Connect with us

Građevina

Kako odabrati malter za unutrašnje prostore?

Objavljeno

:

Izbor adekvatnog maltera može podići vrednost građevinskog objekta, doneti uštede troškova, smanjiti radne zahteve i sprečiti pojavu oštećenja konstrukcije tokom životnog veka objekta. Da bi se predložio najadekvatniji sistem maltera potrebno je poznavati sve zahteve koji se na njega stavljaju.

KAKO ODABRATI MALTER?

  • Od čega je osnova koju ću malterisati? Opeke, porozni beton, stara gradnja, itd.
  • Kakav završni izgled maltera želim da postignem? Želim li potupno ravnu, glaziranu stukturu, nivelisanu, granuliranu, strukturiranu?
  • Kakva izgleda okolina? Uobičajene stambene četvrti, sobe sa povećanim stepenom vlažnosti, prostori pod opterećenjem, itd.

 

Opeka

Opeka

Malterisanje opeke

Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje, opeka mora biti u skladu sa izborom adekvatnog maltera. U zavisnosti od ravni i tipa, opeka se malteriše jednoslojnim ili višeslojnim sistemom malterisanja. Izbor maltera zavisi i od željenog izgleda površine, vrste okruženja, odlika osnove i zahteva u pogledu funkcionalnosti maltera.

 Gas beton

Gas beton blokovi

Gas beton blokovi

Gas beton blokovi prave se od prirodnih sirovina. To su standarni blokovi, male težine i visoke paropropusnosti. 
Standardni blokovi dozvoljavaju i upotrebu tankoslojnih maltera. Debljina ovakvih maltera u unutrašnjosti počinje od oko 6 mm.

 Betonska osnova

Betonska osnova

Betonska osnova

Beton spada u najviše korišćene građevinske materijale. Uglavnom se koristi za gradnju potpornih konstrukcija, nadprozornika i nadvratnika, poprečnih greda, stubova, plafonskih ploča, osnova, betonskih blokova, itd. Postoji široki izbor sistema maltera za betonske osnove, ručno ili mašinski nanete maltere koji se sastoje od više slojeva, tankih maltera i košuljica.

Cement-drvo materijali

Cement-drvo materijali

Cement-drvo materijali

Trenutno je na raspolaganju nekoliko alternativnih materijala za zidanje zidova. Jedna od njih je ekološki materijal na bazi drvene strugotine. U razmatranje uzeti građevinske blokove (npr. Durisol) ili sendvič panele sa ispunom (npr. Velox).

Građevinski elementi visokih termoizolacionih svojstava

Građevinski elementi

Građevinski elementi

Malteri za zidanje zidova sa veoma dobrim termoizolacionim svojstvima ima drugačije građevinske i fizičke parametre od tradicionalne opeke. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na njihovo malterisanje, odnosno tokom čitavog procesa od izbora maltera, sastava sistema za malterisanje do preciznog rešavanja detalja.

Kalcijum-silikatna opeka

Kalcijum-silikatna opeka

Kalcijum-silikatna opeka

Ekološki materijal izuzetnih akustičnih svojstava i visoke akumulacione moći omogućava korišćenje široke lepeze maltera. Posebno preporučujemo Klima proizvode za bolju regulaciju klime u unutrašnjem prostoru.

 

 

 

Baumit Serbia d.o.o.

 

 

 

 

BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno