Connect with us
Enterijer

Cveće u vaÅ”em domu zahvaljujući 3D Å”tampanju

Sada već nije neka novina se 3D Å”tampanje Å”iroko koristi u dizajnu i dekoru danas, a sve viÅ”e predmeta je napravljeno upravo na ovaj način. Hajde da pogledamo joÅ” jedan komad napravljen 3D Å”tampanjem, koji je istovremeno inspirisan prirodom.

Ruche od Plumena je sijalica koja se sastoji od viÅ”e traka koje liče na oblake listova. Ove trake se međusobno smenjuju u polu-zatvorenoj, bulboznoj formi. S gornje strane, ova sijalica je jedva, ali sa dna, postepeno otvaranje kao kod cveta, omogucĢilo je lagani „beg kroz senku“. Dizajn je i lep i praktičan, skup karakteristika koji nije uvek primenjiv na sve 3D Å”tampane proizvode.

KoristecĢi 3D tehnologiju za Å”tampanje, Plumen je u mogucĢnosti da minimizira svoj proizvod jer se nijanse mogu izraditi po narudžbi i Å”tampati lokalno i na taj način isporučivati Å”irom sveta do svakogĀ  skladiÅ”ta. U nastojanju da promoviÅ”u važnost održivosti, Ruche nijanse su napravljene sa bioloÅ”ki razgradljivim PLA ili recikliranim materijalom. Ove lampe su ustvari insprisane samom prirodom jer imitirju cveće koje se otvara na suncu.

Prevedeno sa stranice:Ā www.digsdigs.com