Connect with us
Novosti

Godišnji sastanak inicijative za regione uglja u tranziciji

Inicijativa za regione uglja

Pridružite se godišnjem sastanku Inicijative za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini
26. oktobar 2022. 

Inicijativa za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini poziva sve zainteresovane da se pridruže njenom godišnjem sastanku. Događaj će se održati u Briselu 22. i 23. novembra 2022. godine. Takođe, biće obezbeđen prevod i prenos događaja uživo.

U vreme kada energetska bezbednost i klimatske promene igraju odlučujuću ulogu u politici, ključno je da energetska tranzicija nikoga ne isključi. Događaj će tako okupiti predstavnike javnih institucija, međunarodnih organizacija, energetskog sektora i civilnog društva koji će učestvovati u otvorenom dijalogu. Godišnji sastanak će zainteresovanim stranama pružiti forum za direktnu razmenu informacija o trenutnom stanju, izazovima i putevima za pravednu tranziciju u Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini.

Događaj će pokriti brojne teme, uključujući:

  • veze između pravednih tranzicija i energetske krize; 
  • uspešne prakse angažovanja zainteresovanih strana;
  • mogućnosti za finansiranje pravednih tranzicija;
  • razvoj ljudskog kapitala u regionima uglja;
  • dobre prakse prenamene zemljišta i imovine i sanacije životne sredine.

Nacrt dnevnog reda 

Obrazac za registraciju

Informacije o mogućoj nadoknadi troškova puta za učesnike dostupne su u obrascu za registraciju.

Rokovi za registraciju:

  • 11. novembar, 12:00 časova po srednjeevropskom vremenu, za učešće na događaju u Briselu (na licu mesta)
  • 18. novembar, 18:00 časova po srednjeevropskom vremenu, za onlajn učešće.

Za više informacija o događaju, molimo da nas kontaktirate putem mejla: eventsWBUA@coalregions.eu.

Više o Inicijativi

Inicijativa za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini ima za cilj da pomogne zemljama i regionima da se odmaknu od uglja ka ekonomiji bez ugljenika, istovremeno osiguravajući da ova tranzicija bude pravedna.

Predvodi je Evropska komisija i šest međunarodnih partnera: Svetska banka, Sekretarijat Energetske zajednice, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Nacionalni fond za zaštitu životne sredine i vodoprivredu Poljske (NFOSiGW) i Evropski koledž u Natolinu.

Saznajte više о Inicijativi i koristite #CoalRegionsWBUA da pratite vesti na društvenim medijima.

* Ovo određivanje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.