Connect with us
Novosti

U Srbiji još dva međunarodna aerodroma – jedan kod Dobanovaca, drugi kod Novog Sada

Prema Prostornom planu Srbije od 2021. do 2035. godine, koju je objavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u Srbiji će se graditi dva nova međunarodna aerodroma – jedan kod Dobanovaca, a drugi kod Novog Sada.

Principi razvoja vazdušnog saobraćaja podrazumevaju: efikasnost i bezbednost upravljanja vazdušnim prostorom, obezbeđenje najbolje ponude korisnicima, ekonomično upravljanje, povećanje efikasnosti, implementaciju standarda i procedura u zaštiti životne sredine, multimodalno povezivanje svih vidova saobraćaja i primenu svih standarda i procedura u sistemu upravljanja aerodromskom infrastrukturom, kako bi se vazdušni saobraćaj odvijao bezbedno.

Osnovna koncepcija prostornog razvoja aerodromske infrastrukture zasniva se na razvoju i opremanju međunarodnih aerodroma i daljoj realizaciji projekata u okviru mreže aerodroma sa dozvolom i aerodroma sa saglasnošću (koji u teritorijalnom smislu čine mrežu regionalnih aeorodroma). Pripadnost zakonski definisanoj kategoriji aerodroma nije konstantna i u tom smislu su moguće promene u periodu implementacije ovog PPRS.

U nastavku pogledajte planska rešenja za međunarodne aerodrome su:

1. postojeći kompleks aerodroma „Nikola Tesla” u Beogradu – planirane su aktivnosti koje su utvrđene kroz postojeću plansku dokumentaciju za aerodrom i kroz planove razvoja na području Beograda. Ove aktivnosti obuhvataju: izgradnju novih saobraćajnih i infrstrukturnih objekata; rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata; prostorno trasiranje i tehničko definisanje povezivanja sa železničkim i drumskim saobraćajnicama i sistemom gradskog prevoza; formiranje kargo kompleksa i unapređenje postojećih i izgradnju novih aerodromskih sadržaja radi povećanja kapaciteta, u skladu sa očekivanim rastom broja putnika i obima robnog transporta;

2. nova lokacija aerodroma Beograd – usled prostornog ograničenja na postojećoj lokaciji aerodroma, predviđena je nova lokacija na 10 km zapadno od aerodroma „Nikola Tesla”, 24 km od Beograda u neposrednoj blizini auto-puta E70 na potezu Grmovac – Dobanovci – Deč. Polazno definisanje kapaciteta i potreba, na osnovu čega će se pristupiti izradi potrebne dokumentacije, ukazuje na kompleks od oko 1.100 ha, sa tri poletno-sletne staze, dva putnička terminala, dva robna terminala, logističkom i slobodnom carinskom zonom, modernom navigacionom opremom i sistemom svetlosnog obeležavanja i Kodnom oznakom aerodroma 4F;

3. aerodrom „Konstantin Veliki” u Nišu – planirane su aktivnosti unapređenja usluga izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture, kako bi aerodrom dobio status intermodalnog centra;

4. aerodrom „Morava” u Kraljevu – planirane su aktivnosti unapređenja usluga izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture, kako bi se izvršilo odgovarajuće pozicioniranje namena, sadržaja, objekata i način povezivanja aerodroma na planiranu mrežu autoputeva (Moravski koridor) i dr;

5. izgradnja novog aerodroma Novi Sad – na lokaciji koja se nalazi na oko 15 km jugoistočno od Novog Sada, u neposrednoj blizini auto-puta A1, na potezu Kovilj – Šajkaš – Budisava, sa obuhvatom od oko 300 ha i kodnom oznakom aerodroma 4E. Neposredna blizina pruge predstavlja perspektivu za razvoj robnog, multimodalnog transporta;

6. aerodrom u Prištini – planirane su aktivnosti unapređenja usluga izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture. Planirano je i unapređenje regionalnih veza uspostavljanjem potrebnog obima saobraćaja na relaciji Beograd – Priština.

Planska rešenja za ostale aerodrome su (Tematska karta 10):

1. proširenje, modernizacija i opremanje lokacije aerodroma „Čenej” LYNS u Novom Sadu;
2. izgradnja novog aerodroma Kruševac – na lokacija koja se nalazi jugoistočno od Kruševca na potezu Rosulje, sa kodnom oznakom 2B za instrumentalno letenje. Postojeći aerodrom „Koširsko polje” LYKS je u procesu gašenja, s obzirom na njegovu blizinu centru grada Kruševca i planirane druge namene;
3. završetak realizacije projekta aerodroma „Srebrno jezero” u Velikom Gradištu;
4. izgradnja novog aerodroma Bor – na lokacija koja se nalazi van zone uticaja rudnika;
5. završetak realizacije projekta i puštanje u funkciju aerodroma „Pranjani”, Gornji Milanovac;
6. u toku implementacije PPRS potrebno je uraditi odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje će se dodatno definisati i utvrditi koje aerodrome iz postojeće mreže treba u funkcionalnom smislu modernizovati i rekonstruisati u cilju daljeg ostvarivanja ravnomernijeg regionalnog razvoja, jačanja teritorijalnog integriteta i razvoja sistema vazdušnog transporta;
7. uradiće se dodatna provera mogućnosti korišćenja postojećih vojnih aerodroma u Somboru i Sjenici u civilne svrhe.

Izvor: www.mgsi.gov.rs