Connect with us
Energetska efikasnost

Srbija je prva država u regionu koja ima mapu puta za cirkularnu ekonomiju

cirkularna ekonomija

U okviru UNDP projekta „Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji“, Ministarstvo zaštite životne sredine izradilo je „Mapu puta za cirkularnu ekonomiju“. Srbija je prva država u regionu Zapadnog Balkana koja ima mapu puta za cirkularnu ekonomiju, a koja je jedan od najvažnijih instrumenata za ispunjavanje ciljeva Evropskog zelenog dogovora (European Green Deal) koji je Evropska komisija usvojila u decembru 2019.

Ova mapa treba da doprinese promeni pristupa nekontrolisane potrošnje prirodnih resursa i pokretanju ekoinovacija, primeni novih poslovnih modela koji će doprineti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030. Namenjena je donosiocima odluka na svim nivoima, ali i privredi, naučno-istraživačkoj zajednici, civilnom društvu, kao i građanima.

Objavljivanjem ovog važnog dokumenta, kao putokaza za održivo poslovanje i odgovornu potrošnju, stvaraju se preduslovi za razvoj proizvoda i usluga koji će predstavljati manje opterećenje na životnu sredinu, uz masovnije korišćenje obnovljivih izvora energije i stvaranje potpuno novih „zelenih“ radnih mesta i dostizanje višeg nivoa kvaliteta života građana.

Izvor: pks.rs