Connect with us
Arhitektura

Arhitektonski konkurs za tipsku fruškogorsku kuću za odmor

Tipska fruškogorska kuća za odmor u 21. veku

Konkurs organizuje Opština Irig, u saradnji sa Društvom arhitekata Novog Sada (DaNS) kao sprovodiocem konkursa.

KOPMLETNU KONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI.

Raspis konkursa možete pogledati ovde.

Život u gradu ima svoje prednosti, ali na ovim prostorima postoji tradicija povremenog boravka u prirodi ili ruralnim naseljima, u tz. vikend kućama. Čini se da ovaj trend ponovo osvaja, posle dugog niza godina povećana je potražnja za kućama za odmor. Nažalost, to može da dovode do nekontrolisane i neusmerene izgradnje, koja ugrožava ambijentalnu vrednost i obezvređuje ideju odmora i relaksacije.

Predeo Fruške Gore poseduje brojne pogodnosti i razvojne potencijale, pre svega zahvaljujući svojim položajem između dve urbane sredine Beograda i Novog Sada, lepotom prirode i značajem kulturno-istorijskih spomenika. Sa razlogom je deo tog prostora proglašen nacionalnim parkom. Planski, područje je pre svega viđeno za zaštitu i unapređenje prirodnih i spomeničkih vrednosti, saobraćajno i infrastrukturno povezivanje i opremanje. Prepoznat je kvalitet zemljišta i klimatskih uslova podneblja na ovoj lokaciji u smislu daljeg unapređenja poljoprivnredne proizvodnje, posebno voćarstva i vinogradarstva. Sve ovo daje i mogućnost za razvoj turističkih aktivnosti, počev od rekreativnih staza u prirodi, poseta kulturno-istorijskim spomenicima, sve popularnijih vinskih tura kao i kombinacije svih ovih kvaliteta u jedinstven itinerer. Zone za razvoj turističkih aktivnosti ne odnose se samo na hotelske smeštajne kapacitete, već i na zone planirane za izgradnju kuća za odmor.

Kako bi se sprečila devastacija ambijenta nasumičnim izborom i neprikladnim arhitektonski izrazom, došlo se na ideju za unapređenje prostora kroz katalošku ponudu odabranih tipskih projekata, usaglašenih sa planskom regulativom ali i savremenim zahtevima korisnika, vodeći računa i o ekonomskom i ekološkom faktoru. Izborom i kombinacijom ponuđenih rešenja stvoriće se ambijent usaglašenih formi, vizuelno atraktivan i dopadljiv, uklopljen u pejzaž.

Zadatak konkursa je kreirati funkcionalno i estetski kvalitetnu ponudu idejnih rešenja kuća za odmor u specifičnom ambijentu Fruške Gore i podrazumeva 3 različita tipa objekta:

  • Tip 1 – kuća za odmor za jednog vlasnika (porodica, pojedinac) maksimalne BRGP 100 m2, ne uključujući suteren.
  • Tip 2 – rezidencijalna vila maksimalne BRGP 150 m2, ne uključujući suteren. U ovom tipu razmotriti varijacije koje podrazumevaju korišćenje kuće od strane jednog vlasnika (porodica, pojedinac), do mogućnosti razvijanja posebnog dela objekta, jednog, koji bi služio kao smeštajni kapacitet u svrhu turizma. (apartman za iznajmljivanje, deljenje kuće, itd.)
  • Tip 3 – rezidencijalna vila maksimalne BRGP od 200 do 300 m2, ne uključujući suteren. Ovaj tip objekta treba da podrazumeva visok luksuzni standard objekta, što pre svega treba da se odražava u povećanom komforu I kvalitetu prostora, ne nužno u upotrebi skupih materijala i estetskog izraza. U ovom tipu razmotriti varijacije koje podrazumevaju korišćenje kuće od strane jednog vlasnika (porodica, pojedinac), do mogućnosti razvijanja posebnih delova objekta, maksimalno 3, koji bi služili kao smeštajni kapacitet u svrhu turizma. (apartmani za iznajmljivanje, deljenje kuće, itd.)

Moguće je da autori predaju konkursno rešenje za 2 ili 3 tipa kuće koja su razvijana po istoj programskoj, funkcionalnoj i estetskoj koncepciji. Svaki tip se predaje kao posebno konkursno rešenje.

Objekti treba da ispune visok standard unutrašnje organizacije prostora, kvaliteta izgradnje i primene materijala i estetski momenat oblikovanja. Osnov su planski definisani urbanistički parametri za kuće za odmor i rezidencijalne vile. Takođe, objekti treba da budu ekonomski dostupni, energetski efikasni, kvalitetni, trajni, a pre svega prijatni za boravak u prirodnom okruženju. Arhitektonsko oblikovanje je ključno, jer pri ponudi i izboru važna je podjednako i dopadljivost rešenja, mogućnost trasformacije i varijacije, jasan savremen izraz koji zadovoljava potrebe korisnika, ali istovremeno jasno ukazuje na tradicionalne postulate vezane za podneblje i stil. Posebno će se vrednovati implementiranje energetski održivih ideja kako u organizaciji prostora, tako i u različitim tehnološkim rešenjima.

CILJ KONKURSA

Izabrana konkursna rešenja će dobiti priliku da se razrade i realizuju. Predstavljaće katalošku ponudu za sve koji žele da grade u ovoj zoni, stimulans da kroz izbor kvalitetnog rešenja ujedno doprinesu očuvanju i unapređenju ambijenta i njegove vizuelne vrednosti. Osim toga, sva rešenja će biti promovisana na internet sajtu lokalne samouprave, stručnim portalima i društvenim mrežama kao primer dobre prakse, sa ciljem da se unapredi postojeći načini gradnje, ponude i očekivanja.

KONKURSNI ROKOVI

Početak konkursnog roka: 15.09.2021.
Rok za postavljanje pitanja: 25.10.2021.
Rok za predaju konkursnih radova: 01.11.2021. do 15:00 časova
Objava rezultata konkursa: 06.11.2021.

Društvo arhitekata Novog Sada

Svetozara Miletića 20, 21000 Novi Sad
T +381 21 423485
dans@dans.org.rs
www.dans.org.rs