom slučaju sistemi automatizacije mogu postići izvanredne uštede i poboljšanje kvaliteta unutrašnjeg komfora.

INVESTICIJA U BUDUĆNOST

Poslednjih godina u Srbiji svedoci smo da se na tržište nekretnina probijaju investitori i građevinske kompanije koje svojim kupcima žele da ponude i nešto više od pukog krova nad glavom i koji počinju da podižu standarde, nudeći ekskluzivno stanovanje u novim gradskim četvrtima. Možemo primetiti da se praksa menja brže nego što se menjaju sami propisi za gradnju. Niko ne može sa sigurnošću predvideti kako će se građevinska struka razvijati i kako će se propisi za gradnju menjati.

Pre osam godina propisi za energetsku efikasnost u Srbiji su tek stupili na snagu. Veoma je moguće da će se u cilju smanjenja klimatskih promena ovi propisi tokom vremena pooštravati, prateći i zahteve samog tržišta koje se razvija i napreduje.

Standardi pasivne kuće

Standardi pasivne kuće

// Standard pasivne kuće je osmišljen tako da je postignuta energetska efikasnost najviše kategorije prema trenutnim zakonima, tako da ukoliko se propis bude pooštravao, pasivna kuća će i dalje ispunjavati standarde i biti konkurentna na tržištu, što održava vrednost nekretnine na visokom nivou u slučaju eventualne buduće prodaje.

Treba imati uvek na umu da se kuća gradi za budućnost, za narednih 50 i više godina, a ne samo za sadašnji trenutak.

EKOLOŠKA SVESNOST I DOPRINOS ZAJEDNICI

Iako je fokus većine korisnika usmeren na direktne benefite u smislu uštede i komfora života u niskoenergetskoj kući, ne smemo zaboraviti ni jedan viši nivo satisfakcije koju možemo ostvariti znajući da svojim delovanjem utičemo pozitivno na okolinu u kojoj živimo.

Standard pasivne kuće podrazumeva da je potrošnja energije za grejanje ispod 15 kWh/m2 godišnje, dok ukupna potrošnja energije ne prelazi 120 kWh/m2 godišnje u šta ulazi energija za grejanje, hlađenje, ventilaciju, električnu energiju za aparate u kući, osvetljenje, pranje veša, kuvanje itd.

// U Srbiji se i dalje prilikom izrade elaborata energetske efikasnosti, neophodnog za dobijanje građevinske dozvole, proračunava samo potrebna energija za grejanje objekta u zimskom periodu, koja ne sme premašiti 65 kWh/m2 godišnje za porodične kuće.

Pasivne kuće su energetski efikasne, ekološke i zdrave kuće

Pasivne kuće su energetski efikasne, ekološke i zdrave kuće

Dešava se često, da leta budu mnogo toplija nego što su zime hladne, što možemo konstatovati i za zimu za nama, tako da je zapravo potrošnja energije za hlađenje leti veća od energije potrebne za grejanje zimi. Stavljanje fokusa na ukupnu energiju pre nego na energiju na grejanje, ima mnogo veći uticaj i daje mnogo realniji podatak o stvarnoj potrošnji u objektu. S obzirom da pasivna, niskoenergetska kuća postiže najveću uštedu samim dizajnom i konstrukcijom objekta, gde je veoma mala količina dodatne energije potrebna, smanjuje se ukupna potrošnja energije i u letnjem i u zimskom periodu i ostvaruje manji negativan uticaj na spoljašnju sredinu sa čak 90% smanjenja emisije CO2.

Ako se desi da se propisi u Srbiji promene u skorijem periodu, niskoenergetska kuća ostaje konkurentna na tržištu i ispunjava kriterijume čak i najzahtevnijih korisnika. Mlađe generacije postaju svesnije svog uticaja na životnu sredinu, pa možemo reći da pasivna kuća predstavlja koncept stanovanja za budućnost, gde je korisnikov negativan uticaj na klimatske promene sveden na minimum.

Autor teksta: Sonja Krastavčević dipl.inž.arh, EN EF studio