Connect with us

Novosti

Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju – KGH

Objavljeno

:

Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (KGH)

Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (KGH), održavaju se od 4. do 6. decembra 2019. godine u Sava centru u Beogradu. Teme Kongresa su nova rešenja na bazi obnovljivih izvora energije, pre svega energije Sunca i geotermalne energije; moderni sistemi gradskih sistemi grejanja i hlađenja; preporuke za predviđanje potreba i potrošnje energije u stambenim, poslovnim i javnim objektima; zgrade budućnosti, pametne zgrade i gradovi; rashladni sistemi danas i sutra, novi pametni sistemi KGH u zgradama, zgrade koje oponašaju ljudski organizam…

Tematske oblasti KGH izložbe

Metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temeljno obnovljivim izvorima energije integrisanom energetskom – rehabilitacijom obnovljenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanju i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i rezilijentnosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija biće noseće teme kongresa i izložbe.

Tematske oblasti su:

 • Unapređenja i inovacije osnovnih principa, metoda proračuna opterećenja, projektovanja, proizvodnje komponenata, standarda i ispitivanja energetski unapređene opreme i sistema za KGH (klimatizaciju, grejanje, hlađenje) i ventilaciju.
 • Merodavni parametri i mape kvaliteta spoljašnje sredine (vazduha, vode, zemlje) i rizici zagađenja.
 • Simulacija performansi zgrada, rezilijentnost tipične meteorološke godine prema klimatskim promenama i referentni podaci hidrometeorologije i hidrogeologije, kao i simulacijama određivanje podataka – rezultata interakcije vetra i mreže urbanih struktura.
 • Metodi i problemi integralnog projektovanja održivih objekata i integralna isporuka projekata zgrada (posebno komercijalnih, zdravstvenobolničkih, data centara i drugih posebnih namena); merodavne analize i optimizacija energetske efikasnosti svih faza životnog veka objekta.
 • Metodi i standardi tehničkog prijema, održavanja, ispitivanja kontrole i optimizacija rada sistema KGH određenih namena i vrste objekata; ispitivanja merenjem dinamike bilansa potreba energije u uslovima merenih hidrometeoroloških parametara i validacija rezultata simulacija.
 • Aktuelne teme razvoja opreme i sistema mobilne klimatizacije.
 • Merodavni potencijali i bilansi obnovljivih izvora energije (OIE) (lokalno, regionalno i na nivou države).
 • Zelene površine, zeleni krovovi i fasade; novi materijali, multifunkcionalne fasade i samolečive konstrukcije.
 • Integracija OIE, posebno fotonaponskih i fotonaponskotoplotnih (FN i FNT) slojeva i struktura u omotače zgrada (BIPV); optimizacija dnevnog i veštačkog osvetljenja; istraživanja, razvoj i standardizacija.
 • Merenje protoka ventilacionog vazduha i kvalitet unutrašnje sredine uključujući biološku čistoću i akustiku.
 • Tehnologije hlađenja, rashladni uređaji i sistemi i toplotne pumpe kao OIE, istraživanje i razvoj proizvodnje na pragu reindustrijalizacije.
 • Uticaj novih tehnologija i usavršene opreme za KGH sa prirodnim rashladnim sredstvima na poboljšanje energetske efikasnosti sistema za KGH.
 • Primena regulative o gasovima i direktive o ekološkom dizajnu u 2018 – realnost i mogućnosti.
 • Ograničenja u nabavci i primeni rashladnih sredstava koja značajno utiču na globalno zagrevanje (visoki GWP).
 • Sistemi daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama (uslovima sve većih migracija u gradove, uticaja na zdravstvene uslove, način organizacije života, sigurnost, održivost).
 • Temeljno energetsko renoviranje uz integraciju korišćenja OIE na nivou pojedinačnih (posebno stambenih) objekata i na nivou javnog gradskog sistema daljinskog grejanja i hlađenja.
 • Korišćenje OIE za naselja nula emisije CO2 u sprezi sa skladištenjem energije upotrebom podzemnih prostora iscrpljenih i zatvorenih kopova uglja i minerala.
 • Distribuirana proizvodnja električne energije korišćenjem OIE u sistemu pametne mreže i skladištenja energije.
 • Kombinovani sistemi centralne i distribuirane ko i trigeneracije energije u sprezi sa pametnoj mrežom i uz korišćenje OIE i sistema skladištenja energije.
 • Električne instalacije, pametne mreže i ICT infrastruktura rezilijentnih zgrada i rurbanih naselja energije plus.
 • Vertikalni i horizontalni transport (liftovi, eskalatori i drugi mehanički sistemi u zgradama).
 • Sistemi za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad.
 • Sistemi automatske kontrole i inteligentnog upravljanja objektom u celini uključujući sisteme KGH, kontrolu pristupa, sistem bezbednosti, zaštite i zaustavljanja požara.
 • Energetski efikasno korišćenje OIE za KGH u rurbanom (harmonizovanom ruralnom i urbanom) razvoju, naprednoj organskoj poljoprivredi, agroindustriji, hladnom lancu hrane i drugim proizvodnokomercijalnim objektima i sistemima.

KGH logo

Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
office@smeits.rs
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno