Connect with us
Građevina

Toplotne pumpe kao reŔenje klimatizacije u objektima visokogradnje

Toplotne pumpe

// U građevinama visokogradnje postoje različiti klimatizacioni aparati, zasnovani na inovativnoj tehnologiji i obnovljivim izvorima energije u koje se ulaganje brže isplati. Oni su energetski visokoefikasni, a pružaju maksimalan osećaj komfora. To su najčeŔće sistemi koji funkcioniÅ”u radom toplotne pumpe vazduhā€“voda. //

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje prirodna toplotna energija ā€“ iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha radi grejanja ili hlađenja objekata

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje prirodna toplotna energija ā€“ iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha radi grejanja ili hlađenja objekata

One se baziraju na rekuperatoru toplote (koriste otpadnu toplotu vazduha, prečiŔćavaju otpadni vazduh nastao disanjem i fizičkom aktivnoŔću ljudi i radom električnih aparata) i inverteru koji upravlja radom kompresora s ciljem smanjivanja potroÅ”nje električne energije, koja se tako može smanjiti i do 30%. Za razliku od rezidencijalnih objekata, u domaćinstvima se čeŔće upotrebljava toplota dobijena iz zemljiÅ”ta. Cevi se polažu u dubinu od oko 1,5 m ili se koriste geosonde i bunari čijim se koriŔćenjem postiže najveća efikasnost budući da voda ima stabilnu temperaturu tokom cele godine.

toplotne pumpe

Foto: www.daikin.eu, toplotne pumpe

// Toplotne pumpe se prave u vidu pojedinačnog klima uređaja za svaku prostoriju ā€“ monoblok pumpa, tj. split sistem. Postoji i multi split sistem koji, osim Å”to reguliÅ”e grejanje i hlađenje većeg broja prostorija, objekat snabdeva i toplom vodom. //

U kombinaciji sa toplotonom pumpom, radi klimatizacije, grejanja i ventilacije objekata, koriste se i ventilator konvektori (fan coil uređaji), koji se sastoje od grejnog ili rashladnog jezgra i ventilatora. NajčeŔće su u kombinaciji sa kotlom za grejanje, te se isti cevovod i konvektori koriste kako leti za hlađenje, tako zimi za grejanje.

Kada govorimo o modelima rashladnih sistema, postoji ih viÅ”e, a izbor zavisi kako od namene objekta, potreba hlađenja, tako i do estetike koju želimo da ostvarimo u naÅ”em enterijeru, odnosno eventualne želje da instalirane jedinice budu skrivene, na primer u podu ili plafonu.

Autor teksta: Sanja Dakić