Connect with us
Arhitektura

ALUPROF – ekološki sertifikovana kompanija

Aluminijumska ALUPROF fasada

Aluminijumska fasada, sistemi prozora i vrata ALUPROF kompanije dobili su Bronzanu sertifikaciju od strane Instituta za inovacije proizvoda “Cradle to Cradle“ (C2C).

Ovo je još jedno dostignuće za kompaniju u smislu održivih rešenja proizvoda i dalji korak na putu ka klimatskoj neutralnosti. Istovremeno, razvijaju niz proizvoda koji odgovaraju globalno priznatim deklaracijama ekoloških proizvoda (eng. Environmental Product Declarations – EPD).

Šta je “Cradle to Cradle“ sertifikacija?

Glavna svrha Instituta za inovacije proizvoda “Cradle to Cradle“ je da podstakne inovativnost i dizajn proizvoda koji imaju pozitivan uticaj na ljude i životnu sredinu.

Njihov sertifikat predstavlja globalno priznatu meru za bezbednije i održivije proizvode napravljenih u svrhu cirkularne ekonomije.

Osnovni koncept je da svaki deo svakog proizvoda bude recikliran. Taj princip su postavili arhitekta Vilijam Mekdonou i hemičar Majkl Braungart u knjizi “Credle to Credle: Remaking the Way We Make Things“ objavljenoj 2002. godine. Autori predstavljaju ideju o udaljavanju od industrijskog kolevka-grob modela gde se životni ciklus proizvoda završava uklanjanjem otpada koji ostavlja. Nova doktrina poteže ponovnu upotrebu materijala koji su ranije korišćeni u proizvodima i zaokret ka cirkularnoj ekonomiji.

Proces C2C certifikacije nije obavezan, međutim, ALUPROF je sproveo neophodne revizije koje ne samo da su obuhvatile njihov proces proizvodnje i načine upravljanja, već i sam proces dizajniranja sistema i detaljnu analizu dobavljača. Procenu ALUPROF kompanije su sproveli stručnjaci iz SGS-a, vodeće svetske kompanije za testiranje, inspekciju i sertifikaciju.

Prilikom dobijanja sertifikata C2C, procenjuje se proizvod u smislu njegovog ekološkog i društvenog učinka u okviru pet ključnih kategorija: materijalno zdravlje, cirkularnost proizvoda, zaštita čistog vazduha i klime, upravljanje vodom i zemljištem i socijalna pravičnost. Ocena ostvarenja su Basic, Bronze, Silver, Gold ili Platinum koje se dodeljuju svakoj od pet kategorija. Standard podstiče stalno usavršavanje tokom vremena dodelom sertifikata koji se zasnivaju na porastu nivoa postignuća i zahtevaju obnavljanje svake dve godine.

ALUPROF sistemi koji su Cradle to Cradle Certified® sa klasifikacijom Bronze uključuju njihovu MB-SR50N HI+ fasadu, MB-86 SI, MB-86 Casement, MB-86 ST, MB-70, MB-70 HI i MB-70 Casement prozore i sisteme vrata.

Staklena ALUPROF fasada

Foto: ALUPROF / kancelarija u Krakovu – Poljska

Deklaracije ekoloških proizvoda (EPD)

Deklaracije ekoloških proizvoda su nezavisni sertifikati koji su priznati širom sveta. EPD se izdaje na osnovu procene životnog ciklusa proizvoda i njegovog uticaja na životnu sredinu od faze proizvodnje do reciklaže. Aspekti koji se uzimaju u obzir uključuju količinu otpada proizvedenog tokom proizvodnje i potrošnju vode i energije za ceo proces.

Małgorzata Wojtasik, direktor prodaje i član Upravnog odbora ALUPROF kompanije, smatra da EPD izražava činjenicu da ALUPROF kompanija ozbiljno shvata održivi razvoj, zbog čega su konkurisali za Type III sertifikate za njihove aluminijumske profile, prozore, vrata i fasadne sisteme. Ističe kako je ovo velika promena na bolje za njihove klijente jer ovim putem će imati veće šanse da dobiju zelene građevinske sertifikate kao što su BREEAM ili LEED.

Poslovanje ALUPROF-a utemeljeno je u međunarodnim standardima za efikasnu implementaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Ovo je osmišljeno tako da održi delikatnu ravnotežu između nastavka rasta kompanije, ali minimizirajući njen uticaj na životnu sredinu. EPD-i i sertifikati olakšavaju potrošačima donošenje informisanih odluka, a biranjem proizvoda koji nose relevantne oznake utiču na smanjivanje negativnog uticaja zgrada na životnu sredinu.

ALUPROF

Više informacija o Aluprof ponudi:

Viktor Stojanoski
Regional manager
Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania
T. +389 702 135 63
vstojanoski@aluprof.eu
www.aluprof.eu