Connect with us
Materijali

Tradicija i iskustvo pod novim imenom

Fragmat S - Hidroizolacija

TIM IZOLIRKA D.O.O. Šid, kao vodeća fabrika u proizvodnji hidroizolaconih i termoizolacionih materijala menja svoje poslovno ime i postaje FRAGMAT S.

Moderna gradnja zahteva da građevine štitimo od vlage, prodora vode, od niskih i visokih temperatura. Široki asortiman proizvoda iz našeg proizvodnog programa omogućuje postizanje širokog stepena toplotne i hidroizolacije objekta.

TERMOIZOLACIJA – Toplotna izolacija Fragmat se izrađuje u skladu sa najnovijim zahtevima i pod stalnim laboratorijskim nadzorom, zbog stvaranja udobnog životnog prostora i održavanja zdravije životne sredine.

  • XPS ploče – XPS je u funkciji “tihog čuvara okoline” i lake izolacije za bezbrižnu ugradnju pri teškim uslovima na mestima sa višim zahtevima. Dugogodišnja primena u građevinarstvu je pokazala da je njegova trajnost veća od životnog veka zgrade u kojoj je ugrađen.
  • EPS ploče – Energetski štedljive zgrade i kvalitetne stambene prostore ne možemo ni zamisliti bez ekspandiranog polistirena [EPS]. U razvijenim državama stanje je takvo, da je 90% svih fasada izolovano upravo sa ekspandiranim poli- stirenom.
  • Kombi ploče – Ploče od drvene vune, povezane cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacioni materijal. Osnovna sirovina je drvo četinara domaćeg porekla, od kojeg se izrađuje drvena vuna, koja postupkom mineralizacije postaje teško zapaljiva, a u kompaktnu celinu povezana je sa cementnim vezivom. Kombi ploče zbog svog sastava spadaju u kategoriju prirodnih proizvoda.

HIDROIZOLACIJA – Zadatak hidroizolacije je osigurati suvu konstrukciju i time obezbediti povoljne uslove u unutrašnjim prostorijama. Štite vas i vašu imovinu. Hidroizolacija sprečava prolaz vode odnosno vlage u nosivu konstrukciju. Iz tog razloga se nalazi na spoljašnjoj strani konstrukcije, gde je zgrada u dodiru s terenom (vlaga i voda iz tla) i gde su spoljašnje vertikalne površine zgrade izložene vremenskim uticajima.

FRAGMAT S d.o.o.
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
M. +381 62 8026 889

Distributivni centar BEOGRAD
Surčinska 11f, 11077 Ledine
Tel/Fax : +381 11 2260 129
+381 11 2260 382

e-mail: office@fragmat.rs
web site: www.timizolirka.rs