Connect with us
Građevina

Zašto treba upisati kurs i obuku za rad na građevinskim mašinama?

kran

Obuka i kurs za rad na mašinama predviđen je za sve koji žele da se osposobe za upravljanje građevinskim mašinama, ali i drugim mašinama koje se koriste u različitim granama industrije.

Kada se zainteresovani odluče da upiši obuku i kurs za rad na mašinama najpre ih predavači upoznaju sa tim kako se izvode građevinski radovi ne samo na putevima, već i na različitim gradilištima. Osim što će polaznici kursa biti obučeni da rade na mašinama koje se tom prilikom koriste, već će naučiti kako da upravljaju mašinama koje služe za prenos tereta i premeštanje robe, ali i onim mašinama koje mogu da posluže u druge svrhe.

Naravno, svaki polaznik biće upoznat sa načinom funkcionisanja različitih radnih mašina i njihovim nazivima, ali i sa sastavnim delovima tih mašina. A šta je opis posla rukovaoca građevinskim mašinama?

Šta je u opisu posla rukovaoca građevinskih mašina?

Naime, u opis posla ulazi izvođenje zemljanih radova u niskogradnji, izgradnja puteva, iskopavanje na površinskim gradilištima, rudnim nalazištima i drugim terenima. Ako planirate da se zaposlite kao rukovalac građevinskim mašinama trebalo bi da znate da ćete često biti zaduženi i za upravljanje postrojenjima za proizvodnju betona, tj. asfalta, ali i za postrojenja čija je primarna namena proizvodnja kamenog agregata, kao i upravljanje mašinama koje služe za izgradnju puteva i za prenos različitog tereta.

Tako će se polaznici kursa i obuka za rad na mašinama upoznati sa različitim načinima upravljanja za svaku mašinu ponaosob, jer postoje nožni i ručni upravljači. U opisu posla svakog rukovaoca radnim mašinama stoji i da bi trebalo da kontrolišu ispravnosti mašina, higijenu i zbog toga se svi polaznici upoznaju sa načinima za proveru isptavnosti mašina.

Posebno je važna bezbednost i zaštita na radu!

Naime, građevinski poslovi osim što su veoma teški često se obavljaju i u ne baš prijatnim uslovima. Rad na gradilištima se tretira kao potencijalno opasan, pa se svaka obuka i kurs za rad na mašinama sastoji i ih upoznavanja polaznika sa trenutno važećim Zakonom o bezbednosti i zaštiti na radu. Na taj način zaposleni saznaju koju bi opremu trebalo koristiti i koje su moguće opasnosti sa kojima se zaposleni mogu susresti.

Jedna o mogućih situacija jeste prevrtanje radne mašine ako se poslovi izvode na neravnom i kosom terenu. Na gradilištima su odroni česta pojava, pa se polaznici posebno upoznaju sa načinima na koje treba reagovati u tim situacijama. Takođe se obučavaju i za pružanje prve pomoći u slučaju da dođe do određenih povreda ili neprijatnosti na radu.

Kako teče nastava tokom obuke i kurseva za rad na mašinama?

Nastava za rukovaoca radnim mašinama sastoji se iz dva dela, teorijskog i praktičnog. Teorijski deo se može izvoditi individialno, grupno ili online. Kada se usvoje teorijska znanja, onda se prelazi na praktični deo, odnosno izlazi se na teren. Tada se polaznici individualno obučavaju za rad na mašinama, a kada se i teorijski i praktični deo polože, dobija se sertifikat o položenom ispitu.

A onda kreće ozbiljan posao. Zato se polaznicima savetuje da sve što im nije jasno obvezno pitaju, jer je posao vrlo odgovoran i veoma zahtevan.


SAB doo
Pariske komune 26/I,
11070 Novi Beograd, Srbija
T: +381 (11) 260-43-75
F: +381 (11) 260-43-75
office@sabdoo.rs
www.sabdoo.rs