Connect with us
Arhitektura

Studentski konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno reŔenje

Za studente arhitekture master i doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, euPOLIS je raspisao konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog reŔenja za PLAVO-ZELENI PARK NA ZEMUNSKOM KEJU SA OBJEKTOM EUPOLIS EKO-EDU CENTRA.

Gladsaks, Lođ, Pirej i Beograd su četiri evropska pilot-grada u kojima će se u periodu između 2020. i 2024. godine testirati inovativni način projektovanja malih gradskih ā€œplavo-zelenihā€ parkova, uz aktivno učeŔće građana i primenu prirodom inspirisanih reÅ”enja, u cilju poboljÅ”anja kvaliteta života u gradu i unapređenja zdravlja i blagostanja građana.

Predvodnik projekta euPOLIS okuplja naučnike i stručnjake održivog razvoja 28 partnerskih organizija iz 13 zemalja sveta, uključujući i domaće ekspertske organizacije koje pružaju podrÅ”ku aktivnostima na beogradskim pilot lokacijama: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, enPlus d.o.o. i organizacija Mikser, u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu ā€“ Arhitektonskim fakultetom i Ženskim arhitektonskim druÅ”tvom. Projekat je podržan kroz program Horizon 2020 Evropske unije (H2020 ā€“ EU.3.5.2, grant br. 869448).

Eupolis konkurs za izradu urbanističko- arhitektonskog idejnog reŔenja na Zemunskom keju

foto: eupolis.mikser.rs

POSEBAN CILJ KONKURSA: POZITIVAN UTICAJ PARKA NA ZDRAVLJE I DOBROBIT KORISNIKA

Kako navode tematski ā€œplavo-zeleniā€ park treba da postane jedinstvena zelena oaza u okviru koje će se svi prirodni i prostorni resursi lokacije koristiti u neprekinutom prirodnom ciklusu, a pozitivan uticaj takvog uređenja i oblikovanja javne zelene povrÅ”ine na čovekovo zdravlje i dobrobit biti merljiv i nesporan.

Originalnost i inovativnost primene prirodom inspirisanih reÅ”enja, razumevanje i doprinos istraživačkom procesu euPolis projekta primenom sistemskih metodogija tokom projektanskog postupka, prostorna i funkcionalna reÅ”enja koja podstiču zajedniÅ”tvo, inkluziju, odgovornost prema okruženju su ideje koje euPolis konkurs želi da podstakne i koje će se posebno vrednovati pri izboru reÅ”enja i ideja koja će se dalje realizovati.

ViÅ”e informacija o projektu euPOLIS i partnerima koji učestvuju možete pronaći ovde.
Sve dodatne informacije o konkursu možete pronaći ovde.

Definisan konkursni rok za predaju rada je 11.03.2022. godine najkasnije do 24:00 putem elektronskog formulara na gore navedenom sajtu.

Izvor: www.eupolis.mikser.rs