Connect with us

Novosti

ACO StormClean tehnički filter

Objavljeno

:

Prečišćavanje površinskih voda čini jako bitan faktor neophodan za čuvanje kvaliteta podzemnih voda koje se nalaze u blizini bilo kog objekta, a samim tim i očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi.

Kao potpuno nov proizvod u oblasti modernog prečišćavanja površinskih voda na našem tržištu, ACO StormClean Tehnički filter nalazi svoju ulogu u situaciji kada čestice teških metala sa površine ne mogu biti uklonjene gravitacijskom separacijom.

Tehnički filter se koristi kako bi se uklonile substance poput mineralnih ulja, teških metala (bakar, cink i olovo), kao i fosfora koji postaju sastavni deo površinskih voda posle padavina usled različitih tipova saobraćaja i industrijskih procesa koji se tu odvijaju. U kišnici, većina teških metala se zakači za suspendovane materije – čestice mulja koje su manje od 63 mikrona (0.063mm) veličine i koje ne mogu biti uklonjene putem gravitacijske separacije. Usled ove situacije potrebna je alternativa gravitacijskoj separaciji, gde upravo tehnički filter pronalazi svoju ulogu.

ACO StormClean

ACO StormClean

Prednosti

  • Simultano čišćenje vode uklanjenjem mineralnih ulja, teških metala i suspendovanih čvrstih materija
  • Tehnički filter je već sastavljen, tako da ga je dovoljno samo uključiti
  • Optimalan pristup separatoru radi održavanja, čišćenja i uklanjanja
  • Lagan kao plastika, čvrst kao beton
  • Jednostavan transport i instalacija zahvaljujući GRP materijalu i već napunjenom filter supstratu
  • 3-u-1 sistem (zamka za mulj, tehnički filter, uzorkovanje) za maksimalnu efikasnost tokom instalacije i rada

ACO Stormclean tehnički filter

Sa ACO StormClean tehničkim filterom površina od 4m2 filtera je dovoljna za prečišćavanje površine od 1,000 m2. Zahvaljujući integraciji najmodernijih GRP kontejnera sistem je pogodan za upotrebu na različitim površinama uključujući i one sa učestalim teškim saobraćajem.

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean tehnički fitler G-V koristi vertikalni tank kao konstrukciju i stiže sa jedinicom za uzorkovanje. Zamka za mulj nije uključena u ovu verziju. U samoj specifikaciji se može birati između standardnog skladišta za mulj ili „Sedismart“-a koji pruža veću efikasnost u sedimentaciji, a kao dodatni rezultat i produžen životni vek filtera.

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H koristi horizontalnu konstrukciju tanka koja sadrži kako zamku za mulj, tako i jedinicu za uzorkovanje. Zahvaljujući svojoj horizontalnoj konstrukciji moguće je modifikovati dužinu kompletnog tanka i konfigurisati je tako da precizno odgovara zahtevima za odvodnjavanje bilo koje površine. Kao dodatak na stadardne specifikacije, ACO StormClean TF G-H može biti specijalno napravljen tako da odgovara bilo kojim individualnim zahtevima aplikacije.

www.aco.rs

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci, Stara Pazova
T. +381 22 811 580
F. +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno