Connect with us
Novosti

ACO StormClean tehnički filter

PrečiŔćavanje povrÅ”inskih voda čini jako bitan faktor neophodan za čuvanje kvaliteta podzemnih voda koje se nalaze u blizini bilo kog objekta, a samim tim i očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi.

Kao potpuno nov proizvod u oblasti modernog prečiŔćavanja povrÅ”inskih voda na naÅ”em tržiÅ”tu, ACO StormClean Tehnički filter nalazi svoju ulogu u situaciji kada čestice teÅ”kih metala sa povrÅ”ine ne mogu biti uklonjene gravitacijskom separacijom.Ā 

Tehnički filter se koristi kako bi se uklonile substance poput mineralnih ulja, teÅ”kih metala (bakar, cink i olovo), kao i fosfora koji postaju sastavni deo povrÅ”inskih voda posle padavina usled različitih tipova saobraćaja i industrijskih procesa koji se tu odvijaju. U kiÅ”nici, većina teÅ”kih metala se zakači za suspendovane materije – čestice mulja koje su manje od 63 mikrona (0.063mm) veličine i koje ne mogu biti uklonjene putem gravitacijske separacije. Usled ove situacije potrebna je alternativa gravitacijskoj separaciji, gde upravo tehnički filter pronalazi svoju ulogu.

ACO StormClean

ACO StormClean

Prednosti

  • Simultano čiŔćenje vode uklanjenjem mineralnih ulja, teÅ”kih metala i suspendovanih čvrstih materija
  • Tehnički filter je već sastavljen, tako da ga je dovoljno samo uključiti
  • Optimalan pristup separatoru radi održavanja, čiŔćenja i uklanjanja
  • Lagan kao plastika, čvrst kao beton
  • Jednostavan transport i instalacija zahvaljujući GRP materijalu i već napunjenom filter supstratu
  • 3-u-1 sistem (zamka za mulj, tehnički filter, uzorkovanje) za maksimalnu efikasnost tokom instalacije i rada

ACO Stormclean tehnički filter

Sa ACO StormClean tehničkim filterom povrÅ”ina od 4m2 filtera je dovoljna za prečiŔćavanje povrÅ”ine od 1,000 m2.Ā Zahvaljujući integraciji najmodernijih GRP kontejnera sistem je pogodan za upotrebu na različitim povrÅ”inama uključujući i one sa učestalim teÅ”kim saobraćajem.

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean tehnički fitler G-V koristi vertikalni tank kao konstrukciju i stiže sa jedinicom za uzorkovanje. Zamka za mulj nije uključena u ovu verziju. U samoj specifikaciji se može birati između standardnog skladiÅ”ta za mulj ili „Sedismart“-a koji pruža veću efikasnost u sedimentaciji, a kao dodatni rezultat i produžen životni vek filtera.

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H koristi horizontalnu konstrukciju tanka koja sadrži kako zamku za mulj, tako i jedinicu za uzorkovanje. Zahvaljujući svojoj horizontalnoj konstrukciji moguće je modifikovati dužinu kompletnog tanka i konfigurisati je tako da precizno odgovara zahtevima za odvodnjavanje bilo koje povrÅ”ine. Kao dodatak na stadardne specifikacije, ACO StormClean TF G-H može biti specijalno napravljen tako da odgovara bilo kojim individualnim zahtevima aplikacije.

www.aco.rs

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb, 22314 KrnjeŔevci, Stara Pazova
T. +381 22 811 580
F. +381 22 811 590
E-mail:Ā aco@aco.rs
Web:Ā www.aco.rs