Connect with us
Arhitektura

Werner & Mertz- ODRŽIVOST KOJA SE KONSEKVENTNO PRIMENJUJE

Werner & Mertz- poslovna zgrada, energetska efikasnost objekta

 

Danas je verodostojnost kompanije od suštinskog značaja za uspeh poslovanja jedne jedne ekološki orijentisane i društveno odgovorne kompanije. Javnost obično poseduje prefinjeni osećaj za istinitost i iskrenost radnji i dela neke kompanije. Posebno je osetljiva kada ne može neposredno da proveri obećanje o učinku, kao na primer po pitanju zaštite životne sredine. Održivost je u našoj firmi glavni cilj svih ekonomskih, ekoloških i društvenih aktivnosti unutar celokupnog lanca vrednosti. Jedan verodostojan ekološki proizvod, kao što je Frosch, može poticati samo od kompanije koja održivost konsekventno sprovodi sopstvenim delovanjem, objašnjava orijentaciju kompanije Werner & Mertz Rajnhard Šnajder, njen generalni direktor i deoničar.

Kod Werner & Mertz – a se, između ostalog, podrazumevaju ciljane obuke zaposlenih u proizvodnji za najviše ekološke standarde i standarde kvaliteta, odgovarajuće direktive za nabavku, za logistiku, distribuciju i mnoga druga pitanja.

Werner & Mertz- brend Frosch

ODGOVORNA NABAVKA

Werner & Mertz uticaj na održivost ne ispoljava samo kroz sopstvenu proizvodnju i distribuciju svojih brendova, već smo i u nabavci u poziciji da nabavljamo ekološki kompatibilne, društveno prihvatljive i ekonomski isplative proizvode i sirovine. Za to su zaslužne naše direktive za održivu nabavku. Već prilikom izbora dobavljača, uzimaju se u skladu sa time u obzir već primenjeni i planirani koraci u menadžmentu životne sredine i održivosti.

MENADŽMENT AMBALAŽE – PIONIRSKI RAD PO PITANJU RECIKLAŽE

Kada je u pitanju ambalaža, kao primer se javlja to da Werner & Mertz, putem svojih aktivnosti po pitanju održivosti, takođe podstiče svoje dobavljače. Mi stavljamo akcenat na kontinuiranu optimizaciju ekoloških svojstava ambalaže celokupnog našeg portfolija. Sistem ocene koji poseduje firma ocenjuje komponente ambalaže i dostavljane delove na osnovu različitih kriterijuma, kao što su:

• Poreklo i udeo obnovljivih materija
• Svojstva upotrebe i masa
• Sposobnost reciklaže i varijante odlaganja

Werner & Mertz- enterijer zelena gradnja

Werner & Mertz- enterijer zelena gradnja

Prilagođavanjem mase se štedi plastika i optimiziraju se troškovi logistike. Pionirska snaga kompanije se ogleda, međutim, u recikliranoj inicijativi Recycling First. Pozadina ove inicijative leži u činjenici da se u svakoj prosečnoj plastičnoj boci, a koja je uobičajna za ovu delatnost, nalazi više fosilnih sirovina (nafta), nego u recepturama sredstava za čišćenje, odnosno koja se u njima nalaze. Vezani CO2 se u velikoj meri oslobađa u postrojenjima za sagorevanje otpada usled nedostataka tokova recikliranja, a koji već funkcionišu.

Werner & Mertz preuzima ulogu predvodnika i upotrebljava ekološki korisnu plastičnu ambalažu, sakupljenu od domaćinstava, kao dragocenu sekundarnu sirovinu. Danas, udeo recikliranog materijala u ambalaži Frosch-a iznosi 100%. Našim angažmanom u ovoj oblasti, ne samo da se štite dragoceni resursi (sirova nafta), već se redukuje i potrošnja energije i emisije CO2.

Werner & Mertz- zgrada pozitivnog energetskog bilansa

Werner & Mertz- zgrada pozitivnog energetskog bilansa

OPTIMIZACIJA LANCA SNABDEVANJA

SCOPE (Supply Chain Optimierung Europa) – engleski je naziv za ugao gledanja ili “horizont”- poseduje uvid u troškove, vreme i kvaliteta svih procesa i projekata Werner & Mertz-a. Unutrašnje strukture se optimiziraju zajedno sa SCOPE-om u cilju rastućih spoljnih zahteva. Procesi se redukuju, usklađuju i pojednostavljuju. Prvenstveni cilj je da se još više poboljša kvalitet isporuke, a krajnji cilj-postizanje zadovoljstva potrošača. Takođe se, povodom održivosti, u poslovne procese uključuju i eksterni pružioci usluga/ proizvođači.

Tako je bilo moguće delimično redukovati emisiju CO2 jer su tranporti bili povezani od strane logističkih operacija. Još jedan doprinos zaštiti klime pružaju dodatne fotovoltaik (fotoćelije) ploče na krovovima skladišta visokih regala u Majncu. Umesto da se kratkoročno samo stavi akcenat na smanjenje troškova, na SCOPE-om se povećava efikasnost lanaca snabdevanja i isporuke. Zalihe se redukuju, a primena i potrošnja materijala može biti svrsishodnija i posebno orijentisana ka potrebi. To se smatra ekonomičnim i, takođe, je ekološki korisno.

Werner & Mertz-poslovna zgrada, energetska efikasnost objekta

Werner & Mertz-poslovna zgrada, energetska efikasnost objekta

EMAS – OBIMNA SERTIFIKACIJA

EMAS sertifikat dokazuje najviši mogući angažman po pitanju održivosti u svim oblastima kompanije i ujedinjuje različite niže sertifikacije, kao što su EU Ecolabel ili ISO 14000. Ekološki sastojci i ambalaža proizvoda se pri tome, takođe, podrazumevaju, kao i održiva proizvodnja, putem naših postrojenja za primenu vode u vlasništvu firme i logistike. Pri tom se ne sme odmarati na lavorikama, jer je EMAS sertifikacija jedan kontinuirani proces. Svake godine se nove mere moraju postavljati, kako bi se izbegao status kvo.

KUĆA ENERGETSKOG BILANSA U PLUSU

Kompanija je sebi postavila slične visoke zahteve kako za proizvode marke Frosch, tako i za novoizgrađenu zgradu glavne uprave u nemačkom gradu Majncu. 150 godina je Werner & Mertz važan sastavni deo metropole na Rajni. Stoga je poseban značaj dat tome da novo sedište firme ispunjava najviše međunarodne standarde za održivu i ekološku gradnju.

MEĐUNARODNO PRIZNANJE ZA EKOLOŠKI ANGAŽMAN

Ovi napori su nagrađeni priznanjem renomirane nemačke ekološke nagrade već pre otvaranja, pre nego što je septembru 2012. godine predata zahtevna LEED Paltinum sertifikacija za održivost za novu zgradu. LEED (Leadership in Energy & Environment Design) je međunarodno najrasprostanjeniji sistem sertifikacije, kojim se ocenjuju i klasifikuju kvalitetna ekološka zdanja. Zdanja se ocenjuju na osnovu šest glavnih kriterijuma: održivost lokacije, efikasnost vode, potrošnja energije, ekološki materijali i resursi, kvalitet unutrašnjost (enterijera), kao i inovativna rešenja. Ocenjivanje se vrši na osnovu utvrđenog sistema bodovanja, pri čemu se, u zavisnosti od broja bodova, mogu postići četiri stepena kvaliteta (standardni, srebrni, zlatni i platinasti).

ODRŽIVI ENERGETSKI KONCEPT POSTAVLJA NOVE STANDARDE

Ovaj najviši stepen priznanja postignut je pre svega jedinstvenim održivim energetskim konceptom. Zgrada pozitivnog energetskog bilansa u plusu postavlja standarde i stoga važi za najodrživiju novogradnju Nemačke. Pored najbolje moguće toplotne izolacije spocijalnom četvoroslojnom staklenom fasadom, posebno se obratila pažnja na korišćenje obnovljivih izvora energije. Za grejanje i klimatizaciju zgrade služi geotermički uređaj blizu površine. Potreba pumpi za električnom energijom zadovoljava se putem 16 manjih vetrenjača na krovu zgrade. Fotovoltažni (fotoćelije) uređaji dodatno isporučuju električnu energiju i obezbeđuju da kombinacija ova tri obnovljiva izvora energije daju 20% više od sopstvenih potreba. Time je 2011. godine emisija CO2 smanjena za 160 tona.

EKOLOŠKI PROMIŠLJENO – KAKO UNUTRA, TAKO I SPOLJA

I na unutrašnjosti upravne zgrade se stavlja veliki akcenat na održivost. Zidovi obrasli zelenilom i otvorene fontane sa vo- dom u prijemnom delu ne samo da obezbeđuju prijatnu klimu prostorije, već putem povišene vlažnosti vazduha smanjuju troškove grejanja. Prilikom izbora drvenih podova odluka je donesena u korist neobrađenog drveta domaćeg hrasta. Rasveta u zgradi se reguliše putem plafonskih reflektorskih lampi. Kojima se upravlja pokretom. Na pet spratova radi oko 200 zaposlenih čija su radna mesta opremljena isključivo kancelarijskim nameštajem koji može da se reciklira. Dobav- ljač ovog nameštaja, opet, sam posedujem sertifikat EMAS i ISO 14001, i njegova kancelarijska oprema je pretežno nagrađena “Plavim anđelom” (ekološko priznanje, koje se dodeljuje od 1978. godine, za posebne ekološke proizvode i usluge). Katalitičko čišćenje itisonskih podova pretvara supstance štetne po zdravlje sadržane u vazduhu, kao i neprijatne mirise, u nekritične sastavne delove vazduha, kao što su vodena para i atmosferski azot i razgrađuje ih. Postojeće drvene dekorativne površine napravljene su od nedim- ljenog/nesušenog bagrema.

Werner & Mertz- Zgrada pozitivnog energetskog bilansa

Werner & Mertz- Zgrada pozitivnog energetskog bilansa

KORAK PO KORAK DO IZVANREDNOG UKUPNOG REZULTATA

Međutim, nije samo radno mesto održivo uređeno u novom sedištu Werner & Mertz-a. I dnevni dolazak radnika bi trebalo po mogućnosti da bude ekološkog aspekta. Stoga su uvedeni posebni poslovni tiketi koji radnicima omogućavaju dolazak lokalnim javnim prevozom sa popustom. Podstiče se i ekološki i individualni prevoz i to putem stvaranja posebnih parking mesta za električne automobile sa odgovarajućim mogućnostima za punjenje.

Rajnhard Šnajder objašnjava ove mnogobrojne, ali različite ekološke mere na sledeći način: Za ovaj izvaredan rezultat postupili smo slično kao kod našeg brenda Frosch: umesto da investiramo velike iznose u apsolutno perfekcionizovanje jednog jedinog svojstva, pazimo na to da unapređujemo što je moguće više ekoloških aspekata i elemenata održivosti. Time nastaje izvarendan ukupan rezultat.

UPRAVNA ZGRADA WARNER&MERTZA

– Zaposleno: 194 radnika
– Bruto površina: 6.000m2
– Vrednost građevinskih radova: oko 14 miliona evra

Energetski bilans 2011:

– Potrošnja električne energije za grejanje i hlađenje zgrade: 43,92 Mwh
– Proizvodnja električne energije iz fotoćelija i vetrenjača: 55,05 Mwh
– Više proizvedeno, nego potrošeno električne energije: 11,13MWh(20,2%)
– Smanjena emisija CO2: za 160t/p.a.

Autor: Alexander Litofcenko, Product Manager, Warner&Martz