Connect with us
Novosti

Snaga prirode na Sajmu energetike

16. Međunarodni sajam energetike, koji se pod sloganom „Snaga prirode“ na Beogradskom sajmu održava od 23. do 25. novembra, i u okolnostima globalne pandemije „kovida-19“ može da bude regionalna karika koja nedostaje, da poveže sve naše obaveze, potrebe i mogućnosti u pogledu snabdevanja što je moguće kvalitetnijom i čistijom energijom, uz što je moguće manju štetu po okolinu i nas same.

Ovaj najveći i najrespektabilniji godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva okuplja najznačajnije domaće firme, institucije i organizacije, ali i eminentne inostrane kompanije, oko vizija, planova i projekata pre svega u vezi sa energetskim sektorom Republike Srbije.

16. Međunarodni sajam energetike

16. Međunarodni sajam energetike

Sajam energetike 2021. i u izlagačkom i u konferencijskom segmentu uključuje sve tematske podnivoe – od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa, a akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi najbitniji činioci koji mogu da doprinesu stabilnosti i afirmaciji ovog životno važnog privrednog sektora.

U isto vreme i na istom mestu, od 23. do 25. novembra, održava se 17. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, reprezentativni skup posvećen sistemu i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na zelenu ekonomiju, industriju reciklaže, obnovljive izvore energije i upravljanje otpadom.

Pokrovitelji Sajma energetike i Sajma ekologije su Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Konačno, još jedna sajamska manifestacija, takođe u isto vreme i na istom mestu, 42. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 Expo, koji se bavi zaštitom od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata, povreda na radu, reagovanjem u vanrednim situacijama, i uopšte bezbednošću i zdravljem na radu, upotpuniće dugoočekivanu sajamsku atmosferu.

energetika@sajam.rs
ekologija@sajam.rs
www.sajamenergetike.rs