Connect with us
Novosti

GRADOVE GRAĐANKAMA: Rodno-odgovorno urbano planiranje

Objavljeno

:

Žensko arhitektonsko društvo ŽAD s ponosom najavljuje saradnju sa Agencijom za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women Srbija, na projektu Gradove građankama – Rodno-odgovorno urbano planiranje.

Cilj projekta je analiza domaće prakse urbanog planiranja iz rodne perspektive, na osnovu koje će biti izrađen vodič za planere i građane za ko-kreaciju rodno-senzitivnih gradova i javnih prostora dostupnih svima.

Uloga urbanog planiranja je zaštita javnog interesa i obezbeđivanje fer i ravnopravnog pristupa javnim gradskim površinama. Iako se percipira kao rodno-neutralna disciplina, kroz istoriju vidimo da su gradski prostori i sistemi prilagođeni muškim potrebama, navikama, pa i anatomiji. Iako u mnogim sredinama broj žena i višestruko prevazilazi broj muških stanovnika, fizički, ali i socijalno, gradovi su koncipirani tako da odgovaraju muškom iskustvu.

Da bi se postigla suštinska prostorna, ekonomska, kulturna i ekološka ravnopravnost u gradovima, urbano planiranje mora da uvrsti i alate za analizu i procenu specifično ženskih perspektiva, kao i potrebe i iskustva svih grupa koje rade, žive i koriste javne prostore u urbanim sredinama. Iako urbano planiranje u Srbiji ima dugu tradiciju, poslednjih decenija ova disciplina je zbog nedostatka resursa, znanja i političkih uticaja izgubila moć da štiti javni interes. To je smanjilo kapacitete planera i pojačalo ulogu drugih učesnika u ovim procesima: gradskih vlasti, investitora, nevladinih organizacija ali i javnosti.

Zagovarajući participaciju građana u svim fazama urbanog planiranja, ŽAD kao jednu od prvih aktivnosti projekta, sprovodi anketu koja treba da ispita stavove građanki i građana Srbije o doživljaju i načinima korišćenja javnih gradskih prostora, ali i da podigne svest najšire javnosti o gorućoj potrebi za promenom. Zbog novonastale epidemiološke situacije anketa će se sprovoditi onlajn.

Naredni korak istraživanja odigraće se 8. oktobra na Mikser Festivalu 2020 gde će se u okviru Mikser razgovora na jednom mestu naći stručnjakinje i stručnjaci iz različitih disciplina blisko vezanih za temu, kako bi se preispitali i predstavili interesi i mogućnosti građanki i građana, struke i upravljačkih struktura.

Informacije koje budu prikupljene ŽAD će upotrebiti za kreiranje svojevrsnog vodiča koji će predstavljati izazove i potrebe svih društvenih grupa jedne urbane sredine, sa posebnim akcentom na potrebe žena i senzitivnih grupacija. Priručnik će sadržati alate i preporuke namenjene ne samo ekspertima, već svim korisnicima gradske infrastrukture. ŽAD će takođe održavati edukativne radionice za planere i arhitekte kako bi se stečena znanja i preporuke što lakše i u što kraćem roku implementirale u podrazumevanu praksu u planiranju javnih gradskih prostora.
Priručnik će biti komplementaran sa UN ciljevima održivosti, kao i smernicama za rodnu ravnopravnost u urbanom razvoju. Finalna verzija dokumenta biće pripremljena i predstavljena javnosti krajem 2020. god, na godšnjoj manifestaciji dodele nagrada udruženja ŽAD istaknutim predstavnicama struke koje se zalažu za unapređenje arhitektonske i urbanističke struke u Srbiji.

Popunjavanjem ankete u nastavku možete postati važan deo ovog projekta i dati svoj doprinos budućim gradovima koji će biti po meri svih: link ka anketi.

http://www.zad.rs/gradove-gradankama/

Mikser
Gundulićev Venac 56
11000 Belgrade, Serbia
www.mikser.rs

Advertisement reklama na grenef portalu

Izdvojeno

Sa portala

Energetska efikasnost objekata Energetska efikasnost objekata
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Energetska efikasnost objekata u kriznom vremenu

Radeći u polju energetske efikasnosti objekata poslednjih 10-ak godina, na mnogobrojnim projektima različitih nivoa energetske efikasnosti i održivosti u najširem...

Ytong zelena gradnja Ytong zelena gradnja
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Zelena gradnja i najvažnije odlike

“Zelenim” se nazivaju oni objekti koji su građeni po principima održive gradnje. Najvažnije odlike „zelene gradnje“ su: manja potrošnja energije...

Antenall tim za projektnu podršku na projektima Antenall tim za projektnu podršku na projektima
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Kako naći najbolju podršku za vaš projekat?

Velika tražnja dovela je i do hiper ponude gde nije lako razaznati kome se obratiti od inženjera, arhitekata, projektnih biroa...

Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Najbolji način za smanjenje troškova i emisija štetnih gasova

S obzirom na to da se kompanije širom sveta suočavaju s ogromnim pritiskom kada je reč o troškovima energije i...

Divus Apartmani Divčibare Divus Apartmani Divčibare
Arhitektura2 meseca ranije

ENERGY NET predstavlja najnoviji projekat Divus apartmani Divčibare

Vođena svrhom da stvara bolju atmosferu po meri čoveka u skladu sa prirodom, kompanija ENERGY NET već više od 30...

Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču
Arhitektura3 meseca ranije

Vegetativni zidovi u arhitekturi

Vegetativni zidovi koji fasadni omotač pretvaraju iz statičnog u dinamičan odnos prema posmatraču, u gustim urbanim sredinama imaju veliki potencijal...

Sadržaj

Popularno