Connect with us
Arhitektura

Porodična kuća I73

Porodična kuća I73 projektovana je za petočlanu porodicu i jednog psa i nalazi se na uzviÅ”enju u NiÅ”u, na rubu stambenog naselja Apelovac.

Klijent je od samog početka imao jasne zahteve i očekivanja, tako da se činilo da će proces projektovanja biti lak i brz, ali se ispostavilo da su ambiciozni zahtevi i visoki standardi investitora projekat u zavrÅ”noj fazi učinili kompleksnim i veoma zahtevnim.

Porodična kuća I73 u NiÅ”u

Porodična kuća I73, projekat KontraStudio / foto: Relja Ivanić

Objekat: Porodična kuća I73
Lokacija: NiÅ”
Godina projektovanja: 2018.
Godina izgradnje: 2021.
PovrŔina: 500 m2
Spratnost: Po+P+1
Autori: KontraStudio
Projektanti: Miroljub Stanković d.i.a.,
Zoran Nikolić d.i.a., MiloÅ” Ranđelović m.i.a.
Fotografija: Relja Ivanić

Neki od zahteva bili su da kuća bude prostrana, funkcionalno dobro povezana, zaÅ”tićena od pogleda sa ulice i otvorena ka privatnom dvoriÅ”tu.

Pravougaoni oblik parcele, sa dužom stranicom okrenutoj ka ulici, pružio nam je mogućnost za atipično arhitektonsko reÅ”enje. Internacionalni stil u arhitekturi bio je inspiracija za dobijanje čiste forme, belih i jednostavnih volumena.

Linijska postavka objekta duž ulice sa naglaÅ”enom horizontalnom arhitektonskom formom čini ovaj objekat posebnim. Stara urbana matrica, koja se nalazi sa druge strane ulice, verovatno će u dužem vremenskom periodu ostati nepromenjena. Novim planskim dokumentima sagledavano je područje južno od ulice, u kojoj je u poslednjih desetak godina formiran niz savremeno oblikovanih porodičnih objekata.

Arhitektonskim reÅ”enjem težilo se zatvaranju objekta prema ulici i postojećim objektima sa severne strane i funkcionalnom otvaranju objekta prema dvoriÅ”tu sa bazenom južne orijentacije. Dugačak ulični fasadni front projektovan je sa minimalnim brojem otvora, Å”to objektu daje skulpturalni karakter.

Objekat je podeljen na nekoliko celina, dnevna zona u prizemlju, noćna na prvom spratu, dok su tehničke prostorije i teretana u podrumu. Prizemlje je uređeno kao otvoreni zajednički prostor sa panoramskim pogledom na bazen i krajolik.

Velike staklene povrÅ”ine ka dvoriÅ”tu čine da se dnevni boravak dodatno vizuelno i funkcionalno Å”iri. Iako su zone konceptualno odvojene, dnevna i noćna zona su povezane dvoetažnim prostorom u zoni kuhinje, betonskim stepeniÅ”tem i mostom na gornjem spratu. Ovim povezivanjem prostora ne gubi se ni vizuelna, a ni zvučna komunikacija u objektu, Å”to je bio joÅ” jedan od zahteva investitora.

Kako je objekat u eksterijeru horizontalno podeljen, tako je u enterijeru vertikalno povezan, čime je stvoren specifičan unutraÅ”nji ambijent monumentalnog karaktera, atipičan za porodične kuće.

Porodična kuća u NiÅ”u projekat KontraStudio

Porodična kuća I73, projekat KontraStudio / foto: Relja Ivanić

Denivelisanjem terena u delu zadnjeg dvoriÅ”ta, omogućeno je prirodno osvetljavanje i provetravanje podrumske prostorije, namenjene za organizovanje teretane ili radnog prostora.

Naizgled jednostavan objekat, ali konstruktivno vrlo složen. Urađen je kao skeletna AB konstrukcija, sa naglaÅ”enim erkernim ispadima na uličnoj i dvoriÅ”noj fasadi, koji su dodatno naglaÅ”eni drugačijom obradom fasade prizemlja.

SpoljaŔnji zidovi su od energetskog bloka debljine 25 cm sa termoizolacijom u sistemu kontaktne fasade.

Enterijer porodične kuće u NiÅ”u

Porodična kuća I73, enterijer projekat KontraStudio / foto: Relja Ivanić

UnutraÅ”nji, pregradni zidovi su od energetskog bloka sa poboljÅ”anim akustičnim svojstvima. Međuspratna konstrukcija je armirano betonska ploča debljine 20 cm. Podovi su plivajući sa tipskim pečurkastim elementima za instalacije podnog grejanja. Za zavrÅ”nu obradu podova u prizemlju odabrana je granitna keramika velikih dimenzija, dok je u prostorijama na spratu predviđen viÅ”eslojni parket. U sanitarnim čvorovima, pomoćnim prostorijama i podrumu podna obloga su keramičke pločice. Pod garaže i prilaznog platoa je od ferobetona.

Enterijer porodične kuće u NiÅ”u

Porodična kuća I73, projekat KontraStudio / foto: Relja Ivanić

Obrada unutraÅ”njih zidova i plafona sagledavana je projektom enterijera, tako da su pored klasičnih gletovanih i bojenih povrÅ”ina predviđene obloge od pločastog materijala na potkonstrukciji, tehnika natur betona na lepku i dekorativni elementi od gipsanih ploča.

Sama funkcionalna organizacija objekta doprinela je oblikovanju i definisala glavne motive u enterijeru. Monohromatska obrada plafona i podova upotpunjena je oblogama i komadnim nameŔtajem u dezenu drveta, kao i pažljivim odabirom rasvete. Dodatnu dinamiku prostora stvaraju senke, koje pravi prirodno osvetljenje sa krovnog i bočnih prozora kuhinje, kao i pokretnih i fiksnih žaluzina.

Masivna pergola sa dominantnim čeličnim ā€œVā€ stubovima i čeličnim nosačima sa LLD gredama pojačava utisak izražene horizontalnosti i formira novu ambijentalnu celinu van objekta, koja u letnjim mesecima postaje deo dnevnog boravka.

Primenom tehnike natur betona na fasadi objekta u prizemnom delu, kao i u delu enterijera, pojačava se utisak povezanosti spoljaÅ”njeg i unutraÅ”njeg prostora. Monohromatska monolitna fasada razbijena je motivom gredica od aluminijumskih profila u dezenu drveta na uvučenom delu prednje fasade, koji se pojavljuje i na dvoriÅ”noj fasadi u vidu pokretnih žaluzina u zoni velike spavaće sobe.

S obzirom na veliku zapreminu ovog objekta, sa dvovisinskim prostorom u jednoj zoni, posebna pažnja posvećena je grejanju, primenom najsavremenijih principa trenutno dostupnih kod nas.

Porodična kuća I73

Porodična kuća I73, projekat KontraStudio / foto: Relja Ivanić

Grejanje i hlađenje objekta je kombinovano, toplotnom pumpom vazduh-voda, kombinacijom zidnih, parapetnih, plafonskih i kanalskih jedinica. Podno grejanje je urađeno u svim prostorijama na prizemlju i spratu. Na krovu su ugrađeni solarni kolektori za zagrevanje sanitarne vode.

U cilju obezbeđivanja rezervnog energenta za grejanje u periodima izrazito niskih temperatura, predviđen je i priključak na gas. U dnevnom boravku, funkcionalnu, ali i estetsku ulogu igra i kamin. U cilju smanjenja prekomernog zagrevanja kuće u letnjem periodu, značajnu ulogu imaju pokretne žaluzine, ali i pergola ispred dnevnog boravka.

Zahvaljujući dobro urađenom termičkom omotaču i primenom trostrukog stakla na svim spoljnim otvorima, postignuta je značajna energetska efikasnost objekta.

Najveći izazov u projektovanju ovog objekta bila je razrada detalja zahtevnih konstruktivnih elemenata kao Å”to su kolenasto AB stepeniÅ”te u enterijeru, pokretni brisoleji i masivna konstrukcija pergole, koji čine ovaj objekat autentičnim. Do željenih rezultata se doÅ”lo vrÅ”enjem nadzora nad izvođenjem radova i razradom izvođačkih detalja na relaciji projektant-izvođač.