Connect with us
Promo

Redukcija zvuka: Novi sertifikati za ALUMIL 4 sistema

U modernim gradovima postoji mnogo vrsta buke koje mogu otežati svakodnevni život. Prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu „zagađenje bukom je rastući problem širom Evrope i mnogi nisu svesni koliko direktno utiče na zdravlje“.

Kompanija ALUMIL razvija aluminijumske sisteme, fokusirajući se na poboljšanje kvaliteta života. Ističu njihovu efikasnost u smanjenju buke, a proizvodi prolaze napredne kontrole kvaliteta kako bi sertifikovali njihove performanse i dodatno poboljšali njihovu zvučnu izolaciju.

Zbog toga su nastavili sa novim sertifikatima za četiri (4) njihova sistema u vezi sa smanjenjem nivoa buke istih. Tačnije, sertifikovani su termoizolovani sistem ulaznih vrata SUPREME S77, SMARTIA S67 URBAN, SMARTIA M9660 i SMARTIA MD67. Za nove sertifikate, ALUMIL je sarađivao sa zvaničnim sertifikacionim telom Aristotelovog univerziteta u Solunu, Laboratorijom za arhitektonsku tehnologiju. Nakon svih neophodnih ispitivanja, merenja su dovela do sledećih rezultata u pogledu zvučne izolacije:

  • SUPREME S77: 44dB
  • SMARTIA S67: 45dB
  • SMARTIA M9660: 45dB
  • SMARTIA MD67: 42dB

Da biste dali red veličine u pogledu nivoa smanjenja buke koji obezbeđuju gore navedeni sistemi, uzmite u obzir da put sa velikim saobraćajem proizvodi nivoe buke blizu 80 decibela. To znači da ako imamo prozor sa sertifikovanom redukcijom zvuka od 45dB, buka koja će konačno proći će biti 45dB manja, a smanjena je na samo 35dB.

Vredi napomenuti da su gore navedena merenja, kojima su sistemi sertifikovani, sprovedena korišćenjem zastakljivanja specifičnih zvučno izolacionih svojstava. SUPREME S77 je sertifikovan sa zvučno izolovanim staklom od 46 dB, SMARTIA S67 URBAN sa zvučno izolovanim staklom od 50 dB, dok je za M9660 i MD67 odgovarajuće staklo imalo zvučnu izolaciju od 51 dB.

Kompanija ALUMIL ostaje verna svojoj viziji za stalni napredak i savršenstvo u izgradnji. Sa ovim novim sertifikatima za zvučnu izolaciju, poboljšavaju performanse svojih naprednih aluminijumskih sistema i nude svojim kupcima proizvode koji u velikoj meri doprinose smanjenju neželjene buke.

www.alumil.rs

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs