Connect with us
Arhitektura

5 trendova revitalizacije za koje niste čuli

Pojam revitalizacije najčešće nas podseća na prenamenu postindustrijskih objekata u stambene komplekse tipa loft ili u javne zgrade. Ovaj trend, iako i dalje je aktivan, predstavlja samo jednu od mogućnosti. Zamisli arhitekata i projektanata postaju sve hrabrije. Upoznajte se sa najzanimljivijim trendovima u pogledu revitalizacije!

1. Revitalizacija komercijalnih objekata

Sve do nedavno stari postindustrijski objekti su se prenamenjivali u tržne centre i stambene loftove. Danas – iako i dalje širom Evrope može da se nađe veliki broj postindustrijskih zgrada koje bi se mogle prenameniti, počinje se pojavljivati nova vrsta nekorišćenih zgrada – to su bivši tržni centri.

Nekad moderni i posećivani u velikim brojevima, danas, kad se veći deo trgovine preselio na internet, polako se prazne. Nisu više jedino mesto za razonodu u gradu. Najviše ih ima u SAD, preko 1200, ali klinička smrt tržnih centara i velikih trgovina zahvaća skoro sve evropske zemlje. Šta može da se napravi od mesta kroz sredinu kojeg prolaze pokretne stepenice?

Najčešće rešenje je prenamena tržnog centra u stambeni prostor

Najčešće rešenje je prenamena tržnog centra u stambeni prostor

Prenamena nekorišćenih prostora bivših tržnih centara

Najčešće rešenje je prenamena tržnog centra u stambeni prostor. Nešto veća ulaganja zahteva prenamena tržnog centra u uredski prostor. Takve objekte rado preuzimaju u posed univerziteti te otvaraju u njima naučne centre (na primer preuzimanje Highland Mall od strane Community College). Najnovija a ujedno i jedna od najperspektivnijih zamisli su zajednički radni centri i poslovni inkubatori.

Drugi način revitalizacije tržnih centara je prenamena s ciljem prilagođavanja promenljivim potrebama korisnika. Primer takvog pristupa je Broadgate Circle u Londonu sa poznatim zimskim klizalištem, koje u letnim mesecima nije generisalo aktivnost.

Broadgate Circle je centar društvenog života u bližoj okolini

Broadgate Circle je centar društvenog života u bližoj okolini

Sa arhitektonskog gledišta revitalizacijom je spušten i ulepšan prostor za zabavu te su naglašenije linije pogleda. Time je omogućeno korišćenje arene klizališta ne samo tokom zimskih meseci i otvaranje desetak restorana u krugu objekta. Sada Broadgate Circle je centar društvenog života u bližoj okolini.

Broadgate Circle, London, Velika Britanija. Upotrebljeni su sistemi: MB-59S, MB-SR50N

Broadgate Circle, London, Velika Britanija. Upotrebljeni su sistemi: MB-59S, MB-SR50N

2. Sjajni primeri adaptacije netipičnih objekata

Najveći izazov vezan uz revitalizaciju je naći novu namenu objektu koji je izgubio svoju prijašnju funkciju. Namenu, koja će biti ostvariva a istovremeno privlačna za potencijalne korisnike novog prostora.

Jedan od najsjajnijih takvih primera u Evropi je Hala Gong u Češkoj. Revitalizacijom je omogućeno pretvaranje rezervoara za gas valjkastog oblika i visine od 32 metra u dvoranu koja može da primi do 1500 gledaoca. Projekt praktički nije zadirao u originalnu konstrukciju!

– U istočnom delu objekta je napravljen ulaz za posetioce i ugrađen je sistem vrata. Pored toga u dvorani je ostakljen zapadni deo te je postavljen stakleni krov radi dodatnog osvetljenja enterijera pomoću prirodne svetlosti. Zahvaljujući primeni aluminijumskog fasadnog sistema MB-SR50 bilo je moguće da se sačuva uređenje i oblik zgrade, dok je sistem prozora i vrata MB-70HI sa poboljšanim termoizolacionim svojstvima omogućio postizanje savršenih karakteristika toplotne izolacije – objašnjava Viktor Stojanoski, Regional Manager firme Aluprof (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija).

3. Održivi razvoj celih gradova zahvaljujući revitalizaciji

Revitalizacija nije samo način da se objektima udahne drugi život, nego i efikasno rešenje za smanjenje emisije ugljen dioksida u odnosu na izgradnju nove zgrade. Ovo je od iznimne važnosti za celu našu planetu i buduće generacije.

Treba da se vodi računa o tome, naročito ako se pristupa toliko važnom projektu kao što je revitalizacija Beogradske rive duž obale Save i Dunava, koja obiluje napuštenim postindustrijskim zgradama.

Izgradnja novih zgrada nije korisna ni sa gledišta zaštite istorijskog pejzaža grada i njegove kulturne baštine ni sa gledišta ekologije. Energetski troškovi rušenja zgrada i obaveznog zbrinjavanja starih građevinskih materijala, od kojih većina se ne može reciklirati, predstavljaju ozbiljno ekološko opterećenje.

Energetski troškovi rušenja zgrada i obaveznog zbrinjavanja starih građevinskih materijala

Energetski troškovi rušenja zgrada i obaveznog zbrinjavanja starih građevinskih materijala

Mnogo je efikasnija kreativna revitalizacija pojedinih gradskih zona, uz poštovanje tradicije, autentičnosti i identiteta grada. To može da se ostvari upotrebom materijala koji su istovremeno ekološki prihvatljivi i omogućavaju obnavljanje eksterijera i enterijera na način koji je u skladu sa istorijskim značajkama i sa pitanjima toplotne izolacije ili zaštite od požara.

– Takav materijal je aluminijum. Reciklabilan je u 95%, pripada najekološkijim građevinskim materijalima – tvrdi Viktor Stojanoski, Regional Manager iz firme Aluprof. Koristeći ogromne konstrukcijske mogućnosti koje pruža aluminijum, može da se sačuva originalni oblik prozora i vrata od pre nekoliko desetina godina – dodaje stručnjak.

Hard Rock Hotel Budapest, Hungary, upotrebljeni su sistemi: MB-86 Foldline, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+

Hard Rock Hotel Budapest, Hungary, upotrebljeni su sistemi: MB-86 Foldline, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+

4. Rad zasnovan na aktivnostima

Da li i poluprazne kancelarijske zgrade čeka ista sudbina kao i oronule tržne centre? Možda medijska priča o bliskom kraju kancelarijskih prostora nije tačna?

Čini se da je još prerano da se nagoveštava kraj kancelarijskih zgrada. Iako rad na daljinu je sve popularniji, prekratko radimo u takvom režimu da možemo da budemo sigurni da će taj trend opstati. Velike prednosti takvog načina rada ne mogu u potpunosti da nadoknade mane daljinskog rada, vezane za ograničen kontakt s drugima, nedostatak kod kuće prostora prikladnog za rad ili problem sa razgraničenjem slobodnog i radnog vremena.

Međutim već sada se menja način organizacije kancelarijskih prostora. Najjači za sada trend je Rad zasnovan na aktivnostima, što podrazumeva kancelarijski prostor prilagođen potrebama ljudi koji tamo rade. Ured je podeljen na nekoliko zona (konferencijsku salu, multimedijalne sobe, prostor za opuštanje, tihe sobe ili focus rooms), od kojih svaka je namenjena za drugu vrstu posla. Možda i nije to revitalizacija u punom smislu te reči, ali ovakav postupak može da se smatra revitalizacijom starog ureda na mikroskalu. Za napuštene open space prostore ovo je velika šansa.

kancelarijski prostor prilagođen potrebama ljudi koji tamo rade

kancelarijski prostor prilagođen potrebama ljudi koji tamo rade

Za pripremanje takvog prostora su potrebni odgovarajući materijali, koji će omogućiti podelu prostora i obezbediti potrebne zvučne karakteristike i estetiku. Istovremeno takvo preuređenje pruža priliku za poboljšanje energetskih karakteristika. Kao primer toga mogu da služe naši sistemi pregradnih zidova MB-80 Office ili model MB-45 Office sa zaštitom od buke i toplotnom izolacijom, koje su se dobro dokazale u prostorima takvog tipa – objašnjava Viktor Stojanoski iz firme Aluprof.

Equal Business Parc C, Kraków, Poljska. Upotrebljeni su sistemi: MB-45, MB-59S Casement, MB-70, MB-78EI, MB-86, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

Equal Business Parc C, Kraków, Poljska. Upotrebljeni su sistemi: MB-45, MB-59S Casement, MB-70, MB-78EI, MB-86, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

5. Predgrađa kao mali gradovi

Veoma zanimljiv trend može da se primeti u SAD, gde se revitalizuju predgrađa. Smisao promene je da se od dosadašnjih spavaonica velikih gradova, s redovima kuća, napravi prostor, koja će da vrvi životom kroz ceo dan i koja će da potiče svoje žitelje na aktivnost i na građenje komšijskih odnosa, koja će takođe omogućiti život bez potrebe za odlascima u obližnju metropolu zbog izlaska u restoran ili zbog posete u biblioteci.

Sigurno na ovaj trend utiče rad na daljinu i činjenica da mnogi ljudi ne moraju da svakog dana putuju na posao. Sa druge strane, pandemija je skrenula pozornost na spoznaju koliko su važni međuljudski odnosi i koliko smo ih zanemarili – zbog toga prostori koji omogućavaju međukomšijske aktivnosti dobro su nam došli.

Revitalizacija kao društvena struja

Na kraju treba da se pominje uzlazni trend uključivanja u revitalizaciju lokalnog društva. Nov život, koji se ponekad poklanja celim gradskim četvrtima, nije samo rezultat komercijalnog bilansa uspeha, nego se stvara zbog brige za buduće generacije. Podjednako u ekološkom i sociološkom aspektu. U skladu s time mesna zajednica se uključuje u rasprave i planiranje, da se kasnije mogu uvažiti njene potencijalne potrebe. Tako, da nov prostor ima šansu da stvarno zaživi.

Aluprof logo

Više informacija o Aluprof ponudi:

Viktor Stojanoski
Regional manager
Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo and Albania
T. +389 702 135 63
vstojanoski@aluprof.eu
www.aluprof.eu